Jon-Ivar Nygård, hvilken rolle skal lokalsamfunnsutvalgene ha i utviklingen av Fredrikstad kommune?

Lederen av Slevik lokalsamfunnsutvalg utfordrer ordfører Jon Ivar Nygård til å inkludere utvalgene mer i kommunens utviklingsprosesser.

Lederen av Slevik lokalsamfunnsutvalg utfordrer ordfører Jon Ivar Nygård til å inkludere utvalgene mer i kommunens utviklingsprosesser. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevI forbindelse med en masteroppgave om fremtidsrettet innovasjon i offentlig sektor kom jeg over en presentasjon (03.05.2016) hvor Jon-Ivar Nygård presenterer Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsmodell. En modell opprettet for å etablere kommunikasjonsstruktur med innbyggerne i lokalsamfunnene etter kommunesammenslåingen i 1994. Modellen ble iverksatt i 2000 og skal gi medansvar og økt grad av medbestemmelse til innbyggerne.

Formålet er at lokalsamfunnsutvalget skal være et kontaktpunkt og et bindeledd mellom lokalsamfunnet og politisk og administrativt nivå i kommunen. Et lokalsamfunnsutvalg skal fungere som en brobygger mellom mennesker, frivillige lag- og organisasjoner og kommunen. Lokalsamfunnsutvalgets rolle skal være som pådriver og samarbeidspartner for lokale krefter og interesser i det enkelte lokalsamfunn. Lokalsamfunnsutvalget har som intensjon å tilrettelegge for eller arrangere ulike former for aktiviteter og tiltak, i samarbeid med andre lag og foreninger eller i egen regi. En viktig målsetting for lokalsamfunnsutviklingen er å arbeide for bedre levekår gjennom å styrke folks sosiale nettverk.

I senere tid har Fredrikstad hatt flere utviklingsprosjekter det burde vært naturlig å engasjere lokalsamfunnsutvalgene i, eksempelvis utviklingen av tidligere Veum sykehus, omlegging av trafikale forhold i forbindelse med utbyggingen av Kalnes sykehus, jernbaneutbygging og utviklingen av Foten området. Som leder av Slevik lokalsamfunnsutvalg har jeg fulgt disse prosessene gjennom media og diskusjoner på diverse Facebookgrupper og jeg finner det bemerkelsesverdig at kommuneledelsen ikke inkluderer lokalsamfunnsutvalgene ytterligere i utviklingsprosessene. Fredrikstad kommune skal være en foregangskommune med denne modellen, men fungerer den i praksis?

Omtrent alt av styrende dokumenter for utviklingen av det nye velferdssamfunnet fremhever viktigheten av innbyggerinkludering og medborgerskap. Det benyttes bl.a. begreper som samskaping, hvor kommunens rolle skal være å utvikle samfunnet i fellesskap med innbyggere, næringsliv og foreninger, hvor alle er i likeverdige posisjoner. Kommunene blir anbefalt å koble innbyggere og fagfolk for å forstå utfordringene vi står ovenfor og samtidig finne best mulig løsninger, med helhetlig og langsiktig perspektiv. Med lokalsamfunnsutvalgene er det mye som ligger til rette for å gi innbyggerne reelt medansvar og medbestemmelsesrett, men er kommunens ledelse moden nok til å ta dette skrittet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags