Erlend Øverbys tanker om plikter i videregående er i utgangspunktet ikke helt bak mål, men han mangler fullstendig perspektiv når han legger alt ansvaret på elevene. For hvorfor skal elevene opprettholde sin del av avtalen når ikke politikerne innfrir sin?

For, hva er vitsen med å gå på skolen hver dag på yrkesfag om du ikke får lærlingeplass?

Hva er vitsen med å sitte i timer når det ikke er nok lærere i skolen til å hjelpe deg opp og frem?

Hvor lett er det å motiveres til å gjøre sitt beste på skolen når politikerne er mer opptatt av at du sitter i klasserommet enn at faget og miljøet er engasjerende?

Og hvorfor skal unge slite seg gjennom skolen når arbeidsmarkedet er så usikkert og fullført videregående ikke garanterer deg videre plass på høyskole eller universitet?

Med fagbrev innenfor helse- og sosialfagene så du er heldig om du får fast 50 prosent stilling, ofte må man ta til takke med 20 prosent, vikariater eller tilkalling. Det er en hån mot elevene at fagbrev ikke gir deg sikker jobb.

Her ligger mye av problematikken; vi tilbyr rett og slett ikke ungdommen en god nok avtale.

Fraværsgrensa handler ikke om oppdragelse, men om å ikke ta de virkelige problemene med norsk skole på alvor. Istedenfor at politikerne vedkjenner at de ikke har gjort jobben sin godt nok så legger man all skyld over på elevene. Elever som stort sett ikke er gamle nok til å ha spesielt stor innflytelse på egen skolehverdag.

Vi i Rødt mener fraværsgrensa er ansvarsfraskrivelse.

Vi ønsker heller å skape en skole med rom for mer enn «gjennomsnittseleven» og hvor yrkesfaglig utdannelse blir tatt på alvor. Vi mener at det er et større problem at elever med spesielle behov blir hindret i å delta i videregående skole enn at noen velger å ikke gå på skolen en dag. Rødt ønsker en skole som er tilgjengelig og utformet for alle elever med funksjonsvariasjoner. En skole hvor elever har tilgang på helsesøster, spesialpedagoger og andre yrkesgrupper.

Rødt ønsker ikke en fraværsgrense, for vi mener vi kan skape verdens beste skole for elever og ansatte uten.