Gå til sidens hovedinnhold

Nils Malcolm spør om toppklubbenes ansvar for at spillere svikter breddeklubbene

Artikkelen er over 3 år gammel

Nils Malcolm: – Kan toppklubbenes satsing på aldersbestemte lag svekke breddeklubbenes rekruttering til egne junior- og seniorlag? Og når de beste unge spillerne forlater moderklubben, kan det medføre at også til at de nest beste forsvinner?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Man har kunnet lese i artikler i Fredriksstad Blad den siste tiden at mange lokale fotballklubber har få spillere på seniortrening og at flere klubber er usikre på om de i det hele tatt kan stille med junior- eller A-lag til seriespill i 2018. For en fotballby som Fredrikstad er dette trist!

Det er blitt antydet at klubber langt ned i divisjonene betaler for å rekruttere spillere og det er nok riktig at det har blitt mer utbredt at breddeklubber betaler for spilleres tjenester. Men det er selvfølgelig flere årsaker til at man sliter med få spillere på trening. Det kan være at flere prioriterer utdanning. Vinteren kan oppleves kald, våt og lang. Kanskje man blir tidligere utbrent. Man har lyst til å være med venner og når en venn bytter klubb, følger flere etter eller slutter. Det kan være sosiale og kulturelle endringer som gjør at klubblojaliteten ikke lenger er så sterk som den var tidligere, for å nevne noe.

Jeg skal ikke konkludere på årsak, men ønsker å løfte et alternativt argument som foreløpig ikke er blitt nevnt. Tradisjonelt sett har breddeklubbenes A-lag vært flaggskip i både klubb- og i nærmiljøet. Det å få spille på moderklubbens A-lag har vært en motivasjon og mange spillere har tatt steg for steg opp til A-laget, før de beste kanskje gikk videre til FFK eller andre klubber som spilte på et enda høyere nivå.

Det som er sikkert er at både toppklubber og breddeklubber alltid har vært og fortsatt er avhengig av egen rekruttering til seniorfotballen for å ha en forutsigbarhet.

For en del år tilbake startet FFK og Sarpsborg 08 med guttelag. Nå blir de unge «talentene» plukket opp av toppklubbene i 14–15 års alder. Spillerne fristes med at de får bedre treningskultur, bedre matching, spesialisering, mer profesjonalitet og de får lære seg toppidrettskultur i tidlig alder.

Jeg tror at dersom man er god nok, så banker til slutt FFK eller Sarpsborg 08 på døra, selv om man spiller for en breddeklubb.

 

Jeg er ikke imot dette. Mange unge gutter får flotte erfaringer og opplevelser som de kan ha med seg videre i livet.

Jeg vet ikke hvor mange spillere FFK og Sarpsborg 08 henter hvert år, men det er nok minst åtte – ti stk. For klubber som avgir flere av sine beste spillere hvert år, antar jeg at dette over tid vil få betydning for rekruttering til eget junior- og seniorlag.

Nå er det ikke slik at alle blir værende FFK og i Sarpsborg 08. Mange forsvinner etter ett – to år og de blir igjen erstattet av nye spillere fra breddeklubbene. Men hvor havner de som ikke lenger er gode nok? Jeg vet at regelen er at spillerne skal tilbakeføres til moderklubb, men min erfaring er at få spillere går tilbake til moderklubben med unntak av dem som kommer fra Kråkerøy og Selbak.

Og når de beste spillerne til enhver tid forlater moderklubb for å spille aldersbestemt fotball i FFK eller Sarpsborg 08, hva skjer da med de nest beste? I en studie gjort av Rune Haavelmoen ved Høgskolen i Elverum i 2012, ser han på frafallsproblematikken i fotball for blant annet gutter i 9.-10.-klasse. Studien viser at 48 prosent av alle gutter som slutter i denne alderen, gjør dette fordi venner slutter på laget og fordi det ikke er gøy å spille lenger.

Kan det antas at når de beste spillerne i ung alder bytter klubb, så gir dette en dominoeffekt som fører til at flere av de nest beste i samme lag slutter med fotball, og at denne problemstillingen over tid får konsekvenser for rekrutteringen til seniorfotballen?

Jeg vil påstå at jeg har god kjennskap til 98-, 99- og 00- årgangen i Østfold-fotballen. Dette er spillere som nå er mellom 17 og 20 år. Mange spillere i denne aldersgruppen er blitt hentet til bedre klubber der de har fått spille Interkrets og Nasjonal Liga, men hvor mange lokale spillere i denne aldersgruppen har slått gjennom på Tippeliga- Obosliganivå? Så vidt meg bekjent er det svært få som har klart dette. Tobias Heinz (født 1998) i Sarpsborg 08 og Halden-gutten Kjetil Haug (født 1998) som er utlånt fra Manchester City til Girona er to unntak.

Mange unggutter i Sarpsborg 08 fikk i 2017 mulighet til å spille rekruttfotball i 3. divisjon. Det endte med at laget rykket ned. FFK hadde rekruttlag i 4. divisjon der de endte på 4. plass. Moss FKs rekruttlag endte på 12. plass i samme divisjon. Det er bra at unge spillere får mulighet til å spille på rekruttlagene, men dette er spill på samme nivå som mange av breddeklubbene.

Kan man med sikkerhet si at unge spillerne blir bedre av å spille rekruttfotball for FFK eller Sarpsborg 08 istedenfor å spille på tilsvarende nivå for sine moderklubber?

Argumentet vil sannsynligvis være at disse spillerne har en bedre treningshverdag og jeg kjøper den, men dersom drømmen er å bli en etablert spiller i Tippeligaen eller i Obosligaen, er det da i det hele tatt godt nok å spille på 5. nivå i en alder av 18–20 år? Er ikke Fredrikstad-fotballen så gjennomsiktig at man uavhengig av hvor man spiller, vil bli plukket opp av klubber høyere opp i divisjonssystemet, bare man er god nok?

Jeg tror at dersom man er god nok, så banker til slutt FFK eller Sarpsborg 08 på døra, selv om man spiller for en breddeklubb.

Nå skal ikke jeg konkludere med noe i dette innlegget, men jeg finner disse problemstillingene interessante. Jeg ser viktigheten av at toppklubbene også må utvikle egne spillere, men kan dette være en av mange årsaker til manglende rekruttering til distriktets seniorlag? Og kan det være slik at når de beste unge spillerne forlater moderklubben, så kan det medføre at også til at de nest beste forsvinner?

Jeg har i mange år vært involvert i barne- og ungdomsfotball og min erfaring er at mange har det travelt. Dersom man ikke kommer med på guttelaget til FFK eller Sarpsborg 08, så har toget gått. Det er mange ambisiøse unge spillere der ute og ikke minst ambisiøse foreldre. Men man skal også huske at det også er mange kunnskapsrike og engasjerte trenere i breddeklubbene som kan foredle «talent». Det er mange veier til målet.

Fredrikstad er en fotballby og jeg gleder meg til å se lokale kamper i lavere divisjoner også i 2018. Jeg ønsker klubbene, både store og små, lykke til med sesongen!

Kommentarer til denne saken