Er det virkelig ikke behov for fotballanlegget i Østfoldhallen?

Gode minner: Østfoldhallen har vært nyttig arena for trening og kamp i mange år. Bildet er tatt etter at FFK slo Moss i treningsskamp før 2010-sesongen, med mange gode fotballnavn på laget.

Gode minner: Østfoldhallen har vært nyttig arena for trening og kamp i mange år. Bildet er tatt etter at FFK slo Moss i treningsskamp før 2010-sesongen, med mange gode fotballnavn på laget. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Lars Erik Krogsrud mener det er utrolig at de involverte ikke viser større vilje til å sikre fotballen en fremtid i Østfoldhallen.

DEL

Kronikk 

Nyheten om at innendørsfotballanlegget i Østfoldhallen skal legges ned fra 30. april ser ikke ut til å engasjere noen. I Fredriksstad Blads nyhetssak fra  12. januar gjengis et notat utarbeidet av Østfoldhallen Fotball AS, eid av Fotballforbundet og Østfold Fotballkrets, der de selv peker på at ulike aktører har vært invitert til dialog og at det er gjennomført samtaler med Sarpsborg og Fredrikstad kommune, samt fylkeskommunen. Videre heter det:

«Det har gjennom disse prosessene ikke framkommet andre troverdige konsepter, verken fra fotballklubbene eller andre idrettsforeninger. Toppklubbene Sarpsborg 08 og FFK har heller ikke uttrykt behov for Østfoldhallen. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, samt Østfold fylkeskommune har så langt ikke gitt signaler som gir grunnlag for å vurdere andre driftsmodeller/nytt eierskap.»

Lars Erik Krogsrud.

Lars Erik Krogsrud.

Med et akkumulert underskudd på ikke spesielt sjokkerende 1,5 millioner over en tiårsperiode, er det altså kroken på døra. Etter dette har mediedekningen av saken, med et par unntak, vært fraværende.

Jeg frykter at beslutningen om avvikling tas på sviktende grunnlag. Jeg vil derfor å oppfordre Fredriksstad Blad til å engasjere seg og utøve grundig og kritisk journalistikk for å belyse denne saken fra flere sider, ikke minst for å avdekke om det virkelig er slik at det ikke er behov for anlegget.

Hva med å få forbund, krets, gårdeier, distriktets fotballklubber, kommuner og fylkeskommune, i tale? Hva betyr at idretten i Østfold «har vært invitert til dialog»? Har man faktisk snakket med noen? Hva er innholdet i samtalene som har vært ført med kommuner og fylkeskommuner? Finnes det noe politisk vilje til å bidra? Hva er gårdeiers planer for arealene? Kan flere aktører samarbeide om en løsning? Er det planer for et annet innendørs fotballanlegg i Østfold?

Jeg håper at en grundigere behandling kan avdekke at behovet er større enn det Norges Fotballforbund og Østfold Fotballkrets gir inntrykk av i sitt notat, og at det kan vekkes et engasjement for denne saken før det er for sent.

Det er naturlig at byggingen av kunstgressbaner har gitt noe nedgang i etterspørselen etter å leie anlegget de siste årene. Likevel er vanskelig å forstå at det gir grunnlag for å legge ned det eneste innendørs fotballanlegget i Østfold. Østfoldhallen benyttes av en lang rekke aktører, breddeklubber, toppklubber, fotballkretsen, idrettskretsen, samt toppidretts- og idrettslinjer ved videregående skoler i distriktet.

Anlegget brukes til treninger for hundrevis av barn, unge og voksne hver uke, til turneringer, idrettsdager, fotballkamper, kretslagssamlinger, dommerkurs osv.

Anlegget brukes til treninger for hundrevis av barn, unge og voksne hver uke, til turneringer, idrettsdager, fotballkamper, kretslagssamlinger, dommerkurs osv. Til illustrasjon kan nevnes et utvalg aktiviteter fra for eksempel forrige uke; treningskamp mellom FFK og Skeid, Barnas Idrettsdag, treningskamp Kråkerøy-Lyn, samt treninger for en rekke lokale klubber i forskjellige årsklasser.

Det virker utrolig hvis det er slik at klubbene, fylkeskommunen (som driver de videregående skolene), kommunene og politikere er så lite interessert i å bevare dette tilbudet at det bare er å legge det ned på kort varsel, uten at mulige løsninger er blitt skikkelig utredet eller at det foreligger planer for alternativer.

Det er lett å tenke at utendørs kunstgressbaner kan erstatte behovet, men kommer det 50 cm snø og temperaturer som varierer fra pluss til minus (ikke usannsynlig) så er plutselig utendørsalternativet ikke så attraktivt for alle brukerne som er nevnt ovenfor.

Tenker man lengre fram og tar i betraktning planene om dobbeltsporet jernbane gjennom Fredrikstad, er det heller ikke utenkelig at dette vil gå utover deler av Merkur-anlegget på sikt, noe som vil gi ytterligere press på treningsfasilitetene i distriktet.

Jeg håper de involverte viser større vilje til å finne en løsning enn det som har vist seg så langt, slik at Østfoldhallen kan være til like stor glede for fotballspillende barn, unge og voksne i framtida, som for dem som har hatt nytte og glede av anlegget i snart 30 år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags