Kulturskolepappa Ulf Morten Davidsen skriver i sitt innlegg 03.11 at kulturskolen er forbeholdt de få. Han har helt rett i at vi sammenlignet med andre kommuner bruker lite penger på kulturskolen målt per innbygger, og dermed også har færre elevplasser enn hva man kunne forventet av en by på vår størrelse, slik Telemarksforskning sin rapport viser.

Som kultursjef og kulturskolerektor har uttalt, så er ikke dette en kvalitativ måling, men en måling av hvor mange kroner man bruker på kulturskolen. Det er kultursjefen og kulturskolerektorens oppgave å levere kvalitet innenfor de økonomiske rammene de får. Derfor var de tidlig ute for å forklare hvordan dette henger sammen.

Jeg er helt enig i at rammene til Kulturskolen i Fredrikstad er for små, og vi ønsker å styrke disse. Derfor har kultur- og miljøutvalget i forkant av denne saken vedtatt en opptrappingsplan for kulturskolen. Vi vil bedre rammebetingelsene til Kulturskolen i Fredrikstad slik at flere barn og unge kommer inn, flere må få mulighet til å delta.

Satsing på kultur er ikke et luksusgode eller et overskuddsfenomen. Det er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og utvikling.

Jeg har vært til stede på flere av Kulturskolen i Fredrikstads arrangementer og forestillinger. Det er kvalitet i ypperste klasse. Jeg er stolt av det som presteres av elever og lærere.

En kan se at kulturskoler også i nasjonalt planverk stadig tillegges en viktigere og større rolle i lokalt kulturliv og inn mot skoleverket i arbeidet med å styrke de estetiske fagene.

Vi skal ha høye ambisjoner for kulturskolen fremover!

Les også

Hvordan kan kulturen være med å lage en god hjemby?