Biogass for dummies

Råtnetank: Råtnetanken rommer 3000 kubikkmeter gass. Frevar-direktør Fredrik Hellström forklarer hvordan metangassen dannes i råtneprosessen. Frevars anlegg forsyner de rundt 100 biogassbussene i Nedre Glomma. Arkivoto: Øivind Lågbu

Råtnetank: Råtnetanken rommer 3000 kubikkmeter gass. Frevar-direktør Fredrik Hellström forklarer hvordan metangassen dannes i råtneprosessen. Frevars anlegg forsyner de rundt 100 biogassbussene i Nedre Glomma. Arkivoto: Øivind Lågbu

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kronikk 

Onsdag og torsdag 25.-26. april går Den Skandinaviske Biogasskonferansen av stabelen i Fredrikstad. Fredrikstad by og Østfold fylke er pionerer innenfor biogass med Norges første fyllestasjon for biogass i 2001 og over 100 biogassbusser på veiene. Men hva er egentlig biogass og hva er det som gjør biogass til et godt miljøtiltak?

Stortingsmelding 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi, fokuserer på avfallets rolle i sirkulærøkonomien. Sirkulærøkonomi betyr å gå fra en lineær «bruk og kast»-økonomi der ressursene «brukes opp», til en økonomi der det ikke finnes avfall, og ressursene skal gjenbrukes og gå i sirkel. Dette innebærer at vi skal bli flinkere til å sortere og materialgjenvinne avfallet vårt, og at vi må bli bedre på å bruke gjenvunnede råvarer fremfor jomfruelige inn i nye produkter.

Mens det er enkelt å se for seg at plast kan bli til ny plast og metall kan bli til nytt metall, er det kanskje vanskeligere når det gjelder matavfallet. Kan potetskrell og epleskrotter brukes til noe nyttig, og kan det gjenvinnes på samme måte som andre materialer? Det er her biogass- og biorestproduksjon kommer inn i bildet.

Biogass er en gass som dannes når organiske materialer, slik som matavfall, avløpsslam og gjødsel ikke har tilgang til oksygen. Dette kalles anaerob utråtning. Biogass består av omtrent 60 prosent metan og kan brukes til å generere fornybar strøm og varme. Når man bruker husdyrgjødsel til å produsere biogass, reduseres utslippene fra landbruket fordi lagringstida til gjødsla kortes ned, og den slipper derfor ut færre klimagasser.

Dersom man fjerner de andre gassene enn metan fra biogassen (i hovedsak CO2) slik at metaninnholdet blir over 96 prosent, får vi biometan. Biometan er det samme som naturgass. Den eneste forskjellen er at mens biogass er laget av fornybare ressurser, er naturgassen produsert av fossile råvarer. Biometan kan brukes som drivstoff i gassdrevne kjøretøy. Dette gjør at bussen du tar til jobb eller skole kan kjøre på matavfallet du har kildesortert eller det du har trukket ned i do. I flere norske byer har biogass bidratt til å redusere bruken av diesel i renovasjonsbiler og busser.

Den anaerobe utråtningen gir et annet produkt i tillegg til biogassen, og det er såkalt biorest. Det biologiske avfallet inneholder nyttige næringsstoffer, og disse næringsstoffene finner vi igjen i bioresten. Bioresten kan brukes direkte som gjødsel i landbruket i stedet for mineralgjødsel laget fra fossile kilder. Man kan også fjerne en del av vannet og lage kompost eller jordforbedringsprodukt, som kan bidra til å redusere bruken av torvbasert jord.

Av disse grunnene har biogassen blitt omtalt som et miljømessig kinderegg som bidrar med tre ting på en gang: man håndterer de biologiske avfalls- og gjødselressursene på en god måte, man kan produsere et drivstoff som kan brukes i stedet for diesel og man lager et gjødsel- eller jordforbedringsprodukt som kan redusere bruken av torv og mineralgjødsel. Biogass-verdikjeden kan dermed gi reduserte klimagassutslipp i flere sektorer (landbruks-, transport og avfallssektoren).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags