Hva skjer på Frederik II vgs.? I en årrekke har skolen hatt en dag for internasjonal solidaritet. I mange år var det operasjon dagsverk, OD-dagen, så startet vi opp et Kongo-prosjekt og fikk samarbeid med en lokal videregående skole i Kongo. Tanken var at vi ønsket å ha et prosjekt vi kunne følge opp gjennom flere år. Nå i år blir det ingen ting. Det har ledelsen bestemt. – Vi må tenke oss litt om hva vi vil, sier rektor.

Men det er tragisk med et år uten internasjonal solidaritet. Engasjement for andre er hjemlet i læreplaner og er tydelig formulert i generell del til læreplanen, som fortsatt gjelder. Her kan vi lese i kapitlet om «det miljøbevisste menneske» ... i en bærekraftig utvikling må etisk fostring til medmenneskelighet og solidaritet med verdens fattige være et bærende prinsipp». Og helt til slutt står det: «Opplæringen skal fremme moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verden de [unge] lever i»

Så hadde vi også en Star Wars-dag der Star Wars-filmer dundret løs i kantina mens lærere prøvde å opprettholde normal undervisning på klasserommene.

Men dette skrotes altså ved Frederik II vgs. og i stedet har vi fått mangt annet. I fjor hadde skolen en nisseluedag der alle ble oppfordret til å gå med nisselue på skolen, så hadde vi også en Star Wars-dag der Star Wars-filmer dundret løs i kantina mens lærere prøvde å opprettholde normal undervisning på klasserommene. Begrunnelsen for disse tiltakene er trivsel. Elevene må trives på skolen. Noe som ingen er imot.

Problemet er at fokus flyttes bort fra skolens kjernevirksomhet som er opplæring i fag, og over på andre aktiviteter som skjer i friminutt og mellomtimer. Fokus er ikke på at elevene skal trives i å jobbe med fagene, trives med opplæringen, trives i klassemiljøet, men det skal skapes trivsel rundt opplæringen. Slik blir skolen mer et trivelig sted å være enn et berikende sted å lære.

Elevene har i denne sammenhengen fått en ukentlig time med miljøaktiviteter for å øke trivselen, aberet er at tilbudene er bare til en brøkdel av elevene. De fleste går bare rundt og driver. Og skolen prioriterer innkjøp av bordtennisbord og biljardbord, mens opplæringstilbud som er for dyre, legges ned, – men hva er et par slike bord til 1200 elever?

Fokus er på aktiviteter som normalt finner sted i fritidsklubber, og ikke på opplæring og trivsel i opplæringen. Er vi vitner til underholdningskulturens fortrengning av kunnskapskulturen og internasjonal solidaritet?

Se video fra SOL-konsert på Greåker vgs.

SOL-konsert