I helgen var nazistene, eller nasjonalsosialistene om du vil, i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) nok en gang på besøk i Fredrikstad. Denne gang markerte de seg med flagg og utdeling av flygeblader i Gågata. For Fredriksstad Blad er det alltid en vurdering om hvorvidt vi skal omtale DNMs offentlige aktiviteter. Vi skjønner selvsagt at det er medieomtale de ønsker, og ved noen anledninger, der de har nøyd seg med å klistre plastbånd foran blant annet avisens og rådhusets inngang, har vi latt det forbigå i stillhet. Når de tar tydelig oppstilling i byens mest trafikkerte gate for gående og syklende, blir det noe annet. Da blir det vår naturlige rolle å rapportere fra hendelsen, ikke minst for å synliggjøre at det finnes mennesker med slike holdninger i samfunnet vårt. Samtidig er vi nøye med å rapportere saklig og nøkternt fra hendelsene.

På nettsidene og i flygebladene sine søker DNM aktivt en offerrolle. De vil skape et inntrykk av at mediene sensurerer og undertrykker meningene deres og tilstedeværelsen i samfunnsdebatten. Likevel nekter de konsekvent å uttale seg når eksempelvis FBs journalist tar kontakt i helgen. I stedet poster de et bilde av journalisten på sine egne nettsider, og kaller ham representant for den «lokale løgnpressen». Markeringen i Gågata og den spontane motdemonstrasjonen gikk heldigvis rolig for seg. På hjemmesiden til nazistene ville de ha deg til å tro noe annet. Der ble en avbildet gruppe med sittende motdemonstranter først omtalt som «aggressive meningsmotstandere».

Lørdag 30. september planlegges det en stor markering mot Den nordiske motstandsbevegelsen i Fredrikstad. Datoen er ikke tilfeldig. Den samme dagen skal DNM gjennomføre en marsj med opptil 1000 mennesker i Gøteborg. Vår oppfordring er: Møt opp i Fredrikstad sentrum klokken 13 lørdag 30. september, og fortell tydelig og fredelig at Fredrikstad ikke er et fristed for hatefull ideologi.

Vi fikk et spørsmål i helgen om hvorfor avisen kaller DNM nazister og ikke nasjonalsosialister. Svaret er at begge begrepene er dekkende for ideologien som forfektes. Samtidig er nazisme den norske varianten av kortformen nazismus for nationalsozialismus, som er det tyske ordet for nasjonalsosialisme. Når det er sagt har vi forståelse for at DNM ikke ønsker å bli knyttet til jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.

Les også: Uhyggelig gufs fra fortiden – politiet burde vært til stede