Det snakkes veldig mye om bilkjøring for tiden. Bensin og dieselbiler får nå skylden for det meste av forurensning, ekstremvær mm. Folk flest, og ikke minst politikerne har fått dilla på dette og glemmer alt annet.

Men sannheten er jo at det er teknologibedriftene som er de virkelig store synderne. Især de som lager mobiltelefoner, nettbrett, pc-er mm. Disse dingsene er fylt til randen med cyanid, bly, kvikksølv, arsen  og alle de gifter man kan tenke seg. Å produsere disse medfører enorme giftutslipp i elver, vann, i bakken og i luften. Dette gjør at folk blir syke, ikke bare de som arbeider med å lage tingene, men også folk som bor i områdene rundt.

Men det stopper ikke der, for giftutslipp i luften blir ført videre til hele verden. Som alle vet, fører dette til ekstremvær. Noen steder får tørke, andre får oversvømmelser. Folk flest elsker mobilene sine og bytter dem ut ofte, hvert - eller annenhvert år. Også pc-er og nettbrett byttes ofte, og alt dette er laget for å ikke holde lenge. Dermed oversvømmes verden av ekstremt giftig avfall, som blir dumpet på tilfeldige steder.

Spesielt i land langt fra oss er det berg av rester som ofte ligger rett på bakken. Her leker barn og dyr går og vasser i dette. Giften ødelegger grunnvannet, pringvannet, avlingene og maten blir giftig. Mennekser og dyrblir født med defekter, andre blir syke, mange dør. Giftene som trenger ned i bakken og pumpes ut i elver og vann vil aldri forsvinne, og det blir hele tiden mer!

Politikerne har på en måte dolket folk i ryggen med først å oppfordre til å kjøre med diesel, for deretter å snu på hælen og si fy, og la folk sitte der med tapet. Glem bilene en stund, for det er nok andre ting å ta av, først og fremst nevnte fabrikker. Se nøyere på dem.

Dessuten må hver enkelt av oss slutte å tømme alt mulig ut i elver og hav, og ellers slutte med å kaste søppel over alt. Dyr og fugler lider.