Eldreboliger kan være løsningen

Av
DEL

LeserbrevDet å bo i distriktet med alt det kjente og kjære, med korte avstander til lokalsamfunnets kvaliteter er noe mange setter pris på og ønsker å kunne gjøre hele livet. Da blir det opprivende for mange eldre å bli flytte til en annen del av kommunen, dele hus med flere titalls andre, og bli presset inn i helt nye rutiner i et stort eldre- eller pleiehjem.

Vi i De Grønne vil derfor bygge flere små leiligheter til eldre i distriktene. Da vil færre får en forringet livskvalitet i alderdommen.

Eldrepolitikken som føres i kommunen er mangfoldig. Mye er bra, men det finnes fortsatt muligheter til en enda bedre omsorg for mange eldre.

For noen dager siden kunne vi lese i Fredrikstad Blad at det nye sykehjemmet på Østsiden er klart for beboere, og at prislappen har blitt mye lavere enn budsjettert. Bra! Dette er sykehjemsplasser vi trenger, og vi trenger mange flere i fremtiden, for det blir flere eldre.

Det er også en rådende politikk at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig i sitt eget hus, og få tilkjørt hjemmetjenester. Hvis eldre opplever det som det beste alternativet bør dette være noe som videreføres.

Samtidig er det sikkert mange eldre som tviholder på og vil bo hjemme fordi man frykter det ukjente, bli flyttet til et nytt område, og bo sammen med mange andre. Her kommer vårt forslag inn som en alternativ løsning.

Om man er ung eller gammel trenger man å leve med tilhørighet og ha kontinuitet. Det er viktig for at vi skal føle oss som «hele» mennesker. Tilhørighet kan handle om nærhet til familien, naboskapet, den lokale butikken eller den faste gåturen. Kontinuitet handler om at det ikke skjer for store omveltninger slik at man føler at hele livsverdenen blir snudd opp ned i en fase av livet som i seg selv er utfordrende. Dette er faktorer vi må ha med oss både for skole- og eldre politikken.

En annen positiv effekt ved å bygge flere leiligheter til eldre på bygda, er at dette kan frigjøre flere eneboliger. Barnefamilier og andre som vil ha hus og egen hage får da mulighet til å kjøpe. Vi får da en god rullering av boenhetene i distriktene, og et godt tiltak til å opprettholde elevtallet ved skolene. Da skapes bærekraftige lokalsamfunn.

I et samfunnsøkonomisk perspektiv bidrar også dette til at hjemmesykepleien har mer tid med de pleiende og benytter mindre tid til kjøring fordi de eldre bor mer samlet.

Vi i De Grønne ønsker at Fredrikstad kommune jobber målrettet med å etablere flere små leiligheter i distriktene. Små boenheter samlet der eldre kan leve et trygt og verdig liv i kjente omgivelser.

Vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og har mer tid til venner og familie. Vi må tenke nytt om det å kunne bo i distriktet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags