Jeg vil starte med å berømme kommunen for at de har laget en hundepark til glede for alle hundeeiere og hunder. Hundeparken kom opp før naboene fikk sukk for seg. Vi visste ingenting fra den ene dagen til den andre. Og den er blitt veldig populær med egen gruppe med mange hundre medlemmer på Facebook.

Det er de to siste tingene jeg vil gripe fatt i i dette leserbrevet. Hundeparken kom opp så fort at kommunen ikke tok kontakt med Lokalsamfunnsutvalget på Trara, som jo skal arbeide med akkurat sånne tiltak. Kommunen tok heller ikke kontakt med Bjørndalen velforening, som i over femti år har arbeidet for å skape et godt bomiljø for dem som bor i Bjørndalen og for dem som bruker området rundt dammene som turområde. Hvorfor tok dere ikke kontakt med disse to viktige aktørene i Bjørndalen og Trara-området?

Hundeparken er blitt veldig populær. Det viser at det er behov for en hundepark, men det viser også at det burde vært tenkt noen flere tanker om plassering. Dessverre har hundeparken ført til mye besvær for oss som bor i nærområdet. Trafikken har økt betraktelig, både biler og folk er mangedoblet i løpet av de ukene parken har eksistert, og ikke minst springer yre og bjeffende hunder rundt i hundeparken til alle døgnets tider. De høres godt over store områder. Hvordan tenker dere i kommunen å løse dette problemet?

I tillegg til at saksgangen ikke har vært gjort på en demokratisk og riktig måte, og at parken fører til stor trafikkøkning og mye støy, er det flere ting som burde vært tenkt på og tatt hensyn til. Hva med markagrensen? Hva skal tillates innenfor markagrensen? Og hvor mange attraksjoner skal legges innenfor det samme lille nærområdet?

I løpet av de siste par årene har trimapparatene ved 2. dam blitt en attraksjon som trekker mange mennesker, og det samme har Bjørneløypa som har blitt rene publikumsmagneten.

Det er flott at folk kommer seg ut på tur, og at Fredrikstadmarka brukes aktivt, men det finnes mange områder som hadde egnet seg mye bedre til en hundepark. Skredderløkka i enden av lille lysløypa er kanskje et godt alternativ, et annet er området ved Skytterhuset, der det er en stor parkeringsplass. Et tredje område er Bratliparken der det med fordel kanskje kan bli flere brukere.

Ellers er det jo hele Fredrikstadmarka å ta av hvis man ikke trenger å ta hensyn til markagrensen. Jeg ønsker svar på disse spørsmålene, og jeg ønsker å få vite hvor klage på opprettelsen av hundeparken kan rettes?

Les også

Flott hundepark i Bjørndalen