Det er både trist og forstemmende å lese hvordan FE har «skuslet» vekk verdiene i en monopolbedrift,  eid 51 prosent av kommunen. Som monopolbedrift skulle den ha bidratt  med millioner i kommunekassa hvert år, slik som eksempelvis FREVAR. Isteden har kommunen måttet skyte inn 51 millioner. 

FE har lagt på prisen 5.12.18, samtidig som de skylder kundene  129 millioner. Fakta-opplysningene fra Julsen og Bjørndal gjennom flere leserinnlegg karakteriserer konsernsjef Trond Andersen som «en forståelse av fakta som neppe står til annet enn stryk»

At de blir skjelt ut for å ville kommunens og innbyggernes beste, forteller det meste om hva slags styre og ledelse FE har. Forsett med bonuser og bortforklaringer  til et selskap som har råtnet på rot.  Vi medeiere må betale gildet - dessverre.