Valgkampbløff om nye jagerfly fra Tage Pettersen

F16-flyene forsvant fra Rygge ved århundreskiftet. Hans Ek kan ikke se at Rygge i dag tilfredsstiller kravene til  deployeringsbase (spredningsbase), verken for nye F35 eller utenlandske kampflyskvadroner.

F16-flyene forsvant fra Rygge ved århundreskiftet. Hans Ek kan ikke se at Rygge i dag tilfredsstiller kravene til deployeringsbase (spredningsbase), verken for nye F35 eller utenlandske kampflyskvadroner.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Jeg betrakter Tage Pettersens innlegg som valgkampbløff av stort merke! skriver Hans Ek, pensjonert oberstløytnant i flyteknisk bransje og Sp, om Tage Pettersens lovord til nye kampfly som skal gi Norges forsvar økt kampkraft.

DEL

Leserbrev 

Jeg leser med forundring Høyres stortingskandidat, Tage Pettersens, innlegg om at det nå er 100 dager til at Luftforsvaret skal motta sine første F35 kampfly. Han skriver en rørende beretning om hva disse flyene skal bety for det norske Luftforsvar og det totale forsvar av landet.

Stat : «For Luftforsvaret legger regjeringen opp til økt kampkraft, forbedret luftromsovervåking og bedre beskyttelse. Luftforsvaret skal kraftsamles rundt godt beskyttede baser med stor operativ stridsverdi for egne og allierte styrker, og med en geografisk spredning som muliggjør operasjoner i alle deler av landet.»

Jeg har tjenestegjort i det norske Luftforsvar i 40 år og har vært med på innfasing av både F-5 Fridomsfighter i sekstiårene og F16 Jetfalcon i åttiårene. Jeg har hatt forskjellige stillinger innen ledelse av det tekniske flyvedlikeholdet og kan denne tjenesten ut og inn. Herunder også de forskjellige flystasjoners kapasitet når det gjelder «turn around»-kapasitet med våpen, fuel og beskyttelse (flysheltere/bunkere).

Jeg har også sett nedbyggingen av Luftforsvaret på nært hold. Manglende budsjettering fra alle politiske konstellasjoner / regjeringer fra 60-årene frem til i dag. Det må ha vært en traurig oppgave å være Forsvarssjef i denne tiden. Det å se hvordan F16-skvadronene 331, 332, 334 og 338 bli slått sammen og stasjonert på kun Ørland og Bodø hovedflystasjon som følge av kutt i budsjetter. Likeså kutt i flytimer og beredskap og antall kampdyktige piloter.

I denne prosessen forsvant 332-skvadronen fra Rygge ved århundreskiftet og forfallet på operative flater (taxiveier) begynte. Brann- og rescueberedskap ble redusert og minimalisert. Hvordan det nå står til med ammunisjonslager og fjellanlegg kan man selv regne ut på bakgrunn i null vedlikehold. Med andre ord kan jeg ikke se at Rygge lenger kan tilfredsstille krav som deployeringsbase (spredningsbase) verken for nye F35 eller utenlandske kampflyskvadroner som i tidligere tider.

Det samme gjelder Sola flystasjon, Flesland flystasjon, Bardufoss og Banak. Andøya skal som kjent også nedlegges. I tillegg kan nevnes at flyshelterne dedikert F5 og F16 ikke kan brukes av F35. Dette gjelder også på Ørland hovedflystasjon der alle de 52 F35-flyene skal stasjoneres. Likeså på Bodø hovedflystasjon som skal nedlegges. Tilbake står altså Ørland hovedflystasjon og nye Evenes flystasjon som visstnok skal være en fremskutt base. Den eneste!

Det må da være tillatt å spørre hvor Tage Pettersen (H) har fått påstandene som ligger i forannevnte sitat. Skal alle våre nye F35 kampfly samles i en eller muligens to «kurver» (Ørland og Evenes) uten splintsikker / shelter beskyttelse for fly og turnaroud crew? I så fall er de et delikat og enkelt mål for fiendtlig raid som kan slå ut vårt nye Luftforsvar og også Forsvar i en håndvending. Og hvor skal eventuelle NATO-jagerskvadroner stasjoneres i en krisesituasjon / krig? Det blir ikke plass på Ørland og Evenes.

Jeg betrakter Tage Pettersens innlegg som valgkampbløff av stort merke!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags