Gå til sidens hovedinnhold

Vårt mål er ikke at elever bare skal fullføre og bestå, de skal fullføre og føle at livet er godt

Artikkelen er over 3 år gammel

«Mestring og mening på Frederik II» er navnet på et prosjekt som utforsker hvordan skolen kan fremme god livskvalitet for elever og ansatte.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.


I disse dager er det nesten 1350 elever og 200 ansatte som er i gang med et nytt skoleår på Frederik II her i Fredrikstad. Psykisk helse i skolen er et viktig tema som mange er opptatt av. God psykisk helse er ikke fravær av psykisk sykdom det er å ha et godt liv. Det er å føle at livet er godt å leve og ha god livskvalitet. God psykisk helse skapes i skolen gjennom undervisningen og måten vi snakker sammen og samarbeider på.

I prosjektet Mestring og mening på Frederik II utforsker vi hvordan skolen i seg selv kan være et sted som fremmer god livskvalitet for elever og ansatte. Vi gjør dette i et lærende fellesskap mellom Frederik II og Høgskolen i Østfold og vi skal bruke noen år på det. Folkehelseprogrammet Mestring og Mening i fylkeskommunen har bevilget midler for at vi skal kunne jobbe med dette frem til våren 2021.

Hvorfor er det så viktig å jobbe med god livskvalitet på en skole? God livskvalitet er avgjørende for at det skal være mulig å lære i skolefag. Det å fullføre og bestå videregående skole gir gode forutsetninger for god livskvalitet senere i livet. God undervisning bidrar til at elever og lærere opplever mestring, tilhørighet og til at de får mer kunnskap om seg selv i sin identitet. Gjennom undervisning kan det bli lettere å oppdage hva som kan gi mening i livet. Vår skole er en skole hvor mange tilbringer mye tid i løpet av dagen, ukene, månedene og året. Det er derfor svært viktig at den tiden gir alle på skolen en opplevelse av trygghet, fellesskap og mulighet for aktiv deltagelse og involvering.

Lærere som har god livskvalitet vil lettere kunne bidra til at elever får det – og omvendt.

I fjor fikk alle elever, ansatte og foreldre ved Frederik II mulighet til å skrive brev til høyskolen om sin opplevelse av mulighetene for god livskvalitet på skolen. Brevundersøkelsen viste blant annet at det er like viktig å ta de ansattes livskvalitet like alvorlig som elevenes. Lærere som har god livskvalitet vil lettere kunne bidra til at elever får det – og omvendt. Elever som opplever god livskvalitet vil gjøre at lærere opplever mer av det. Det er viktig at de har troa på hverandre eller som en elev skrev i et brev:

«Jeg har det bra når jeg er i et godt klassemiljø og har flinke og dyktige lærere som har troa på meg som elev og som hjelper meg til å bli bedre på skolen.»

Undersøkelsen viste at ansatte har behov for fellesskap med kolleger og tydelig støtte fra ledelsen. De har behov for en ledelse som er like opptatt av dem som de skal være opptatt av elevene. Undersøkelsen har ført til at vi har valgt to mål for skolen:

■ Alle elever og ansatte skal oppleve god livskvalitet på Frederik II.

■ Elevers og ansattes utvikling skal styres av et ønske om læring og utvikling.

Frederik II er en MOT-skole. Det betyr at vi jobber for trygghet, fellesskap, drømmer, positivt fokus og ansvar. Forskning viser at MOT bidrar til å skape interesse, nysgjerrighet for fag, mindre mobbing, bedre selvtillit, mer målrettethet og bedre selvfølelse. I tillegg til MOT så har vi startet en prosess for å endre kommunikasjonskulturen på skolen. Vi ønsker å komme bort fra kommunikasjon som ekskluderer og skaper avstand.

Bakgrunn:

  • 27. september blir det folkemøte på Litteraturhuset i Fredrikstad med tittelen: Hvordan kan skolen fremme god psykisk helse?
  • Folkemøtet er endel av Forskningsdagene og er åpent for alle interesserte.

Vi ønsker mer kommunikasjon hvor vi anerkjenner og respekterer hverandre som medmennesker med følelser og behov. Målet er å skape mer kontakt mellom elever og lærere, mellom elever og mellom skole og foresatte. Foreldre har en viktig rolle i samarbeidet om å skape trygge og gode klassemiljø og i å hjelpe elevene å ta opp ting som er vanskelig. Foreldre har også en viktig rolle i å oppmuntre elevene og gjerne i å gi beskjed til skolen når noe oppleves bra.

Frederik II er en skole som har lærere som er gode på å legge til rette for dybdelæring. I dette prosjektet søker vi å få frem detaljer rundt disse styrkene hos lærerne våre, slik at vi kan legge forholdene til rette for at det skal kunne bli mye mer av det. Elever utsettes for veldig mye vurdering. Det er vårt mål at denne skal handle om muligheter for læring og forbedring. Dette tror vi vil gi både lærere og elever mer og bedre livskvalitet.

Vårt mål er ikke at elever bare skal fullføre og bestå, det er at elever skal fullføre og føle at livet er godt å leve!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.