I sterk kontrast til VM-hysteriet i fotball i Russland så vi for noen dager siden et TV-program, en særdeles skremmende reportasje om russiske kvinner som skamslås, voldtas og drepes av sine ektemenn.

I Moskva, med sine 13 millioner innbyggere, er det bare noen få krisesentre med latterlige stønader. Politiet bryr seg ikke om anmeldelser. Vi så et intervju med en prest og hans kone som sa det var helt greit å «daske»/slå sin kone, helt underkastet sin mann. Han hatet feminister.

Statistikken forteller at det er ti millioner fattige, fem millioner alkoholikere og ni millioner narkomane i Russland. Vold har blitt et dyptgripende problem hos mange menn, de fleste har en oppvekst i et kjærlighetsløst samfunn.

Så skal man altså bruke 112 milliarder kroner på dette «spetakkelet»! Er det noe rart verden blir dummere?

Tenk hva man kunne gjort med så mye penger for alle som lider. Egoismen har aldri vært verre.