Gå til sidens hovedinnhold

Slå sammen? Nei. Stå sammen? Ja!

Artikkelen er over 4 år gammel

Det gagner oss alle når vi klarer å beholde eller få nye arbeidsplasser hit, samme hvilken side av kommunegrensen det skjer på, skriver ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når vi fremover skal kjempe om statlige og private arbeidsplasser, og kanskje finne vår plass i en helt ny storregion, er det viktigere enn noen gang at vi står sammen som det felles storbyområdet vi faktisk er.

Det betyr ikke at vi skal slå sammen Fredrikstad og Sarpsborg. Men det vil likevel være essensielt for både Sarpsborg og Fredrikstad, og for Østfold-samfunnet som helhet, at vi klarer å stå sammen som en slagkraftig byenhet.

Nylig fortalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at regjeringen vil flytte 630 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Flere oppgaver og virksomheter vurderes også flyttes ut av hovedstaden. Det skjedde i forbindelse med fremleggelsen av stortingsmeldingen «Bærekraftige byer og sterke distrikt».

Østfold har så langt fått 20 plasser – den sivile klareringsmyndigheten lokaliseres i Moss. I seg selv gledelig, men med vår nære beliggenhet til hovedstaden bør vi i Østfold ha potensial til å få enda flere statlige arbeidsoppgaver til fylket vårt, og spesielt til Nedre Glomma-regionen. Skal vi lykkes med det, må vi i Fredrikstad og Sarpsborg vise at vi står samlet, som en slagkraftig by-enhet.

For det er faktisk det vi er.

  • Sarpsborg/Fredrikstad er en dobbeltby. Vi har over 140.000 innbyggere.
  • Det er femte størst i Norge hva folketall angår.
  • Vi har 67 kvadratkilometer sammenhengende byareal – det fjerde største i Norge. 

Til sammen er vi en storby i norsk målestokk. Men vi ser litt for ofte at vi ikke oppfattes slik, noe vi (dessverre) har ferske eksempler på.

Det er ingen grunn til at vi ikke skal ha store visjoner på Fredrikstad/ Sarpsborgs vegne.

I fjor høst inviterte kulturminister Linda Hofstad Helleland sju norske byer – Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen, Kristiansand og Tromsø – til å konkurrere om å få Kulturrådets nye kontor Kreativt Norge til sin by. Trondheim vant kampen.

Et av de viktigste kriteriene for invitasjonen var at byene var en del av det såkalte storbynettverket. Sarpsborg/Fredrikstad ble ikke nevnt som en aktuell kandidat, noe vi selvsagt burde vært, dersom vi legger kriteriet størrelse til grunn.

Når slaget nå skal stå om å tiltrekke seg fremtidig statlig arbeidskraft og kompetanse, er nettopp vår faktiske størrelse et viktig budskap å få frem, både eksternt og internt. Vi er større enn vi tror.

Ville Fredrikstad og Sarpsborg ha fått en helt annen tyngde og påvirkningskraft om vi i større grad hadde klart å fremstå som ett byområde?

Svaret på det er utvilsomt ja.

Skal vi unngå at vi igjen blir veid og funnet for lette, må vi derfor gjøre en jobb med å forklare beslutningstagere i Oslo at vi er større enn våre 80.0000 innbyggere og 60.000 innbyggere. Vi er faktisk 140.000 innbyggere, samlet i et stort arbeidsmarked.

Vi nærmer oss Trondheim i størrelse på et område – bybåndet Sarpsborg-Fredrikstad – som er mindre i utstrekning. Beliggenheten vår er et stort fortrinn. Vi ligger en times tid fra maktsenteret hovedstaden representerer, i et fylke som er hovedporten inn og ut av Europa.

Det er med andre ord ingen grunn til at vi ikke skal ha store visjoner på Fredrikstad/Sarpsborgs vegne.

Profileringen av Nedre Glomma som en 140.000 innbyggere stor dobbeltby er viktig også når vi skal kjempe om de private arbeidsplassene. Østfold har siden årtusenskiftet hatt en svakere utvikling i antall private arbeidsplasser enn landssnittet, mens tallene de siste årene har vært mer positive. Dette har dels naturlige forklaringer i at oljerelatert næring har hatt stor betydning i andre deler av landet, mens i Østfold har annen type næring vært dominerende.

Likevel er det viktig at vi gjør det vi kan for både å skaffe nyetableringer og ta vare på de eksisterende bedriftene i vår region. Det handler om å tilby bedrifter muligheter til å etablere seg i nærheten av E6, i nærheten av havna, i et av bysentraene eller for den saks skyld midt mellom dem – med mulighet for å rekruttere medarbeidere med akkurat den kompetansen bedriften trenger.

Det finnes neppe en større arbeidsplass i Sarpsborg eller Fredrikstad der det ikke også jobber noen fra nabobyen. Derfor gagner det oss alle når vi klarer å beholde eller få nye arbeidsplasser hit, samme hvilken side av kommunegrensen det skjer på.

Kommunene våre settes opp mot hverandre i en rekke sammenhenger, senest da Fredriksstad Blad gjennom flere artikler fokuserte på arbeidsmarkedet i byen, basert på Telemarkforskings undersøkelser. Flyttingen av sykehuset bidro til at Fredrikstad tapte terreng mot Sarpsborg, var et av de gjennomgående budskapene i lokalavisas artikler. 

En annen måte å se det på er at arbeidsmarked som helhet er styrket i Nedre Glomma-regionen som følge av etableringen av det største og mest moderne sykehuset i landet.

Vi er godt i gang med å bedre og styrke samarbeidet mellom byene våre. De siste årene har vi planlagt godt sammen om både jernbane- og veiutbygging, gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk. Får vi på plass en ny og moderne InterCity-jernbane gjennom fylket vårt, reiser vi fra stasjon til stasjon på åtte minutter. Det styrker vårt felles bybånd. 

Størrelsen teller. Det er viktig at alle som er glad i våre to byer erkjenner. La oss sammen jobbe for Østfolds beste.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.