Vi har forståelse for at mange synes det var feil av politiet å tillate nazimarsjen med parolen «knus homolobbyen». Fredriksstad Blad mener likevel at politiet tok en riktig beslutning, sett opp mot ytringsfrihetens definisjoner både i paragraf 100 i Grunnloven og paragraf 185 i Straffeloven. De siste dagenes utvikling i saken underbygger dette standpunktet.

I forrige uke snudde nemlig politiet og bestemte seg for likevel å forby marsjen til Den nordiske motstandsbevegelsen. Ikke på grunn av en ny juridisk vurdering av søknaden, men fordi politiet frykter voldelige motdemonstranter, som ville kunne sette allmenheten i fare. Politiet fremsetter i begrunnelsen en udokumentert påstand om at det på en lørdag i slutten av juli vil være spesielt tettbefolket i byens sentrum. Vi stiller oss litt undrende til dette, og er ellers enig med jurist og fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som mener det er problematisk å nekte Den nordiske motstandsbevegelsen å demonstrere 29. juli. Politiet har imidlertid helt rett i at det vil bli en stor jobb å trygge sikkerheten i Fredrikstad sentrum, med mange plasser og veier ut og inn.

I helgen kom det en ny søknad fra en annen aktør, men trolig med de samme deltakerne, om å arrangere «informasjonsmøte» i Gamlebyen. Denne gangen er det ingen varslet parole, men derimot skal seansen ha ytringsfrihet som tema, heter det i søknaden som politiet skal bruke de neste to ukene på å avgjøre. Vi mener at politiet nå har malt seg inn i et hjørne, og ikke har annet valg enn å godta den nye søknaden. Den nye «parolen» må være akseptabel i enhver juridisk vurdering, og i lille Gamlebyen er det kun en håndfull veier ut og inn som politiet skal holde kontroll med. Det kan ikke være uoverkommelig, selv midt i fellesferien.

Dermed går dette fra vondt til verre for Fredrikstad-samfunnet. At Kong Frederiks statue midt i byens historiske stolthet skal være vitne til slikt bare uker før byens 450-årsjubileum er intet mindre enn bedrøvelig. Det forsterker bare behovet for FBs opprinnelige motdemonstrasjonsplakat: Alt er LOVE i Fredrikstad!

Les også: