Hva vil Høyre? Skal vi bli færre, skal vi springe fortere?

Jakter forbedringer: – Det er ikke ett år eller én dag det ikke sees på muligheter til å jobbe annerledes og om mulig enda mer effektivt i kommunens seksjoner, skriver Sigmund Karlsen og Lisbeth Kristiansen.

Jakter forbedringer: – Det er ikke ett år eller én dag det ikke sees på muligheter til å jobbe annerledes og om mulig enda mer effektivt i kommunens seksjoner, skriver Sigmund Karlsen og Lisbeth Kristiansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev 

Fredrikstad Høyres leder, Truls Velgaard, stiller i en kronikk 22. november flere spørsmål om hvordan Fredrikstad kommune skal organiseres. Innlegget gir grunnlag for uro blant de ansatte i kommunen. Høyres hovedbudskap er at kommunen skal kutte i utgiftene.

Men hvordan utgiftene skal kuttes gir ikke Velgaard noe klart svar på. Han skriver på den ene siden om at ingen skal sies opp. På den annen side sier han at kommunen skal bruke sine ressurser på en bedre måte. Men hvordan?

Vi savner en konkretisering fra Fredrikstad Høyre:

■ Skal ansatte springe fortere?
■ Skal vi bli færre til å utføre oppgavene?
■ Skal noen sies opp?
■ Hvilke oppgaver utført av kommunens ansatte er overflødige og hvilke ønsker Høyre å privatisere?

Fagforbundet Fredrikstad organiserer i underkant av 3000 ansatte i Fredrikstad kommune. Det er ansatte som blir urolige når vi leser signalene fra Høyre. Derfor ber vi om en klargjøring og konkretisering på hva partiets politikk innebærer.

Tilliten og samholdet i samfunnet har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i.

Tryggheten i felleskapet er selve kjernen i den norske modellen. En sterk offentlig sektor gir alle velferd og like muligheter. Trygge mennesker våger mer, yter mer og skaper mer. Vårt samfunn er et spleiselag.

Trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, har gitt norsk næringsliv økt produktivitet og et unikt konkurransefortrinn. Det skapes mer, og det blir mer å dele. Slik henger den norske modellen sammen. Kjernen i denne modellen er høy sysselsetting, velferd for alle og et organisert arbeidsliv med små forskjeller.

Velferden og det gode arbeidslivet som de fleste av oss i Fredrikstad har, er skapt gjennom mange års hardt arbeid i kommunen. Ansatte i Fredrikstad kommune er på ingen måte lønnsledende, men vi, som alle andre ønsker, å få vår del av lønnsoppgjøret som årlig avvikles.

Vi vet at store summer hvert år går med til å dekke lønn til kommunens ca 5500 ansatte. Det høres ut som vi er veldig mange, men kommunen har store  oppgaver som skal løses.

Truls Velgaard skriver at hvis det blir bytte av styre i Fredrikstad ved neste valg, så må verdien av vårt arbeid økes.
Ansatte i kommunen har endringsvilje   og er omstillingsdyktige, samt ledende på flere områder, som for eksempel velferdsteknologi, opprettelse av ressursenheter og en veldiginnovativ it-avdeling.

Det er ikke ett år eller én dag det ikke sees på muligheter til å jobbe annerledes og om mulig enda mer effektivt i kommunens seksjoner. De ansatte er opptatt av å levere tjenester 24 timer i døgnet hver dag hele året slik at våre innbyggere blir fornøyd.

Velgaard er selv medlem av arbeidsmiljø- utvalget i kommunen og vet at kommunen sliter med høyt sykefravær.

Velgaard skriver at det ikke handler om å få den enkelte ansatte til å jobbe hardere. Det syns Fagforbundet er bra. Velgaard er selv medlem av arbeidsmiljøutvalget i kommunen og vet at kommunen sliter med høyt sykefravær.

En stor del av sykefraværet kommer fordi mange ansatte er utslitt på grunn av både fysisk og psykisk slitasje over lang tid. Vi jobber aktivt sammen med arbeidsgiver for å få ned sykefraværet, i mange virksomheter er vi på god vei og noen har et lavt fravær.

Vi vil at de politiske partiene skal være ærlige når de forteller oss hvordan de skal klare å opprettholde de velferdstjenester som gis i dag. Om Høyre skal kutte i kommunens inntekter ved å avskaffe eiendomsskatten, så vil vi gjerne vite konkret hvilke utgifter som skal kuttes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags