Kjære Erna og Ketil, nå må støvlene på!

Felles sentrum? Brevskriveren argumenterer med at Fredrikstad og Sarpsborg gror sammen, med Rolvsøy i sentrum.

Felles sentrum? Brevskriveren argumenterer med at Fredrikstad og Sarpsborg gror sammen, med Rolvsøy i sentrum.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Nærsynte lokalpolitikere i Østfold ser nå ut til å ha mistet gangsynet helt, så nå må jeg be dere ta ansvar og gripe inn, skriver rett linje-forkjemper til statsministeren og

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det hjelper ikke med hverken hvit stokk eller førerhund for lokalpolitikere som får tunnelsyn av sin egen hjemsteds-patriotisme. En kommunepolitiker skal selvsagt være opptatt av sin hjemkommunes ve og vel, men det kan ikke gjøres vedtak som helt åpenbart vil medføre store, og helt unødvendige, ulemper og kostnader for naboer og storsamfunn. En av demokratiets svake sider er jo at dere politikere må trå varsomt med følsomme, bare føtter i velgernes blomsterbed, men nå må støvlene på!

Når det gjelder den hardt tiltrengte kommunereformen er dere på rett vei, men det nye dobbeltsporet gjennom Østfold har slått knute på seg og er i ferd med å dø av blodpropp.

Det passerer nå ca. 2.500 vogntog over Svinesund hver dag og om trafikken øker som prognosene sier, vil E6 være sprengt om noen få år. Det er kun jernbanen som kan avlaste E6 og regjeringens satsning på jernbaneutbygging er derfor meget prisverdig.

Ny tunnel Oslo – Ski er under bygging og dobbeltsporet videre til Moss er for lengst ferdig, men traseen videre sydover er det stor uenighet om.

Fylkesordføreren, Fredrikstad-mannen Ole Haabeth, står hardnakket på at toget skal gå sydover fra Råde direkte til Fredrikstad, for så å svinge tilbake nordøstover til Sarpsborg, og deretter svinge sydover mot Halden. Jernbaneverket (Bane Nor) bruker fortsatt tid og penger på utredning av dette sikksakk alternativet, som mange av oss, både i Fredrikstad og Sarpsborg, ser på som fullstendig håpløst. Bl.a. fordi:

1. Denne sikksakk-traseen er ca. 15 km lenger enn en rett linje mellom Råde, Rolvsøy og Skjeberg.

2. Det blir lite effektiv utnyttelse av banenettet fordi togene må gå med redusert hastighet på grunn av for skarpe svinger.

3. Det vil medføre rasering av eksisterende infrastruktur og rivning av 300 – 400 hus langs en 30 – 40 meter bred trase gjennom boligstrøk og sentrum av både Fredrikstad og Sarpsborg.

4. Store arealer midt i sentrum av byene må raseres for å få plass til å bygge 2 nye stasjoner.

5. På denne traseen gjennom sentrum og omliggende boligstrøk skal det i fremtiden gå tog begge veier med noen minutters mellomrom, døgnet rundt.

6. Persontog på dagtid og 700- 800 meter lange godstog om natten vil lage en masse støy, selv om hastigheten er redusert til 80 – 100 km/t.

7. Støyplagene vil redusere folks livskvalitet i et flere hundre meter bredt belte langs hele den 15 km lange og helt unødvendige traseen.

Til tross for alle disse negative faktorene og det faktum at dette sikksakksporet vil resultere i at sarpinger må reise en omvei på 15 km ned til Fredrikstad hver gang de vil til Oslo med tog, var det lenge stille fra Sarpsborgs politikere. De tråkket veldig forsiktig i AP-bedet lenge, men nå har i iallfall de tatt støvlene på.

Nå vil de ha toget direkte fra Råde til Sarpsborg, med et eventuelt sidespor til Fredrikstad…

Vedlagte kartskisse viser at byene Sarpsborg og Fredrikstad er i ferd med å gro sammen, med Rolvsøy som det geografiske sentrum. Vi er nå blitt enda flere som kjemper for det vi mener må være det solklart beste alternativet; en rett linje Råde – Skjeberg, med sentralstasjon på Rolvsøy. Bl.a. fordi:

1. Vi sparer mange milliarder på å bygge et 15 km kortere dobbeltspor.

2. Det er billigere å bygge 1 stasjon enn 2.

3. Vi slipper å rive 300 – 400 hus.

4. Vi får en trase som kan bygges for 250-300 km/t, som er vanlig hurtigtogstandard i Europa.

5. Vi får den raskest mulige Intercity forbindelsen i Østfold, samtidig som traseen kan bli en del av fremtidens Europa-linje og dette blir billigere enn det saktegående sikksakk alternativet.

6. Reisetiden for de aller fleste Østfoldinger blir vesentlig kortere.

7. Over 99% av togreisende er avhengig av tilbringertjeneste til stasjonen, kun noen få har gangavstand, uansett hvor stasjonen ligger.

8. Forslag om bybane på gamle spor mellom Fredrikstad og Sarpsborg bør skrinlegges fordi denne traseen går delvis gjennom ingenmannsland og blir lite kostnadseffektiv å drive.

9. Bygg ut veinettet å la moderne elektriske busser plukke opp togreisende nær der de bor.

10. Gammel jernbanetrase mellom byene kan med relativt enkle midler bli en fantastisk fin hovedvei for syklister. En egen sykkelvei med lange slake svinger, meget behagelige stigninger og helt uten biltrafikk kan bidra til at flere velger sykkel, med eller uten el.motor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken