Hva strekker vi oss etter? I åtte år har Fredrikstad hatt visjonen «Byen der det årnær sæ for alle – gjennom kunnskap, kultur og klima», ofte redusert til bare «Det årnær sæ».

«Det årnær sæ» er et flott slagord, som vi fortsatt skal bruke i riktige sammenhenger. Det er kjent utover byens grenser og gir oss identitet. Men det er mange som har uttrykt at det er for passivt til å kunne kalles en visjon. At det for eksempel ikke passer seg i arbeidet med næringsutvikling og byutvikling. I forbindelse med arbeidet med å lage ny kommuneplan er det forutsatt at rådmannen også skal komme med forslag til ny visjonen for Fredrikstad.

Hva er en visjon?

Hvis ikke «Det årnær sæ» er en visjon, hva er da en visjon?

Ifølge fagfolkene er en visjonikke beskrivelser av hvem vi er, eller burde være.

Det er heller ikke oppgavebeskrivelser, rolledefinisjoner eller superlativer.

Det er ikke fengende slagord eller slogan (for å selge Fredrikstad), faglig underfundigheter eller introverte ambisjoner.

En visjon skal gi oss tro på fremtiden – motivere og bidra til å øke ambisjonsnivået. Visjonen må gi oss noe å strekke oss etter, den handler alltid om fremtidenog hvordan vi ser for oss at den bør bli. Visjonen skal være en ønskesituasjon for Fredrikstad som vi kanskje kan nå – dersom vi jobber hardt og riktig, sammen.

Visjonen bør bygge videre på vår identitet og fremheve noe som er særegent ved oss, som folk og som by. Som gjør at vi ikke blir en blek kopi av andre, men vekker følelser for nettopp oss.

Identitet

Det er mye positivt å si om Fredrikstad anno 2017. I 450-årsjubileet feirer vi at vi har en rik og spennende historie, vi er kåret til både Norges mest attraktive by og årets sentrum. Kanskje vinner vi også prisen for årets frivillighetskommune. Andre kommuner kommer langveis fra til oss for å lære. Om god byutvikling. Når vi har slikt besøk er vi påpasselige med å understreke at vi ikke er i mål, at vi ikke har noen anledning til nå å ta hvileskjær.

Det er kanskje viktigere enn noen gang at vi nå i Fredrikstad får noe å strekke oss etter. Vi er inne i et godt driv. Vi har et godt fundament. Nå gjelder det å fortsette det gode arbeidet. Ny kommuneplan og ny visjon må levere. En god visjon skal motivere og vise vei.

Vi skal heller ikke glemme at, priser og utmerkelser til tross, vi strir stadig med store utfordringer i Fredrikstad. Visjonsprosessen med Rodeo arkitekter identifisert disse: Arbeidsplasser, utdanning, inkludering, identitet, transport/logistikk, arealbruk, folkehelse. Vi står overfor store demografiske endringer og den digitale transformasjon vil gjøre seg gjeldende innen alle samfunnsområder, også i Fredrikstad.

Planverket vårt skal hjelpe oss til å håndtere utfordringene og å utvikle byen i riktig retning. I høringsutkastet til den nye kommuneplanens samfunnsdel vil det bli foreslått tre innsatsområder som skal ruste oss for fremtiden: Å leve i Fredrikstad, å skape i Fredrikstad og å møte fremtiden i Fredrikstad. Innsatsområdene har tilhørende mål og strategier som skal bygge oppunder visjonen og sammen med resten av vårt planverk hjelpe oss å håndtere utfordringene og bidra til en positiv utvikling av byen vår.

Visjonen skal være en ønskesituasjon for Fredrikstad som vi kanskje kan nå – dersom vi jobber hardt og riktig, sammen.

Med alt dette i bakhodet skal vi nå meisle ut en ny visjon for Fredrikstad. Vi skal finne vår ledestjerne, noe vi kan strekke oss etter, en setning som kan beskrive, motivere og kanskje løfte frem noe av det som er positivt og særegent ved Fredrikstad.

Visjonen skal være en ønskesituasjon for Fredrikstad som vi kanskje kan nå – dersom vi jobber hardt og riktig, sammen. har nylig overfor formannskapet presentert en visjon som kan videreutvikles i ulike varianter. Den lyder:

«Fredrikstad – den lille verdensbyen»

De to meningsbærende ordene er «lille» og «verdensbyen».

■ «Lille» kan assosieres med følgende: Fredrikstad er ikke bare sentrum og det urbane. Vi er også lokalsamfunn, ildsjeler, hverdagsmennesker, breddeidrett, velforeninger, marka og kysten.

I et fremtidsperspektiv handler det om å ta vare på det lokale, ta vare på «det lille», nærheten og rausheten, som gjør Fredrikstad til den flotte byen den er. Det handler også om å ta vare på våre naturperler slik at innbyggerne kan nyte stillheten enten i skogen eller ved vannet rett ved der de bor.

Det «lille» gjør Fredrikstad unikt.

■ Og med «verdensbyen» kan det sies: Fredrikstad vil aldri bli en verdensby som New York, Tokyo, eller Göteborg. Verdensbyen i vår sammenhengen er en utadvendt, urban og mangfoldig by, med et rikt kulturliv og betydelig internasjonal kontakt, næringsmessig og kulturelt. Industri har blitt lagt ned, men ny næringsvirksomhet og nye byområder har vokst frem.

Verdensbyen henspiller også på vår historie. Store skuter fra hele verden har reist til og fra Fredrikstad gjennom historien. Vår kontakt med verden der ute har gitt arbeid til mange og inspirasjon til byens utvikling. Folk ønsker å bo her, og folk reiser hit for å lære. I et fremtidsperspektiv handler det om å videreutvikle det urbane, satse på kultur, kompetanse og innovasjon. I en verdensby er det lov å drømme. De som tenker stort blir applaudert hos oss.

Varianter

«Den lille verdensbyen» kan utvikles videre i ulike varianter, for eksempel ved å legge inn et adjektiv. Her er to aktuelle varianter:

■ «Den modige, lille verdensbyen» eller «Den nyskapende, lille verdensbyen»

Eller:

■ «Fredrikstad – den lille verdensbyen» med underord som: «Modig og nyskapende»

Hvis vi ser hen til de tre satsingsområdene, kan en tenke seg underord som henspiller til disse, på følgende måte (eksempelvis):

■ Å leve i Fredrikstad: «Den lille verdensbyen. Trygg og raus»

■ Å skape i Fredrikstad: «Den lille verdensbyen. Modig og nyskapende»

■ Å møte fremtiden i Fredrikstad: «Den lille verdensbyen. Smart og smidig»

Personlig tenker jeg «Den lille verdensbyen» kan stå alene, men at vi kan jobbe frem noen gode offisielle ordpar som brukes i de sammenhengene visjonen skal anvendes.

I januar vil formannskapet legge kommuneplanens samfunnsdel ut på høring. Det tas sikte på at visjonsforslaget da er på plass, slik at de som ønsker det kan uttale seg både til visjonen og til plandokumentet for øvrig.