Fredrikstad sentrum er et stort kulturminne, og er samtidig byens viktigste ressurs for fremtiden. I den historiske byen, med sin arkitektur, estetikk, byrom, minner og historier, ligger nøkkelen til å utvikle et urbant og spennende Fredrikstad. Men det krever kunnskap, vilje og faktiske prioriteringer for å utnytte potensialet i den ressursen. 

Kulturminneverdier er umåtelig viktig for byutvikling, men også svært lette å ødelegge. Det å tillate dårlig arkitektur i bykjernen, fortettingsprosjekter uten stedstilpasning og generelt slett forvaltning av våre felles byrom, kan vi ikke lenger tillate oss hvis vi skal opprettholde posisjonen som landets mest attraktive by.

I inneværende år er vi kåret til nettopp det, men vi må forvalte og prioritere rett for å forbli den attraktive byen vi vil være. Verdiene vi besitter er det ikke noe å si på. Vi har en gamleby som er av internasjonalt kaliber, og vi har et de mest kulturhistorisk viktige bysentra i landet. Nå skal byen vår skal gjennomgå en av de største forandringene på nærmere hundre og femti år. Store prosjekter som kan forvandle deler av bysentrum ligger og vaker. Her ligger et stort potensial for utvikling og fremgang for byen, men også betydelig fare i å ødelegge det jeg mener er den viktigste byen besitter – sentrums historiske og urbane kvaliteter.

Langs elva som renner gjennom byen vår har det gjennom flere hundre år vokst frem en bystruktur som på mange måter er byen. Her finner vi gamle og nyere bygningsfasader, byrom, gater og torg. Det har en varierende estetikk og arkitektur som nå gjør Fredrikstad til Fredrikstad. Vern og fremelsking av disse historiske kvalitetene mener jeg utgjør den viktigste ressursen for sentrums- og byutviklingen i Fredrikstad.

I konkurransen mellom andre større byer på Østlandet må vi fremelske Fredrikstads urbane kvaliteter.

Hvorfor mener jeg det? Revitaliseringen vi ser i sentrum peker i den retning. Mennesker vil tilbake til byen. Folk vil ha den urbane, tette og interessante byen. Vakker arkitektur, historiske forbindelseslinjer, variasjon, estetikk, handel og liv gir en by med innhold. Dette er urbanitet. Bygninger og byrom skaper minner og gjenkjennelighet for oss som har levd i byen noen år, men gjør den også interessant for innflyttere. Kulturhistorie og urbanitet gjør byen mer attraktiv å bo i, flytte til, jobbe i – rett og slett å leve i. I konkurransen mellom andre større byer på Østlandet må vi fremelske Fredrikstads urbane kvaliteter.

Men byen har også et enormt urbant potensial i den forventede veksten. Byen står foran en av de største forvandlingsprosesser i historien. På det gamle FMV-området, rundt jernbanestasjonen på Grønli og ved sykehuset på Cicignon, kan store nye bydeler vokse frem. Knapt noen by i Norge har et byvekstpotensial som Fredrikstad. Her kan vi bygge nytt, stort og stedvis høyt. Her kan vi tillate oss moderne og spennende uttrykk, men som også har høye krav til arkitektur og urbane kvaliteter. Her kan vi bygge uten å forringe de historiske verdiene i dagens bykjerne.

Utfordringen er at veksten kan gå for fort. Vi må evne og ha vilje til å gjøre prioriteringer som sikrer at vi blir den mest spennende byen i Norge – som vi faktisk har potensial til. Vi må våge å verne om og dyrke frem historiske byrom, og sette arkitektoniske kvaliteter i sentrum høyt nok. Vi må prioritere tilpasning og arkitektur på høyeste nivå når noe nytt skal inn i bykjernen.

Nå starter arbeidet med å gi Fredrikstad sin første kulturminneplan. Dette blir et utrolig viktig dokument og styringsverktøy i den kommende byutviklingen. Fra politisk hold må vi sette av nok ressurser til arbeidet som skal gjøres, og vise evne og mot til å prioritere rett når hverdagen og byutviklingsprosjektene møter oss. Det er utrolig lett å ødelegge og forringe kulturminneverdier, som altså er urbane verdier. Det krever mot og aktiv forvaltning å styrke dem, og gjøre dem til den ressursen Fredrikstad fortjener – og fremtidens Fredrikstad-borgere fortjener.