100 dager til Norge får de første nye kampflyene

De første eksemplarene flyene av 52 nye F-35 jagerfly er på vei til Norge i november. Tage Pettersen skriver at flyene er avgjørende for å sikre norsk suverenitet.

De første eksemplarene flyene av 52 nye F-35 jagerfly er på vei til Norge i november. Tage Pettersen skriver at flyene er avgjørende for å sikre norsk suverenitet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nye fly gir Luftforsvaret økt kampkraft. I dag, 3. august, er det 100 dager til de første nye F-35 kampflyene lander på norsk jord, skriver Høyres stortingskandidat Tage Pettersen.

DEL

Leserbrev 

For Luftforsvaret legger regjeringen opp til økt kampkraft, forbedret luftromsovervåking og bedre beskyttelse. Luftforsvaret skal kraftsamles rundt godt beskyttede baser med stor operativ stridsverdi for egne og allierte styrker, og med en geografisk spredning som muliggjør operasjoner i alle deler av landet. Stortingets beslutning om antall kampfly ble gjort i 2012, og oppdaterte analyser i ettertid bekrefter at 52 kampfly er det riktige antallet for Norges fremtidige forsvar. 

De nye kampflyene er Norgeshistoriens største offentlige anskaffelse og de første flyene kommer på Luftforsvarets bursdag 10. november. De nye kampflyene er:

■ Avgjørende for å håndheve norsk suverenitet og forsvare landet i en krise eller i en væpnet konflikt. Enhver operasjon med land- eller sjøstyrker forutsetter at vi har kontroll på luftrommet.

■ En strategisk kapasitet. Flyene kan reagere hurtig, operere over store avstander og har stor ildkraft. Uansett hvilke ressurser vi tilfører de andre forsvarsgrenene, vil ikke dette kunne veie opp for effekten av kampfly når det gjelder forsvar av Norge.  

■ Viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne og til NATOs kollektive forsvarsevne.

■ Viktige for Norges evne til å etablere nasjonal og alliert situasjonsforståelse i nordområdene.

Jeg benytter også anledningen til å minne om at Regjeringen satser på Østfold. Regjeringen legger opp til å samle Bell 412-helikoptre på Rygge som dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene. Dette er en prioritering for å øke den operative evnen til spesialstyrkene. Dette styrker også evnen til å bistå politiet på Østlandet, beredskapstroppen og spesialstyrkene i kontraterroroperasjoner. Flyttingen gjennomføres når tilstrekkelig annen helikopterkapasitet er etablert i Nord-Norge, ved innfasing av NH90 og nye AW101 redningshelikoptre, etter planen innen 2019. 

Deler av dagens opposisjon viser nå rørende omsorg for Forsvaret, men de samme politikerne var likegyldig til forsvaret av landet i posisjon. Senterpartiet har ikke vist noen troverdig evne til å prioritere Forsvaret. De er gode på retorikken, men følger opp med lite politikk. Jeg vil minne om Liv Signe Navarsetes uttalelser 9. april 2016; «Jeg var selv med på å behandle de to forrige langtidsmeldingene for Forsvaret. Alt så veldig bra ut. Vi tenkte ikke at det var nødvendig med så stort fokus på Forsvaret.» Vi er i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen etter den kalde krigen. Verdiene som våre samfunn bygger på, frihet, demokrati og rettsstaten, er under sterkt press. I en tid der mer samarbeid er enda viktigere enn tidligere, legger Sp seg på en isolasjonistisk linje. Det er skadelig for Norge, og det er skadelig for NATO.

For meg og Høyre er forsvaret av Norge viktig! Derfor har vi prioritert det i denne perioden, og derfor lover vi å prioritere det også de neste fire årene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags