Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor 14-årslag, FFK?

Artikkelen er over 2 år gammel

Hans Jørgen Mathisen mener bylag er bedre enn FFK-lag for 14-åringer, fordi: Han vet hvor mange feil som gjøres i et slikt uttak. Han frykter det blir fastlåst, at de som ikke er med fra starten blir oversett. De som faller fra vil ikke gå tilbake til breddeklubb.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FFK har bestemt seg for å starte opp med eget G14-lag. Dette har skapt stor debatt i byen og blant de andre klubbene. Jeg har ingen annet bakgrunnsmateriale enn hva jeg har lest i lokale mediene og på sosiale medier, men det ser ut til at denne avgjørelsen er tatt uten noen form for kommunikasjon med de andre klubbene i byen. Denne informasjonen har først kommet breddeklubbene for øre etter at vedtaket allerede er gjort. Det fører selvfølgelig til stor misnøye hos mange.

Misnøyen går på at FFK i det hele tatt starter opp et G14-lag, mangelen på kommunikasjon, hvordan man skal plukke ut spillerne som skal være med på dette laget og hvem som er kvalifiserte til å gjøre en slik utvelgelse.

Klubbene rundt i byen er dessuten redd for hva det vil innebære for deres egne lag i samme alderstrinn, hva det vil gjøre med frafallsproblematikk og hvordan man kan se hvem som kommer til å bli best i voksen alder, allerede når spillerne er 12–14 år. Man er også redd for å miste ressurspersoner til FFK, personer som breddeklubbene er avhengig av for å overleve.

FFK vil aldri være tjent med å få breddeklubbene imot seg, de er helt avhengige av deres godvilje.

Den største feilen FFK nok en gang gjør, er å kjøre over breddeklubbene. De vedtar det som vil bli en stor endring i byen på ungdomsnivå, uten å ha dette forankret hos samarbeidsklubbene. Ingen er tjent med at FFK og de andre klubbene står imot hverandre. FFK er selvfølgelig i sin fulle rett til å gjøre dette vedtaket. Det er sikkert også gjennomtenkt i klubben, men de undergraver den jobben som gjøres rundt i alle de andre klubbene. Og FFK vil aldri være tjent med å få breddeklubbene imot seg, de er helt avhengige av deres godvilje. Og den godviljen får de ikke ved å gjennomføre vedtaket på denne måten.

Jeg er selv sterkt uenig i at FFK starter enda et ungdomslag. «En nødvendighet for å følge utviklingen i norsk toppfotball» sier daglig leder Joacim Heier. Hvordan kan FFK være så skråsikre på det? Jeg ser at personene som har jobbet med og lagt frem dette forslaget for FFK sitt styre, sitter med en større kompetanse enn undertegnede, men jeg stiller allikevel spørsmålet. Heier sier videre at FFK ikke kan sitte å se på at de andre toppklubbene gjør dette. FFK må ha et G14-lag for å henge med! Men er det riktig?

Ser man til klubbene i Eliteserien, så er det ti klubber som har egne G14-lag og seks klubber som ikke har. De seks klubbene som ikke har egne G14-lag, har et samarbeid med de andre lokale klubbene hvor spillere er inne og trener sammen et forskjellig antall ganger pr. uke eller måned. Flere har også trenere/instruktører som er ute i samarbeidsklubbene for å hjelpe til, inspirere og utvikle spillerne der ila. året.

Av de ti klubbene som har G14-lag, så er det flere som har full barne- og ungdomsavdeling, noe de alltid har hatt. Her har de i tillegg et samarbeid med klubbene i distriktet hvor spillere er inne og trener i toppklubben regelmessig. Og i flere av klubbene skjer det i en egen treningsgruppe, ikke på toppklubbens eget G14-lag. For det er flere av Eliteserieklubbene som har et eget lag på G14, men hvor dette ikke er «toppet». Man lar spillerne være lengre i egen klubb.

Jeg synes det blir litt «barnehage» av FFK å si at «at alle andre gjør det, så det må vi også». For her er det ingen fasit, det er mange forskjellige varianter, også når man ser til klubbene i toppen av norsk fotball. For hadde det vært en fasit, ville vel modellen for spillerutvikling sett lik ut i alle klubbene?

Jeg har selv vært så heldig å få være med som trener på sonelag i Fredrikstad (steget før kretslag) i 17 år og vet hvor vanskelig det er og hvor mange feil man gjør i en slik uttaksprosess.

Jeg mener at spillere på ungdomsnivå bør være lengst mulig i egen klubb. Utviklingskurven til hver enkelt spiller er veldig forskjellig. Og det er viktig å huske på at både fysisk og mental alder kan være noe helt annet enn faktisk alder. Her regner man ofte pluss/minus to år. Derfor er det også veldig vanskelig å plukke ut de som blir best når de er 25 år, allerede i 12–14 års alder. Jeg har selv vært så heldig å få være med som trener på sonelag i Fredrikstad (steget før kretslag) i 17 år og vet hvor vanskelig det er og hvor mange feil man gjør i en slik uttaksprosess. Jeg har da også fått erfare at det er flere som ikke har blitt plukket ut i tidlig alder, men som blomster opp senere.

Blir spilleren i egen klubb kan han vise sin utvikling av ferdigheter og ikke minst vilje og personlighet der, i stedet for i et «bruk og kast» miljø, som det ofte blir i en toppklubb.

Derimot bør man videreføre bylag for 14-åringer, slik at de som pr. nå har kommet lengst i utviklingen, kan få flere utfordringer enn de har i breddeklubb. Utfordringen er hvordan dette skal fungere mest optimalt. Jeg tror ikke det bare holder at en bestemt gruppe spillere kommer sammen en gang iblant for å trene. Det må mer til, noe som krever en del fra både toppklubb og breddeklubb.

Les også

Slik ble et av landets beste guttelag skapt

Jeg tror også det er minst like viktig hva toppklubb gjør ut mot og i breddeklubbene. FFK må komme med klare punkter for hva som faktisk kreves av en spiller som ønsker å ta steg mot det å bli spiller på toppnivå og kommunisere dette ut til samarbeidsklubbene. Dette må gjøres klart for så vel spillere/foreldre, som trenere og ledere. Her må FFK også være med å hjelpe og samarbeide med hver enkelt klubb om hvordan de, i akkurat den klubben, kan få utviklet de gitte punktene.

Kommunikasjonen må være tett mellom FFK og breddeklubben om utviklingen til spillerne som er med på et bylag, men også om de som ikke er der pr. nå, men som kan være aktuelle på sikt. Slik jeg ser det, så er det ofte slik at en gruppe blir satt og det gjøres for få endringer underveis. De som ikke er med fra start blir «diskvalifisert» fra mulig deltagelse senere. Og starter FFK et eget G14-lag, tror jeg dette blir enda mer fastlåst og mulige spillere for fremtiden blir oversett, siden de ikke er i toppklubb allerede. Det må være en kommunikasjon mellom FFK og klubb om hvilke spillere som er best skikket til å få dette tilbudet, det må aldri bli bare FFK som plukker på «måfå». Breddeklubben kjenner som oftest en spiller bedre enn hva FFK gjør.

Les også

Kan FFK og samarbeidsklubbene lage nye regler for barnefotballen?

Det vil være mange som kommer til toppklubb som 13–14 åringer, som aldri vil bli spillere på elitenivå. Faktisk de aller fleste. Ved at de plukkes ut fra egen klubb på permanent basis enda tidligere, er jeg redd for at frafallet i denne gruppa med spillere blir høyere enn det er nå. Når de forsvinner fra breddeklubb så tidlig og ikke skapt noe forhold der, og heller ikke opplevelsene de får i toppklubben binder dem til fotballen, gjør det at mange mister interessen og heller gir seg med fotball, enn å fortsette et annet sted. For det er dessverre få som har det som skal til for å bli elitespiller; kanskje ferdighetene, men ikke personligheten. Det gjør at mange av disse vil gi seg i tidlig alder, er jeg redd for.

Blir de derimot lengre i egen klubb, men hvor FFK er inne med aktiv oppfølging, tror jeg det vil bli utviklet spillere med like bra ferdigheter, man får bedre tid på å finne og oppdage de spillerne som har den rette innstillingen og personligheten til å kunne ta steget videre inn i toppklubb. Og da tror jeg frafallet vil bli mye lavere i den aktuelle gruppa, enn ved å plukke ut spillere til et eget lag i FFK allerede når de er 12–14 år.

Les også

Håvard Åsheim ble god sammen med kameratene og med mye egentrening

Dessuten må samarbeidet på trener- og ledernivå forbedres. Jeg tror nøkkelen er at FFK må oftere ut i de forskjellige samarbeidsklubbene for å optimalisere forholdene der. De må hjelpe til med å utvikle trenere på de yngre lagene og hvordan klubben kan følge opp spillerne på de aktuelle alderstrinnene best mulig. Her er det ingen fasit, men må tilpasses hver enkelt klubb. Men da må også samarbeidsklubbene være åpne for innspill og være villige til å gi noe også andre veien når det er berettiget. Og jeg tror det er viktig for de klubbene som har en litt mindre ungdomsavdeling til å se på muligheten for å skape et samarbeid med andre i samme situasjon, slik at spillerne får et best mulig miljø til å utvikle seg i. For til sjuende og sist må spilleren stå i fokus!

Og det mener jeg at FFK ikke gjør ved å starte et eget G14-lag. Da stiller de kun egne interesser i fokus og ikke spillerens. For her er man fornøyd dersom man får frem en eller kanskje to spillere pr. alderstrinn som kan spille for FFK sitt a-lag. Setter man det litt på spissen, gir man blaffen i de andre tjue som ikke ble gode nok. Dem har FFK ingen bruk for!

Les også

Nils Malcolm spør om toppklubbenes ansvar for at spillere svikter breddeklubbene

Men selv om FFK ikke har bruk for dem, har breddeklubbene det. Og har de vært lengre i egen klubb, skapt et forhold til denne og kameratene sine der, tror jeg det er større sjanse for at de fortsetter med fotball på et eller annet nivå også etter at de er ferdige i FFK.

For FFK må huske på at topp er avhengig av bredde og bredde er avhengig av topp. Det går begge veier, ikke bare en. Vi er avhengige av samarbeid som fungerer i Fredrikstad, dersom vi skal se FFK tilbake i toppen av norsk fotball og med lokale gutter på laget.

Det er aldri for sent å snu, FFK!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.