Samfunnsbygger Frederik II vgs. feirer seg selv med festival

En skole fylt av engasjerte elever, om få år blir skolen samlet under samme tak på Kråkerøy.

En skole fylt av engasjerte elever, om få år blir skolen samlet under samme tak på Kråkerøy. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Frederik II videregående skole arrangerer egen festival, 20 år etter at de to skolene Frydenberg og Christianslund ble slått sammen til én. – Det vil handle om kultur og identitet, fag og kunnskap om byen vår, skriver Marit Øgar Aasbrenn.

DEL

Kronikk 

I år feirer Frederik II 20-årsjubileum som sammenslått videregående skole. Frydenberg og Christianslund ble slått sammen til én skole i 1997. «Når Fredrikstad samtidig feirer sine 450 år som by, må det markeres med en festival», tenkte noen entusiastiske lærere på Frederik II på vårparten. Som sagt så gjort, og nå er vi der – tirsdag 26. september blir det Frederik II-festival!

Vi har leid Litteraturhuset, og tema for dagen er «Kultur og identitet». Det blir en dag som handler om fag og om kunnskap om byen vår; historien, arkitekturen, naturen og språket. Alle elevene får høre to foredrag. Biolog og lærer ved Høgskolen i Østfold Jan Ingar Båtvik skal gi oss en oversikt over Fredrikstad-naturen med de særegne ballastplantene og andre planter og naturtyper som er spesielle i vårt område. Ordfører Jon-Ivar Nygård skal snakke om retorikk og talekunst.

Byantikvar Vegard Lie skal gi oss et innblikk i byplanlegging og i Fredrikstad-arkitektur. Historiker Trond Svandal skal fortelle om Fredrikstads historie og kong Frederik II, som visstnok var en mye bedre konge enn sitt rykte. Leiar i Noregs Mållag Magne Aasbrenn skal snakke om Fredrikstad- og Østfold-dialekter og nynorsk.

Lokalhistoriker Svein Skahjem skal fortelle om generalmajor Caspar de Cicignon og inskripsjonene han fikk hogd inn i fjellet mange steder rundt Trosvik. Cicignon har bokstavelig talt satt spor etter seg i byen og rundt skolen vår. Tegner Øistein «Blyant» Kristiansen skal snakke om kreativitet, om kultur og identitet.

På denne måten feirer vi Frederik II og byen vår med et knippe gode kulturbærere og fagpersoner i Fredrikstad-samfunnet. Skolen er en viktig arena i framtidas bysamfunn. Sammen med Glemmen videregående skole er Frederik II en av de viktigste garantistene for et framtidig sterkt, inkluderende og godt Fredrikstad-samfunn. Vi trenger ingeniørene, sykepleierne, lærerne, legene, politikerne og håndverkerne i samfunnet vårt. Og det er hos oss elever i Fredrikstad legger grunnlaget for høyere utdanning. Det er hos oss de får den faglige ballasten de trenger for å klare seg i voksenlivet og kan stake ut veien videre for å bli de samfunnsbyggerne vi har behov for.

Sammen med Glemmen videregående skole er Frederik II en av de viktigste garantistene for et framtidig sterkt, inkluderende og godt Fredrikstad-samfunn.

Vi feirer 20 år med fokus på kunnskap, nysgjerrighet og livsmestring. I fjorårets elevundersøkelse ved Frederik II svarte 89,5 prosent av elevene at de trivdes godt eller svært godt på skolen. Og det er noe vi lærerne merker i møte med dem hver dag. De fleste elevene har det bra og opplever tre gode og utviklende år hos oss.

Vi har dessuten ekstra fokus på de elevene som ikke har det like greit. Vi har en godt utviklet elevtjeneste ved skolen, og vi kan legge til rette for at de få som trenger det, kan få bruke lengre tid enn de fastsatte tre årene. Skolen vår er stor, med de fordelene og ulempene det medfører. Fagtilbudet er stort, og det er mange elever og mange lærere og andre ansatte. Mange av elevene forteller at det oppleves som at nye dører åpner seg når de begynner på videregående skole. De får nye venner, nye fag og nye lærere.

Mange opplever at de blir tatt mer på alvor, de både føler seg og er mer voksne. De kommer til en skole med et godt utbygd skolebibliotek med fagutdannede bibliotekarer. De møtes i en av kantinene, og etter hvert kjenner de veien over Veumbekken mellom «Fryden» og «Lund» veldig godt.

I tillegg til norsk, får elevene historie, samfunnsfag, religion, gym, naturfag, matematikk, engelsk, tysk, fransk eller spansk. Og de kan velge japansk, kultur og kommunikasjon, fysikk, kjemi, biologi, økonomi, psykologi, rettslære, historie og filosofi, sosiologi og mange flere fag. De får en bred allmennutdannelse som blir en god basis for videre studier.

Det krever en del arbeid, men elevene har både energi og pågangsmot. Noen har klare mål fra de begynner på videregående skole, og noen trenger de tre årene til å bestemme seg og prøve forskjellige fag. Uansett er de midt i en rivende utvikling mot et ansvarlig voksenliv der de skal fortsette å bygge et godt samfunn for alle.

Når Frederik II videregående skole feirer 20 år, er det dermed en viktig institusjon som runder en milepæl. Om få år blir skolen samlet under samme tak på Kråkerøy – tirsdag er det Litteraturhuset som er stedet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags