Tennisklubben har ikke fått eiendommer av kommunen

– Vi har for lengst innsett at det ikke er mulig å realisere en fullverdig tennishall i våre nåværende omgivelser i Bydalen, skriver styreleder Chirstiansen. Klubben vil legge tomteverdien inn i et anlegg på annet sted.

– Vi har for lengst innsett at det ikke er mulig å realisere en fullverdig tennishall i våre nåværende omgivelser i Bydalen, skriver styreleder Chirstiansen. Klubben vil legge tomteverdien inn i et anlegg på annet sted. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Styreleder Per Knut Christiansen forklarer tennisklubbens behov for helårsanlegg. – En klar forutsetning for en slik investering er de verdiene klubben besitter i et attraktivt sentrumsområde.

DEL

Kronikk

Vi viser til flere artikler i Fredrikstad Blads nettutgave, samt artikler i papirutgaven (les de to artiklene «Overtok tenniseiendom gratis fra kommunen – kan gi mange millioner i fortjeneste» og «Tennisklubben om Bydalen-området: Har ikke fått tomt av kommunen») tirsdag 14. mai på side 4 og 5 og til leserbrev fra Bydalen Vel på side 9, samme dato.

Det er viktig for oss å fastslå at Tennisklubben har mottatt våre eiendommer i Bydalen fra familien Wiese og fra St. Croix Sportsplass AS. Det er helt feil å påstå at vår klubb har fått eiendommene av kommunen, slik det fremstilles i Fredriksstad Blad.

Utgangspunktet i 1978 var at de private eierne av St. Croix Sportsplass AS ville tegne avtale med Tennisklubben som leietager av hele eiendommen for en periode på 50 år, og at Tennisklubben foresto fremleie til kommunen av den del som ikke ble benyttet til de nye prosjekterte tennisbanene. Etter forhandlinger mellom Fredrikstad kommune, Tennisklubben og St. Croix Sportsplass AS ble det etablert en enighet om disponering av eiendommen.

Vår kommentar er at Tennisklubben på ingen måte skal opphøre, vi ønsker å trappe opp virksomheten, med moderne innendørshall og utendørsbaner.

Forutsetningen for slik avtale ble vedtatt i formannskapet 2.11.1978 og deretter anbefalt til aksjonærene av styret i St. Croix Sportsplass AS. Fredrikstad kommune fikk rollen å gjennomføre avtalen hvor makeskiftet ble foretatt ved at aksjene i St. Croix Sportsplass AS først ble overført til kommunen, som deretter gjennomførte de avtalte tinglysninger. Dette innebar at St. Croix Sportsplass AS vederlagsfritt ga nordre del av sin eiendom til Fredrikstad kommune og søndre del til Tennisklubben.

Det var så en flerårig prosess med avklaringer av de nøyaktige grenser før skjøtet ble utferdiget i 1993. Etter vårt syn kan det sene tidspunktet også ha sammenheng med at Fredrikstad kommune, uten forvarsel hadde anlagt gang- og sykkelsti over Fredrikstad Tennisklubbs eiendom. Dette ble senere beklaget av kommunen. Samtidig fikk klubben kompensert noe av det tapte arealet. Tennisklubben ble tildelt noen kvadratmeter på balløkka, utenfor den eksisterende inngjerdingen av banene.

I avtalen fra 1978 slås det fast at kommunen bidrar med en tredjedel av kostnadene til å etablere nye tennisbaner. Summen var kr 143 864, resten ble dekket av Tennisklubben og av tippemidler. Her må det poengteres at pengene fra kommunen ikke på noen måte var kjøpesum for tomt, men kommunalt tilskudd til drift og utvikling i Tennisklubben, slik de fleste lag og foreninger fra tid til annen mottar fra kommunen. Dette fremgår med all tydelighet av beløpets størrelse.

Historikk: Det var familien Wiese som sørget for at Tennisklubben fikk baner på den gamle delen av tomta da klubben ble stiftet i 1927. Wiese-familien bidro også i 1933 via St. Croix Sportsplass AS til å sikre at hele grøntområdet ble bevart for idrettslige formål. Leieretten ble den gang gitt til St. Croix IF som hadde bandy på programmet.

Til langt inn på 1970-tallet ble dette området benyttet til fotball om sommeren og til bandy om vinteren. Den gangen eide Tennisklubben de tre banene lengst bort fra Sportsveien.

Tennisklubben har – etter at vi fikk utvidet vår tomt – gjort flere forsøk på å etablere innendørs tennishall i Bydalen. Vi fikk også bygningsrådets godkjenning i 1988, men bystyret begrenset vedtaket med å si at hallen bare kunne brukes til trening, ikke konkurransevirksomhet.

Vi har for lengst innsett at det ikke er mulig å realisere en fullverdig tennishall i våre nåværende omgivelser i Bydalen.

Tennisklubbens ambisjon om å utvikle virksomheten med innendørs-anlegg er godt kjent. Vi er også i god dialog med kommunen med tanke på å etablere oss på Østsiden.

Følgende setning i skjøtet er blitt sentral i medieoppslag de siste dagene: «Ved eventuelt opphør av Fredrikstad Tennisklubbs virksomhet, forutsettes at arealet tilbakeføres til Fredrikstad kommune vederlagsfritt.»

Vår kommentar er at Tennisklubben på ingen måte skal opphøre, vi ønsker å trappe opp virksomheten, med moderne innendørshall og utendørsbaner. Fredrikstad Tennisklubb har holdt til på dette området i 92 år. Tidligere var vi en av landets ledende klubber utenfor Oslo. I dag må vi innse at rekruttering er krevende til en sport som i hovedsak bare kan drives i halvparten av året.

Tennishaller har med hjelp av kommuner og tippemidler vokst frem over hele landet, også på relativt små steder. Fredrikstad er i dag den største norske byen uten et akseptabelt tilbud for innendørsaktivitet i tennis. Vår klubb arbeider for å realisere våre hallplaner. Ambisjonen er å styrke rekruttering og aktivitet. En viktig forutsetning for å kunne ta nye steg er å etablere et helårsanlegg med baner utendørs og innendørs.

En klar forutsetning for en slik investering er de verdiene klubben besitter i et attraktivt sentrumsområde. De skal i sin helhet investeres i nytt anlegg. Tennisklubben ser meget gjerne at området kan bevares som grøntområde, for idrett og andre aktiviteter. Da trenger vi hjelp fra kommunen og andre aktører for å løse ut verdiene for vår sentrumsnære tomt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags