Har Ap egentlig visjoner for byutviklingen?

Jotne Eiendom er siste aktør ut med å lansere kjempestort utbyggingsprosjekt i og omkring den  gamle dokka på FMV. Trond Svandal spør om flertallspartiene i Fredrikstad evner å følge opp i praktisk politikk.  Illustrasjon: Jotne eiendom/Alt. arkitektur AS

Jotne Eiendom er siste aktør ut med å lansere kjempestort utbyggingsprosjekt i og omkring den gamle dokka på FMV. Trond Svandal spør om flertallspartiene i Fredrikstad evner å følge opp i praktisk politikk. Illustrasjon: Jotne eiendom/Alt. arkitektur AS

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Det er dessverre vanskelig å se de store visjonære byutviklingstankene fra dagens styrende politiske partier, skriver Venstres Trond Svandal i en kronikk hvor han tar for seg de store planene for nye bydeler i Fredrikstad.

DEL

Kronikk 

Jeg skal ikke dvele lenge ved byvisjonen, altså den som i form av noen flotte ord skal synliggjøre hvor Fredrikstad vil hen. Det er vel og bra å ha en visjon, men hvis den bare blir det, og ikke bunner i at vi faktisk vil noe og gjør noe, så har den liten verdi.

Når det er sagt, skorter det ikke på mål vi kan og bør strekke oss etter i Fredrikstad for tiden. Store utbyggingsprosjekt presenteres på løpende bånd. Sist ut var Jotnes planer for deres del av Værste-området. Med alt som er lansert den siste tiden kan byen vår innen få tiår ende opp med rundt 6.500 nye boliger i sentrum. Dette høres voldsomt ut, men byen og befolkningen vokser. At veksten kommer i sentrum er også i bunn og grunn positivt. Samtidig det klart at det vil få fundamentale konsekvenser for byen. Jeg vil diskutere et par utfordringer vi står overfor.

Fredrikstad kan få flere helt nye sentrumsbydeler. Dette har ikke skjedd på over hundre år. Det er fantastisk spennende, og gir muligheter denne byen ikke har hatt i manns minne. I forholdet mellom gamle og nye bydeler ligger verdier som er umistelige for byutviklingen. Tilpasning må ligge til grunn slik at struktur på gater og byrom i de nye bydelene, høyder og arkitektur, og siktlinjer, tilpasses den eldre bystrukturen. Gjøres det rett mener jeg det kan bygges både høyere, tettere og med moderne uttrykk i de nye bydelene. Det er alltid en fare at vi lager moderne «by-ørkener» hvor mennesker ikke trives. Da krever det gode ressurser og en tydelig visjon og plan fra planleggers side, fra kommunen.

Fortetting er et av moderne byutviklings mest utfordrende grep. Flere boliger og mennesker i byen vil gi økt liv og handel. Nye bydeler kan skape et helt nytt og urbant Fredrikstad, forutsatt at vi gjør det rett. Personlig har jeg stor tro på stor fortetting i områder som tåler det, og flere av de presenterte prosjektene mener jeg tåler mye. Her kan det bygges mange boliger, også med høyere bygninger.

Samtidig krever det at det reguleres og planlegges nøye, slik at det nye beriker og ikke skjuler for, og i verste fall ødelegger opplevelsen av omkringliggende bygninger eller byområder. Noen av de nye blokkene som skjuler for det gamle administrasjonsbygget på FMV er dessverre  eksempler på dårlig tilpasning. Samspillet mellom det gamle og nye må fungere godt, hvis ikke skader det byen.

Noen av de nye blokkene som skjuler for det gamle administrasjonsbygget på FMV er dessverre  eksempler på dårlig tilpasning.

Det å fortette i nye store bydelutviklinger gir også en annen gevinst. Det skåner Fredrikstad for det jeg mener er fortettingens uheldige side, den såkalte «eplehage-fortettingen». Det betyr å presse inn dårlig tilpassede boligprosjekter i gamle villastrøk og trehusmiljøer. Vi har sett skrekkeksempler på det mange steder, ikke minst i Oslo. Dette mener jeg skader byutviklingen mer enn effekten en minimal økt befolkning fra slike prosjekter gir.

Gamle bo- og bygningsområder er viktige, og det å bevare de få gjenværende grønne, sentrumsnære, åpne lungene blir bare viktigere og viktigere når byutviklingen skrider frem. Selv mener jeg vi må prioritere hardt, og prioritere fortetting i de store nye prosjektene. Reguleres de riktig, vil de kunne gi oss nye enhetlige miljøer, fremfor å tette igjen og risikere å ødelegge viktige eldre bydeler. Dette fordrer at vi tør å si nei til andre prosjekter.

Tiår med voldsom byutvikling blir utfordrende. Vi må evne å lose dagens Fredrikstad-innbyggere gjennom store utbygginger og forvandling av deler av byen. Vi må kunne betjene utbyggere godt, og fra kommunens side må vi få til gode reguleringer og evne å drive byutviklingen fremover. Det er tvingende nødvendig at Fredrikstad-samfunnet og kommunen løser denne oppgaven. Akkurat nå har vi muligheter som aldri før. De må vi gripe, men slik at Fredrikstad om femti eller hundre år nyter godt av det vi bestemmer i dag, og ikke ser tilbake og gremmes over de valgene vi tok.

Spørsmålet er da: Evner Fredrikstad å henge med i utviklingen? Det er dessverre vanskelig å se de store visjonære byutviklingstankene fra dagens styrende politiske partier. Har Arbeiderpartiet egentlig noe visjonært forhold til de store byutviklingsspørsmålene, og ikke minst et sentralt tema som fortetting? Og evner man å følge opp visjonene i praktisk politikk? Tiden for det er faktisk her og nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags