Rimelige leiepriser i Østfoldhallen sammenlignet med andre haller

– Rolvsøy IF fikk tilbud om en redusert leie som støtte fra kommunen i en overgangsfase, skriver idrettssjefen etter at idrettsforeningen har bestemt seg for ikke å arrangere fotballcup i Østfoldhallen denne julen.

– Rolvsøy IF fikk tilbud om en redusert leie som støtte fra kommunen i en overgangsfase, skriver idrettssjefen etter at idrettsforeningen har bestemt seg for ikke å arrangere fotballcup i Østfoldhallen denne julen. Foto:

Av

– Det er urimelig å legge all skyld på Fredrikstad kommune for at julecupen ikke arrangeres denne romjula, heter det i idrettssjef André Flaters svar til Rolvsøy IF.

DEL

Leserbrev

I Fredriksstad Blad 16.11.19 uttaler styremedlem i Rolvsøy IF, Svein Rasmussen at kommunens høye leiepriser medfører at den årlige julecupen ikke blir arrangert i Østfoldhallen i år.

Aller først vil jeg uttrykke at det er synd at julecupen ikke blir avviklet, først og fremst for alle de som ser frem til dette som en av julens store aktivitetstilbud. Samtidig er det behov for nyansere bildet som tegnes noe.

Da Fredrikstad kommune sikret fotballaktivitet videre for 15 nye år i Østfoldhallen, gjennom leieavtalen med Storebrand Pensjonsfond ASA, så forutsatte dette et nivå av leieinntekter for å håndtere leiebetingelsene. Responsen fra et samlet fotballmiljø i Fredrikstad var at Østfoldhallen måtte bestå som en innendørs fotballarena, og klubbene var villige til å bidra som leietagere. Behovet for Østfoldhallen som arena var alle enige om, men hva er så akseptabelt leienivå?

Det er derfor ikke rimelig at Rolsvøy IF skal ha andre betingelser for sitt arrangement enn eksempelvis det Lervik IF får for sin 3v3 turnering som ble arrangert tidligere i høst.

Fredrikstad kommune har holdt leieprisene på et moderat nivå og på linje med hva tidligere utleier Østfold fotballkrets opererte med for noen sesonger tilbake. Vi har lagt til grunn for våre vurderinger av nivået på leien, hva sammenlignbare innendørshaller i kommunal og privat regi har av markedsbetingelser, og lagt oss i nedre skala. Sammenlignet med én av de nærmeste alternative innendørshallene i regionen, Valhall arena i Oslo, ligger vi langt under deres kostnadsnivå. Markedsleien i Østfoldhallen kan sånn sett ikke sies å være høy, men det er avhengig hva den sammenlignes opp imot.

Hva eierne av Østfoldhallen la til grunn for leienivået på julecupen i fjor, er for min del uvedkommende og mindre relevant, da kommunen som en offentlig aktør må likebehandle alle som vil leie hos oss. Det er derfor ikke rimelig at Rolsvøy IF skal ha andre betingelser for sitt arrangement enn eksempelvis det Lervik IF får for sin 3v3 turnering som ble arrangert tidligere i høst. Dette tror jeg de fleste forstår. Slik sett er det urimelig å legge all skyld på Fredrikstad kommune for at julecupen ikke arrangeres denne romjula, da leiebetingelsene er på et markedsmessig lavt nivå og Rolvsøy IF fikk tilbud om en redusert leie som støtte fra kommunen i en overgangsfase.

Vi er genuint interesserte i at flest mulig skal ha mulighet til å være aktive så ofte de kan, og tiltak som julecupen er et viktig bidrag til det. Men vi må klare å fylle Østfoldhallen med aktivitet samtidig som vi klarer å håndtere forpliktelsene våre til eierne. Sånn er det jo for deg og meg og, vi må tære etter næring.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags