Det var ikke vanskelig for Fredrikstad Arbeiderparti å støtte ordførers innstilling om å imøtekomme hele søknadsbeløpet for støtte til Fredrikstad PRIDE 2019, på tross av stram økonomi. Vi mener festivalen støtter oppunder et mangfold som er viktig for Fredrikstad, og vi ønsker å legge til rette for de verdier og holdninger vi mener skal stå sentralt i byen vi er så glade i. Vi merket oss riktignok at Frp stemte i mot ordførers innstilling.

PRIDE er ikke en hvilken som helst festival, men en festival som går i kjernen på Arbeiderpartiets verdier og hvilket samfunn vi ønsker; et samfunn og en by med plass til alle – uansett hvilket kjønn du identifiserer deg med og hvilket menneske du forelsker deg i. Vi mener at festivalen bidrar til å støtte oppunder tanker om frihet og fellesskap som vi fullhjertet støtter.

I Norge har vi heldigvis kommet langt når det gjelder å likestille LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner) juridisk, men vi har fortsatt en vei å gå – og på den veien skal Arbeiderpartiet lede an for de verdiene vi står for; frihet, mangfold og fellesskap.

Vi gleder oss til PRIDE 2019!