Oppdraget de videregående skolene har fått fra Østfold fylkeskommune, lyder «fullført og bestått med best mulig resultat». Vi lærere tar dette oppdraget på alvor, og vi ønsker at våre elever skal oppnå et best mulig resultat ut ifra de forutsetningene de har. Dette jobber vi for hver dag.

Da er det med stor bekymring vi leser i fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 at utgiftene til videregående skole ligger stabilt under landsgjennomsnittet, at Østfold fylkeskommune bruker mindre penger pr elev på studieforberedende enn gjennomsnittet, og at rådmannen mener at dette viser at «de senere års effektiviseringsarbeid fortsatt fungerer.»

Forfatterne

Innlegget er skrevet av disse tillitsvalgte ved Frederik II videregående skole:

  • Morten Skauen Sørmo og Wenja Ringen, Utdanningsforbundet
  • Harald Peter Stette og Ingvild Rostad, Norsk Lektorlag
  • Hans Opsahl og Eivind Arntzen, Tekna
  • Siv Tangen og Arnt Christian Hagen, Skolenes Landsforbund

 

Det virker med andre ord som om fylkesrådmannen er fornøyd med at Østfold er et av de fylkene som har brukt minst penger på studieforberedende utdanningsprogram. Det er ikke vi fornøyd med.

Videre viser fylkesrådmannen at Østfold ligger under landsgjennomsnittet for fullført og bestått. Her ligger det riktignok noe bedre an for studieforberedende program, og vi registrerer målsetningen om å komme opp på gjennomsnittsnivået i ressursbruk, men likevel: Dersom vi lærere skal hjelpe elever til «best mulig resultat», kan vi ikke fortsette med å kutte i Østfold-skolen.

Det er mye som koster penger i skolen, og det har blitt stadig mindre penger til lærebøker, til ekskursjoner og annet vi vet er bra for læring. Men det viktigste for at vi skal kunne hjelpe elevene våre til bedre resultater, er at vi må ha tid til dem. Vi skal gi elevene våre tett oppfølging, med fagsamtaler, utviklingssamtaler og halvårssamtaler. Vi skal følge opp utviklingen i fagene, vi skal følge opp fravær og mye annet.

En måte å spare penger på, er å ha store elevgrupper på studiespesialisering, men med ca 30 elever i gruppene får vi svært liten tid til hver elev. Skal vi nå målet om «best mulig resultat», må vi heller ha færre elever i gruppene, ikke flere.

Det koster å oppnå gode resultater, det koster å drive god skole, og vi ser med stor bekymring på at fylkeskommunen vil «effektivisere» ytterligere. Gi oss heller bedre muligheter til å hjelpe elevene! Gi oss mer tid til hver elev!

Eller betyr oppdraget egentlig at vi skal få elever til å fullføre og bestå med best mulig økonomisk resultat?