Kystverket søker om utdypning av Borg havn og å dumpe giftige leremasser i ytre Hvaler skjærgård. Søknaden er lagt ut til høring med frist 19. oktober. Dumpingen skal foregå i en periode over to år med 24 timers drift med unntak av tre uker i fellesferien. Men hvem vil feriere ved en skjærgård med slimete strender, dødt hav uten fisk, og med en kraftig reduksjon av alt fugleliv?

Et skrekkscenario, tenker du kanskje. Men vi som bor og ferdes der har opplevd akkurat dette før. Det ble dumpet masse fra lektere for tre år siden. Dette ble stoppet da man ble oppmerksomme på følgene. Nå er videre utredning utført, og det er klart for ny runde. Dette må stoppes. Alle oppfordres til å gå inn å lese høringsutkastet og si sin mening. Du finner det på Miljødirektoratets sider.

Massene som graves ut inneholder giftige miljøgifter og tungmetaller som kvikksølv. De aller giftigste massene skal i deponi på land ved Øra.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan havbunnen vil se ut med 2,5 millioner kubikkmeter giftig lere på, hvis man gidder. På havbunnen lever mange små krepsdyr, planter, skjell osv som igjen er mat for fisk, ender, måker etc; populært kaldt næringskjeden. Den giftige leremassen blander seg i vannet og driver med strøm og vindretninger langs svenskekysten og Hvalerøyene så det er mange som er berørt.

Les også

Mudring i Borg havn fra vondt til verre

I år så vi rent vann, masse fisk, og et rikt fugleliv. Hettemåke, tjeld og makrellterne hekket og endene dykket etter skjell i fjæra. Det var også en sann fryd å svømme i rent vann og oppleve en sunn natur.

Nå er mange flere, enn bare noen år tilbake, opptatt av rent hav og naturvern. Vi rydder strender, kildesorterer og kaster ikke søppel ut av bilvinduet. Vi er med på en holdningsendring. Men når myndighetene forgifter havet vi vil verne, da er det noe som er veldig galt.

All masse fra utgravingen ved Borg havn må lagres i deponier på land! Vi vil ikke ha det i skjærgården vår eller i havet i det hele tatt! Dumpingen har oppstart i 2022.

Bakgrunn:

  • Kystverkets nye søknad om å mudre farleden inn til Borg havn ligger ute til høring med uttalefrist 19. oktober.
  • Med en avgjørelse tidlig neste år kan arbeidet starte i 2020.
  • Prisen er økt fra 100 millioner til én milliard siden planen først ble lansert i 2006.