Høyre har tatt varslerne på alvor, er dypt bekymret for Fredrikstad Energi

– Vi som er folkevalgte politikere i Fredrikstad kommune gjør det beste vi kan for å holde kontakten med byens innbyggere, det er dem vi tjener som politikere, skriver Høyre Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen.

– Vi som er folkevalgte politikere i Fredrikstad kommune gjør det beste vi kan for å holde kontakten med byens innbyggere, det er dem vi tjener som politikere, skriver Høyre Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen svarer Steinar Kleiven som i sitt innlegg skrev at han gjerne vil ha nytt styre i Fredrikstad, men at han ikke kan se hvilket parti han skal stemme på.

DEL

Leserbrev

Jeg leser med interesse svaret fra Steinar Kleivenleserinnlegget til Midtsjø og meg selv i Fredrikstad Blad. Det er flott og inspirerende med respons på vårt innlegg. Det er positivt at vi deler intensjonen om nye krefter i det politiske lederskapet i Fredrikstad kommune. Vi i Høyre er klare for å ta styring.

Du etterspør Fredrikstad Høyres innsats i ulike saker. Du trekker blant annet frem saker som varslersaken, den økonomiske situasjonen i Fredrikstad Energi AS, og om saker vedrørende eldreomsorg og skole. I saker om eldreomsorg og skole er våre representanter aktive i lokalmediene med utspill, og gjennom kontinuerlig arbeid i kommunens oppvekstutvalg og helse- og velferdsutvalg. Vi foreslo blant annet en formell garanti for samboerskap for eldre på sykehjem, noe de rødgrønne stemte ned. Jeg skal videre formidle hva Fredrikstad Høyre har utrettet i konkret politisk handling i løpet av denne valgperioden.

I varslersaken har Høyres representanter i formannskapet og bystyret arbeidet for å føre en prosess som tok varslerne på alvor. Et politisk arbeid som resulterte i at Høyre med en samlet opposisjon i bystyret (Frp, KrF, Venstre og Miljøpartiet De Grønne) stemte for mistillit mot den tidligere rådmannen. Videre kan det nevnes at Høyre tok initiativet til at fungerende rådmann ikke skal være representert i kommunens eksterne varslerråd. Dette for å følge bystyrets vedtak.

Høyre fremmet allerede våren 2015 et forslag i bystyret om etablering av et helt eksternt varslerråd. Høyres forslag ble dessverre ikke vedtatt gjennomført før ved bystyrets behandling av varslerrapportene i juni i år. Det var også Høyres Rita Holberg som ledet kommunens arbeid i håndteringen av varslersaken, gjennom hennes verv som leder av ad hoc-utvalget.

Vedrørende situasjonen i Fredrikstad Energi, der kommunen er største eier, har vår gruppeleder og ordførerkandidat Truls Velgaard presisert i formannskapet og fra bystyrets talerstol vår store bekymring. Høyre har også satt på dagsordenen hele spørsmålet om forutsetningene for kommunens eierskap i selskapet.

På spørsmålet om hvorfor de ikke-sosialistiske partiene mistet flertallet etter valget i 2011, så er det nok mange faktorer til dette. De politiske programmene, folkevalgte og den aktuelle økonomiske situasjonen er i endring siden denne perioden.

Det er viktig i denne sammenhengen, som tidligere skrevet, at perioden fra 2007 til 2011 betraktes mer nyansert. Mange trekker frem den økonomiske situasjonen som forekom i løpet av denne valgperioden, og setter likhetstegn mellom dette og de politiske løsningene til dagens borgerlige opposisjon. Dette er uheldig.

De ikke-sosialistiske partiene overtok styringen av Fredrikstad kommune etter en periode med Ap-styre hvor kommunen hadde slitt med dårlig økonomistyring og svake økonomiske resultater. Bare måneder etter maktovertakelsen ble Norge og resten av verden rammet av den verste finanskrisen siden 2. verdenskrig. Til tross for dette vanskelige bakteppet klarte det ikke-sosialistiske flertallet i Fredrikstad å gjennomføre en økonomisk snuoperasjon i kommunen, med en målrettet reduksjon av eiendomsskatten.

Kommunevalget om et år blir et viktig og spennene valg. Jeg håper du finnet et politisk parti som passer for deg. Vi som er folkevalgte politikere i Fredrikstad kommune gjør det beste vi kan for å holde kontakten med byens innbyggere, det er dem vi tjener som politikere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags