Rødt gratulerer kokka som vant over kommunen

– Bjørnvig har våget det som andre innen samme etat ikke har greid – tok opp kampen til forsvar av sine rettigheter. Gratulerer med seieren for ny stilling Monica! er hilsenen fra Rødt Fredrikstad.

– Bjørnvig har våget det som andre innen samme etat ikke har greid – tok opp kampen til forsvar av sine rettigheter. Gratulerer med seieren for ny stilling Monica! er hilsenen fra Rødt Fredrikstad. Foto:

Av

Varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad retter flengende kritikk mot både personalledelsen og tillitsvalgt i Fredrikstad kommune for oppsigelsen av kokka Monica Bjørnvig etter rettssaken der Bjørnvig fikk medhold fullt ut.

DEL

Leserbrev

Monica Bjørnvig, ansatt som kokk på en fritidsklubb i Fredrikstad, vant mot alle odds en knusende seier i tingretten mot kommunen. På tross av å ha mektige motspillere mot seg fikk Bjørnvig medhold på alle punkter om en usaklig og ugyldig oppsigelse. Hvorpå kommunen er pliktig til å betale erstatning, saksomkostninger osv. og gi ansettelse for ny stilling.

Går vi litt i sømmene i saken er det ikke fritt for å se noe av et mønster lignende det som pågikk i saker mot tidligere varslere. Men her er det mer tydeligere spor. Virksomhetsleder valser opp, med full ryggdekning av personalsjef, og til slutt en fagforeningsleder som bivåner det hele. Maktmekanismer virker utrolig samkjørte for å «knekke den lusa», som står på «kjøkkengulvet» som intet ante.

En skal ikke ha stor innlevelsesevne for å skjønne hvilken belastning den ansatte har vært utsatt for i det skjulte trykket som lå i lufta før oppsigelsen ble et faktum. Bjørnvig har våget det som andre innen samme etat ikke har greid – tok opp kampen til forsvar av sine rettigheter. Gratulerer med seieren for ny stilling Monica!

Denne ukultur på ledernivåer må feies vekk og forhold til ansatte og deres arbeidsvilkår må drastisk forbedres.

Bjørnvig-saken viser en grunnleggende mangel på åpenhet fra ledelse til ansatt. Det forelå ingen instruks eller retningslinjer til stillingen verken for ansvar og arbeidsforhold utenom kokkefaget, eller for opplæring og oppfølging, med unntak av et tilfelle hvor ansatt av ledelse ble korrigert for forbedring av hygienerutiner i miljøet. Andre påstander ble av retten avvist som følge av uklarhet og mangel på retningslinjer og informasjon fra ledelsen.

Vi har i varslersaken sett tilsvarende personalbehandling som i Bjørnvig-saken; Hemmelige og udokumenterte møter, ofte i muntlig fortellertradisjon, bak de ansattes rygg for å starte og provosere frem oppsigelsesprosesser. I prosessene har man brukt maktapparatet med kommuneadvokat, HMS-avdeling og hundretusenvis av kroner til KS-advokat. I tillegg har disse fremgangsmåtene blitt benektet i årevis helt til det motsatte har blitt bevist.

Ifølge rettsdokumentene var det, foruten kommunens advokat, personalsjef Kirsti Strand Aune som førte kommunens partsforklaring. I tillegg til en rekke mellomledere som var deres vitne. Ingen fra fagforening var til stede.

Tidligere har ledelse i kommunalforening av Fagforbundet opptrådt usynlig i arbeidskonflikter som varslingskomplekset. I dette tilfellet ble hovedtillitsvalgt for kulturetaten H. Dubec direkte oppsøkt av Bjønvig. Hun sto dønn alene med varsel om oppsigelse i hånda, og trodde hun hadde kommet til riktig dør for å få hjelp. Men der var det ingen støtte fra hovedtillitsvalgt å hente, fortelles det. Et magert råd ble gitt ved å be Bjørnvig å si fra seg stillingen.

Det er fristende å spørre hvem side denne sentrale tillitsvalgte tar i en slik grov arbeidskonflikt fra arbeidsgiver? Vil vi bli spurt, er svaret: I praksis har fagforeningens hovedtillitsvalgt gått så langt og støttet opp under personalavdelingens klanderverdige håndtering av saken ved å be henne om å si opp!

Sjøl om denne saken skjedde noen måneder tilbake, og det har oppstått en ny rødgrønn posisjon i kommunen, er denne triste oppsigelsen et uttrykk for at «gamle synder» blir gjentatt fra arbeidsgivers hold og deres medsammensvorne. Denne ukultur på ledernivåer må feies vekk og forhold til ansatte og deres arbeidsvilkår må drastisk forbedres. I samarbeidsavtalen til rødgrønt flertall som er inngått utheves det at: «Trepartssamarbeidet er bærebjelken i arbeidslivet og forutsetningen for utviklinga av gode tjenester og arbeidsplasser. Dette krever bred medvirkning, involvering og tillit til de ansatte».

For å oppnå nettopp gode arbeidsvilkår og arbeidsmiljøer for de ansatte må politisk og administrativ ledelse kjenne sin besøkelsestid, rydde opp og ettergå personalavdelinga slik at den opptrer habilt og troverdig, og fri for tvil og mistanke om kameraderi og subjektive hensyn i personalsaker. Bjørnvig-saken viser til fulle at det er tid for storrengjøring i Fredrikstad kommunes personalavdeling. Likedan må en forlange at fagforeningsledelser må vise aktivt at de står på arbeidstagere og ansattes side, og slutte å løpe ærend for den andre sida av bordet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags