Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreren: Vi skal bruke prisen som et springbrett

Artikkelen er over 3 år gammel

– Juryen berømmer Fredrikstad for å bruke forskning og ny kunnskap som grunnlag for valg. Det skal vi fortsette med, skriver ordfører Jon-Ivar Nygård like før han mottar prisen som Norges mest attraktive by fra kommunalminister Jan Tore Sanner.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad er kåret til Norges mest attraktive by å bo i, og i dag har vi grunn til å være stolte!

Det at vi mottar denne prisen er nemlig ikke noen selvfølge. Dette er en bekreftelse på at grepene vi har gjort de siste årene har ført oss i riktig retning. Sentrum blomstrer, vi vokser og har blitt en mer spennende og ikke minst en hyggeligere by å bo og oppholde seg i. 

Jeg tror også dette er positivt for omdømmet vårt, og gir oss en ekstra boost i en allerede positiv utvikling. Så skal vi huske at slike resultater kommer ikke av seg selv. Dette er et produkt av år med planlegging, godt samarbeid og ikke minst frisk satsing.

Går vi 20 år tilbake i tid, ville det nemlig ikke vært aktuelt å gi denne prisen til Fredrikstad. I hvert fall ikke hvis vi leser juryens begrunnelse.

Med attraktivitetsprisen vil staten «belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet». Det mener juryen at Fredrikstad nå gjør mye av. Med god grunn!

Det skjer mye bra i Fredrikstad for tiden. Gratis ferge og økt aktivitet i sentrum er noe av det. Foreldrestøtte, kompetanseheving i barnehage og skole, mestring og opplevelser gjennom kultur og idrett, fokus på næringsutvikling og sykkelsatsning er andre.

Går vi 20 år tilbake i tid, ville det nemlig ikke vært aktuelt å gi denne prisen til Fredrikstad.

Hvorfor satser vi på dette i Fredrikstad? Og hva er det store bildet?

I «bærekraftig samfunnsutvikling» ligger det at vi imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Altså at vi planlegger og driver på en måte som ivaretar økonomi, miljø og det menneskelige/sosiale.

Disse tre delene; økonomien, miljøet og menneskenes helse og trivsel, henger i stor grad sammen. Gjør vi eksempelvis endringer som styrker menneskenes trivsel og sosiale nettverk, får dette positive konsekvenser for helse, arbeidstilknytning og kjøpekraft, og dermed også samfunnsøkonomien. Gjør vi gode, restriktive tiltak for bilbruk og styrker mulighetene for sykkel og gange, viser forskning og erfaring at det er positivt for miljø og helse. Samtidig bidrar det til økt bruk av sentrum og økonomisk vekst.

Ikke bare henger disse bærekraft-elementene sammen. Skal vi ha en videre bærekraftig utvikling totalt sett, er vi helt avhengige av at vi klarer å ivareta alle delene samtidig. Miljøet er grunnleggende viktig for alt liv, og også av betydning for attraktivitet, gode bomiljøer og turistnæringen.

Kommunens økonomi må gi rom for nødvendige og gode tiltak, derfor er økonomiske forhold som arbeidsplasser og næringssatsing viktig. Samtidig er samfunnsøkonomien og det meste av det vi ønsker å få til, avhengig av grunnleggende god helse og mestring i befolkningen, altså at innbyggerne har gode liv med muligheter for å være i jobb og delta i samfunnet.

Disse forholdene påvirkes av de valg og prioriteringer vi gjør innen nesten alle samfunnsområder. – Hvordan vi innretter tjenester, spesielt mot barn og unge, hvordan vi planlegger boligstruktur og næring, kulturtilbud og kultur i stort og smått, hvordan vi tilrettelegger for kollektivtransport, sykkel og gange, med mer. Derfor bruker vi kunnskap innen alle de tre bærekraftområdene, bevisst i planlegging og utvikling i Fredrikstad.

Juryen berømmer Fredrikstad for å bruke forskning og ny kunnskap som grunnlag for valg. Det skal vi ta til oss, og sørge for å fortsette med. Vi skal derfor også bruke prisen som et springbrett. Vi har fortsatt mer å gå på, i å skape en nåtid og en fremtid som er god, holdbar og attraktiv.

Vi er på vei, i godt samarbeid med befolkning og næringsliv. Vi har et fantastisk utgangspunkt for at Fredrikstad kan utvikles som attraktiv by, i tillegg til å bli verdens beste kommune å vokse opp og bo i!

Kommentarer til denne saken