Norgesnett som eies av FEAS, har sendt ut melding om økning av nettariffene fra 5. desember 2018. Hvorfor gjør Norgesnett dette? Vi kan fastslå at pengene er tatt inn for lengst, og vel så det.

Norgesnett skriver at det er økning i overliggende nett som er årsak til prisstigningen. Det er en halv sannhet. Hafslund opplyser at Statnett (hovednettet i Norge) har meldt en økning på 1,6 øre mens Staten samtidig reduserer elavgiften med 0,75 øre. Merkostnadene for Norgesnett blir da 0,85 øre, alt pr KWh for neste år.

Imidlertid hadde Norgesnett pr 01.01.16 krevd inn over 90 millioner - 2.242 kroner i snitt pr kunde - i Fredrikstad/Hvaler mer enn rammen de kunne legge i regnskapet sitt. I 2016 ble kundene i Fredrikstad, Follo og Askøy ”samlet til ett rike”, og kundenes tilgodehavende ble også samlet, noe Follo tapte på, Askøy og Fredrikstad vant.

Men 1. 2018 hadde alle kundene (Askøy, Follo, Fredrikstad) til gode 129 millioner kroner, dvs 1.410 kroner pr kunde. Disse pengene tok Norgesnett inn allerede i 2015, og de burde vært betalt tilbake gjennom reduserte tariffer i 2016/17. Kunders tilgodehavende skal tilbakebetales gjennom reduserte nettariffer.

Hensyntatt redusert elavgift som regjeringen forutsetter skal komme kundene til gode, skylder Norgesnett hver kunde i Follo, Askøy og Fredrikstad 1240 kroner etter at Norgesnetts prisøkning er betalt, gitt et årsforbruk på 20.000 KWh.

Den meldte prisøkningen fra 5. desember er uakseptabel, men for generalforsamling ved ordfører Nygård og styret ved Moland Pedersen synes det viktigere og mer nødvendig å støtte FEAS som i 20 år har manglet ansvarlig eierstyring, og gjennom mange år har sikret seg en likviditet der renten mot kundene er 1,19 prosent (2017) mot egne lån 7-8 prosent. Denne form for «misbruk» av kundenes penger skal, i følge forskrift, selskapet ha «en begrunnet og dokumenterbar plan for å styre saldo av mer- og mindreinntekt mot null over tid. Denne planen skal være vedtatt av selskapets styre.»

Dette vedtaket krever vi offentliggjort!

I årsrapportene, som lyser av selvskryt, er dette ikke nevnt. FEAS tvinger kundene til å låne seg penger. Her snakker vi om et monopolselskap, eid av Fredrikstad kommune, som driver etter prinsipper som hadde fått førsteoppslag i Dagsrevyen om selskapet var privateid. Er det et slikt selskap Ap, SV og Sp vil ha?

Vi har over tid sett at noe var fundamentalt galt med FEAS.

Offentlig eierskap

Camilla Eidsvold uttaler til Demokraten at «SV er opptatt av at det er fellesskapet som skal eie FEAS». Det samme er vi, men da må innbyggernes tillitsvalgte ta ansvar for den jobben de har påtatt seg, velge kvalifiserte representanter i selskapets styringsorganer - og ikke minst: Utøve styring!

Gjennom 50 års erfaring har vi dessverre registrert en betydelig endring i våre tillitsvalgtes holdninger – en overgang fra samfunnsansvar til egeninteresse. Derfor har FEAS råtnet på rot, og eierne, innbyggerne i Fredrikstad, har tapt betydelige verdier. Gode ønsker er ikke nok for å styre et nettselskap. Hvorfor var det viktigere for SV og Sp å beskytte ordfører Nygård og styreleder Moland Pedersen enn å la kontrollutvalget undersøke FEAS, og hvorfor stilte ikke Camilla Eidsvold og Hans Ek opp og krevde åpenhet om regnskapene i FEAS?

På vårt spørsmål til Hafslund om åpenhet, var svaret tindrende klart: Regnskapene i FEAS skulle ha vært offentlige. Vi hadde rett til innsyn fordi Hafslund ikke er et børsnotert selskap, og FEAS er 100 prosent offentlig eid. Da vi begynte å grave dypere, kom regnskapene til FEAS plutselig på nett.

Vi har sett at noe var fundamentalt galt med FEAS som oppretter nye selskaper, mors- og «mormorsselskap» og datterselskaper med tilsynelatende full støtte fra det politiske flertall og med halleluja i styrets årsmeldinger. Bonuser avtales mellom adm. dir. og styreformann, og det synes nærliggende å trekke den konklusjon at egen lommebok har vært viktigere enn fellesskapets eiendom.

Kan det være en oppgave for et nettmonopol å opprette et inkassoselskap (Maik) som tjener gode penger, med 800.000 i gjennomsnittslønn for ansatte i 2015 og adm. dir. i nettmonopolet får 125.000 kroner i honorar som styreleder – i tillegg til gode bonuser, avtalt på bakrommet med styreleder i FEAS, pluss ordinær lønn – 1.775.000 kroner (2017)?

Og hvem betaler denne råe innkrevingen? Jo, du finner dem blant de som har blitt fristet av kredittkortets fremside og som glemte baksiden, og enslige mødre som strever med egen økonomi. Er dette den nye styringsmodellen som ønskes av flertallspolitikerne i Fredrikstad?

Alle montørene som har gjort jobben for at innbyggerne skal ha sikker strømtilførsel er ikke verd noen bonus, de har jo bare gjort jobben, men får ikke engang jobbe i monopolselskapet! Er de plassert utenfor for at FEAS skal spare pensjonskostnader slik at det blir mer igjen til direktørenes «lekekasser»?

Og hvor ble det av kapitalavkastningen som Fredrikstad kommune eier, og som er en viktig del av inntektsrammen som FEAS tar inn fra sine kunder gjennom nettleien?

Salg av selskapet

Den politiske ledelsen av Fredrikstad Energi de siste 20 år er et skoleeksempel på hvordan offentlige eiere kan ødelegge og rote bort store verdier, samt gi god grobunn for argumenter mot kommunalt eierskap. Et monopolselskap som Fredrikstad Energi har hatt så gode rammebetingelser at det skal være en umulighet å gå med underskudd. Mindreinntekt ett år, ja, men det har man rett til å til å kreve inn neste år med renter. Når historien om Fredrikstad Energi skal skrives, er vi redd man vil se likhetstrekkene med skandalen rundt boligbyggelaget som var mer interessert i tvilsomme prosjekter i Bulgaria, enn i å ta vare på egne medlemmer.

Vi registrerer at den nye rådmann nå griper inn, og takk for det. Hvert år har Norgesnett krevd inn kapitalavkastning på ca. 6 prosent som i hovedsak er Fredrikstad kommunes eiendom.

Vi anbefaler:

Skift ut styret og toppledelse, omorganiser selskapet, selg ut datterselskapene, legg ned mor- og «mormorselskap», behold Norgesnett, ta tilbake montørene fra Nettpartner som legges ned, eller selges til Glitre Energi, Drammen. Få på plass et kvalifisert styre. Sørg for årlig rapportering til rådmann/formannskap og for at kapitalavkastningen går til kommunale formål.