Bydalen vel er desperat etter å få råderett over hele St. Croixbanen

Brevforfatter Jahn Henrik Wiese er æresmedlem i tennisklubben, og fortsatt aktiv spiller etter å ha fylt 80 år.

Brevforfatter Jahn Henrik Wiese er æresmedlem i tennisklubben, og fortsatt aktiv spiller etter å ha fylt 80 år. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– At en slik blunder kan komme fra et styre som har en jurist som formann er jo ganske utrolig, men viser bare hvor desperat ivrige Bydalen Vel er etter å få råderett over hele banen, skriver Jahn Henrik Wiese i Fredrikstad Tennisklubb i dette tilsvaret til Bydalen vel.

DEL

Leserbrev

Kommentar til innlegg fra Bydalen Vel i FB 14. mai.

Jeg har siden striden om St. Croixbanen startet i 1970-årene sett mange rare påstander fra Bydalen Vel når det gjelder deres iherdige forsøk på å tilegne seg hele banen på bekostning av den egentlige eier som er Fredrikstad Tennisklubb.

Takket være godvilje fra AS Sportsplassen og FTK som ønsket en snarlig løsning på striden, fikk kommunen overta halve banen uten vederlag. Riktignok fikk FTK ca. 143.000 kroner som bidrag til anlegg av to tennisbaner på den halvparten som klubben satt igjen med. Men dette kan ikke på noen måte kalles en kjøpesum for det arealet kommunen fikk. Det fremgår vel med all tydelighet av beløpets størrelse. Bidraget var et tilskudd til driften slik de fleste lag og foreninger her i distriktet får fra tid til annen.

IFB forleden dag kunne jeg til min store forbauselse lese at FTK hadde fått overta en eiendom gratis fra kommunen, og kunne tjene millioner. Dette er jo å snu hele saken på hodet, og jeg kan ikke med min beste vilje forstå hva FB ønsket å oppnå med denne artikkelen.

Man snakker om at det vanskelig å finne ut av hva som har foregått, og at man skal lete i dokumenter som finnes i kommunens arkiver. Det medfører nok riktighet at saken er kompleks og det skyldes at kommunen og Bydalen vel på alle måter forsøkte å forkludre sakens realiteter.

Tenke seg til hva en fotballklubb ville gjort dersom de fikk tillatelse til å anlegge en fotballbane, men ikke å spille kamper, bare trene.

Så sent som i 1993 blir det utstedt et skjøte der det utrolig nok forekommer et avsnitt der det heter at «ved eventuelt opphør av Fredrikstad Tennisklubbs virksomhet forutsettes at arealet tilbakeføres Fredrikstad kommune vederlagsfritt».

Dette avsnittet er det ingen som vil vedkjenne seg ansvaret for, og kommunelederen skriver da også i et brev at etter et møte vil kommunen se bort fra dette avsnittet. Grunnen til at dette skjøtet så dagens lys i 1993, må nok relateres til det forhold at noe ganske spesielt skjedde dette året.

Da opplevde vi nemlig at en gravemaskin og traktor kom inn på klubbens eiendom og satte i gang med å anlegge gang og sykkelvei. Baneansvarlig Nesbye gikk bort og spurte hva dette skulle bety, og fikk som svar at det var noe kommunen hadde bestemt. Senere har denne hendelsen blitt beklaget fra kommunens side, og FTK har fått delvis kompensert de tapte verdifulle kvadratmeter som var ment til parkering, med et område nord for gjerdet rundt tennisbanene der kommunen har valgt å plante trær. Disse kvadratmeter ligger altså inne på det som i dag er ballplassen til Bydalen, og har ingen praktisk nytte for klubben.

Bydalen vel har ikke fått med seg dette, og det som er enda mer betenkelig, er at selv om dette avsnittet i skjøtet fremdeles skulle være gyldig, så klarer de i sitt innlegg å erstatte «opphøre» med «flytte», noe som bekjent er to helt forskjellige situasjoner. At en slik blunder kan komme fra et styre som har en jurist som formann er jo ganske utrolig, men viser bare hvor desperat ivrige Bydalen Vel er etter å få råderett over hele banen.

Jeg stoler på at kommunen ordner opp i denne saken, og FTK kan komme videre med sine planer om å utvikle et moderne tennisanlegg på Østsiden. Tennissporten i vårt distrikt er helt avhengig av å få disponere en tennishall for å utvikle seg. En by som Fredrikstad forventes faktisk å ha en oppegående tennisklubb, og det planlagte anlegget på Østsiden er helt nødvendig

Det nåværende anlegget er FTKs egenkapital, og klubben er avhengig av å få solgt seg ut av området for å få realisert sitt nye prosjekt. FTK har jo ingenting imot at området bevares som en grønn lunge, men klubben er avhengig av at noen i så fall vil betale for dette. Faktum er jo egentlig at det er ikke noe FTK heller vil, enn at det nåværende anlegget skal bestå. En by som Fredrikstad trenger muligheter for tennis mer enn bare på ett sted. I sin tid anla jo kommunen baner på Lisleby fordi de var av samme mening, men de banene er jo nå lagt ned da ingen tok nødvendig ansvar for driften, og banene ble ubrukelige.

Kan hele saken løses ved at kommunen løser ut FTK til en rettferdig pris, så vil alle kunne enes om at det nåværende anlegget kan benyttes som et sted for sport og fritid i fremtiden.

Vi ser jo at andre klubber har fått hjelp med sine hallprosjekt, og det hadde vel ikke vært noe å si på at FTK ble behandlet på samme måte?

Det hører vel med til historien at FTK i sin tid fikk innvilget sin søknad om å få bygge en tennishall på sin halvpart av Wiesebanen. Det var bare det at bystyret ga tillatelse til bygging av en treningshall. Ved avstemmingen valgte nemlig Høyre og de andre partiene mot Arbeiderpartiets stemme å sette som betingelse at det ikke ble spilt turneringer i hallen.

Begrunnelsen var at dersom det kom storfint besøk, for eksempel Björn Borg, så ville dette lede til parkeringsproblemer i Bydalen, noe som igjen kunne være uheldig for barna i Bydalen. Jeg lyver ikke. Hele saken sto å lese i FB. Tenke seg til hva en fotballklubb ville gjort dersom de fikk tillatelse til å anlegge en fotballbane, men ikke å spille kamper, bare trene.

Jeg vil til slutt nevne at ingen har noen gang trukket inn i diskusjonen om Wiesebanen at denne banen fra krigen sluttet og til langt ut i 70-årene var byens mest populære møteplass på vinteren. Da sørget banemester Sand for at banen lå nysprøytet og fin til kveldens innrykk av barn og voksne som koste seg på skøyter til musikk fra den gamle og slitte høyttaleren bak søndre mål. Det er sikkert mange som ennå husker disse besøkene.

Det skulle vært interessant å vite hva kommunen sparte i disse årene ved at de slapp å sørge for at folk hadde et sted å gå på skøyter. Det hadde vel ikke vært noe å si på om dette var noe som kunne tale til fordel for at kommunen støtter opp om en løsning på denne saken, som egentlig handler om tennissportens fremtid i Fredrikstad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags