Aggressivt og dominerende stupetårn i Foten

– Et stupetårn med en utforming som vist tar så til de grader «kommandoen» over et stort landskapsområde, er én av Per André Hansens innvendinger mot stupetårnet arkitektfirmaet har foreslått.

– Et stupetårn med en utforming som vist tar så til de grader «kommandoen» over et stort landskapsområde, er én av Per André Hansens innvendinger mot stupetårnet arkitektfirmaet har foreslått. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Landskapsarkitekt Per André Hansen ønsker et stupetårn med åpen, minimalistisk og mer transparent konstruksjon. – Hvorfor ikke lære av det nye restaurantbygget som er på alle måter dempet og vakkert.

DEL

Leserbrev

Finansieringen av nytt stupetårn i Foten er nå vedtatt, og i vedtaket er det åpnet for også mulige alternative utforminger. Godt er det!

Viste utforming gjør meg urolig. Jeg får ingen umiddelbar godfølelse. Førsteinntrykket er at stupetårnet vil virke altfor dominerende i den flotte skjærgårdsnaturen.

Et godt resultat krever at det vises en tilstrekkelig respekt for stedets kvaliteter og varsomhet overfor landskapets sårbarhet – og at tårnets utforming så tilpasses ut fra det. Et stupetårn med en utforming som vist tar så til de grader «kommandoen» over et stort landskapsområde, at man skal ha svært gode faglige argumenter for at dette blir en god løsning. Er det for eksempel gjort en god analyse av dette i forkant av fremviste idéskisse – analyse av landskapet og hvordan installasjonen vil påvirke opplevelsen av det – sett fra ulike ståsted?

På nettet kan man lese at forprosjektet utført i 2017 baserte seg på en brukermedvirkning som munnet ut i et «tårn med stupehøyde ti meter, trygge stupeforhold for alle, et tårn på land og en ikonisk form som vil trekke folk til Foten.» Funksjonelle krav er helt på sin plass og hører med i utformingen. Deretter kommer imidlertid en idé om at tårnet bør se ut som om det er laget av brettet papir – origami – uten nærmere begrunnelse.

En vurdering av stedets landskap nevnes ikke med ett ord, men jeg er sikker på at dette har vært med i vurderingen til arkitekten selv om det ikke nevnes. Det holder bare likevel ikke at det ikke nevnes. En analyse av stedet og landskapet er – på et slikt sted – en like naturlig og nødvendig del av et forprosjekt som brukerhensyn og kostnadskalkyler.

Nye og spennende ideer kan i høyeste grad være livsbejaende og berikende (som ideen om brettet papir), men dersom de er trukket ut av løse lufta og ikke basert på en forutgående analyse av hva som passer på stedet, hva det stedlige landskapet tåler, så blir det litt som å trekke det berømte loddet opp av hatten.

Når den også gis en så markert kantete og nesten aggressiv form, blir den så kraftfull at den tar helt «piffen» av stedsopplevelsen.

Den blankskurte svabergnaturen på stedet – helt uten vegetasjon – har ingen mulighet til å skjule et stort stupetårn. Det forstår alle – undertegnede inkludert. I tillegg er naturen på stedet småskalapreget, horisontal, rolig og neddempet – ikke kraftfull – men dominert av slake, avrundede svaberg som nesten er organiske i sin form. Et vertikalt tårn av en viss størrelse vil derfor uansett utforming fremstå som en kontrast til landskapet på stedet. Det kan vi ikke unngå.

  • Påstand å stemme over nederst på siden: Utred også et mer minimalistisk, åpent og lett alternativ!

Et såkalt kontrasterende element som et slikt tårn da vil bli, kan være en berikelse for totalopplevelsen – dersom det utformes med forståelse for stedets kvaliteter og respekt for dets sårbarhet. Kanskje det mest kjente internasjonale og vellykkede eksemplet på dette er glasspyramiden som ble oppført mellom de ærverdige museumsbyggene i Louvre i Paris. Grunnen til at det ble vellykket er for omfattende til å gå fullt inn på her, men noe kan nevnes:

Det nye elementet som ble innført er tydelig underordnet opprinnelige bygningsmasser både i volum og opplevd tyngde. I tillegg er det transparent og farge- og materialnøytralt (glass), slik at monumentalbyggene rundt kan sees uansett hvor man oppholder seg, og det har en enkel, geometrisk form som opprettholder roen på den opprinnelige plassen. Og man kan være trygg på at det var gjort en omfattende analyse i forkant!

Kan hende arkitektene i Foten har tenkt at et tårn formet som brettet papir, og med delvis gjennombrutte sideflater, vil virke lett og derfor tilpasset et sårbart landskap. Jeg er redd en ferdig bygget konstruksjon i full størrelse og med helt andre materialer enn nettopp papir ikke vil gi tilsiktet virkning, men i stedet gi et unødig voluminøst preg.

Dersom et stupetårn i Foten skal være vellykket som et kontrasterende element, må det ikke ha et volum som er ute av skala, slik at det blir altfor dominant og slik illustrasjonene i FB etter min mening viser at det kan bli. Årsaken til at det virker slik kan være ideen om en delvis lukket konstruksjon der menneskene beveger seg inne i et skall. Da blir hele konstruksjonen nettopp voluminøs og unødig dominerende med sine store veggflater.

Når den også gis en så markert kantete og nesten aggressiv form, blir den så kraftfull at den tar helt «piffen» av stedsopplevelsen. Det blir ikke noe igjen! Husk at opplevelsen i full skala og med et helt annet materialvalg enn papir, vil gi en annen og mye mer voldsom opplevelse enn et lite bilde.

Med et fargevalg tilnærmet hvitt (sterkeste kontrasten i naturen) blir ikke resultatet bare for dominant, men også direkte mistilpasset («hører hjemme et annet sted»). Fargen kunne passet godt på noe som er mindre voluminøst, men her blir det et voldsomt blikkfang. Man har dratt kontrasten overfor landskapet helt ut. Det er nok å se på den manglende balansen mellom tårnet og den lille odden det står på. Her er det virkelig snakk om skalaforskjell. Det blir som å plassere en altfor stor statue på en altfor liten sokkel.

Et stupetårn som har store likheter i utforming er i sommer plassert på nyopprustede Kadettangen vis-à-vis Sandvika senter. Her er naturen helt annerledes. Ingen svabergnatur, men en stor, delvis kunstig utfylt odde med sentrumsbebyggelse, motorvei og stor småbåthavn som nærmeste naboer – altså en tilnærmet urban beliggenhet og med nabobyggverk i dimensjoner som gjør stupetårnet beskjedent. Dersom man ukritisk overfører en tilsvarende konstruksjon fra et slikt miljø til svabergnaturen i Foten som er noe totalt annerledes – ja, da vil det helst gå galt.

Hvorfor kan man ikke lære av det nye restaurantbygget som nylig er oppført? Det er tegnet av samme arkitektfirma – heldigvis – for da kan de jo få også masse og velfortjent ros! Dette nybygget er rett og slett vakkert – både i seg selv og slik det er tilpasset stedet. Det ligger nesten og svever over terrenget – er bare på besøk – inntrukket i fremste rad av høyere furuvegetasjon – med flott utsikt og ikke veldig skjult, men likevel på alle måter dempet. Vakkert!

Det skulle vært veldig interessant å få se en skisse der ideen om et lukket tårn legges helt bort og erstattes av en åpen, minimalistisk, lett og mer transparent konstruksjon som – i likhet med restauranten – bare er på besøk. Det vil fortsatt være fullt mulig å anvende et moderne formspråk, og det vil fortsatt være mulig å lage et ikonisk stupetårn som tiltrekker seg positiv oppmerksomhet og som vi kan være stolte av. Det må imidlertid tilpasse seg stedet med respekt. I motsatt fall er det ikke sikkert vi vil bli så stolte av det.

Jeg håper Fredrikstad kommune som byggherre utreder også et slikt alternativ før anbudsmaterialet sendes ut. I motsatt fall blir det for sent å gjøre store endringer. Det ville heller ikke overraske om en mindre dominant og forenklet form også viser seg å bli en god del rimeligere, selv om det i denne diskusjonen er underordnet.

Anvend «Føre var-prinsippet!»

Bakgrunn:

  • Bystyret behandler saken om nytt stupetårn i Foten torsdag.
  • I formannskapet var det stort flertall for å øke kostnadsrammen til 5,2 millioner kroner, og at det ikke er aktuelt å bygge til en høyere sum.
  • Når prosjektet legges ut på anbud skal det åpnes for alternative løsninger og priser.
  • Teknisk utvalg tar den endelige avgjørelsen etter at anbudsrunden er ferdig.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags