Ny langtidsplan for forsvarssektoren viktig for Norge og Østfold

Ingjerd Schou understreker av helikoptrene får en sentral rolle i å bistå politiet, beredskapstroppen og spesialstyrkene etter stasjoneringen på Rygge.

Ingjerd Schou understreker av helikoptrene får en sentral rolle i å bistå politiet, beredskapstroppen og spesialstyrkene etter stasjoneringen på Rygge. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Jeg forventer at også Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret, skriver Ingjerd Schou og tenker særlig på helikopterskvadronen som det er foreslått å flytte til Rygge.

DEL

Leserbrev 

Med Høyre i regjering skaper vi et moderne forsvar tilpasset et nytt trusselbilde. Regjeringen styrker Norges forsvarsevne som følge av et endret sikkerhetspolitisk bilde, med utfordringer som er tettere på Norge og NATOs nærområder.

Det er helt nødvendig. Vi ser en økt terrortrussel, et mer selvhevdende og uforutsigbart Russland og et fragmentert Europa. Dette, sammen med ny teknologi, krever endring i det norske forsvaret. Derfor tar vi nødvendige grep for å trygge Norge for fremtiden.

Vi øker forsvarsbudsjettene og gjennomfører endringer som gjør Forsvaret i stand til å forsvare landet vårt, styrke NATO og bidra til vår alles trygghet. Forsvarets operative evne er i dag ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen. Sektoren har ikke ressurser til å drifte og vedlikeholde strukturen Stortinget har vedtatt, en situasjon som har utviklet seg over tid og under skiftende regjeringer.

Vi har sett en for stor sikkerhetspolitisk optimisme og for lite økonomisk realisme i forsvaret. Forsvarssektoren var blant departementene med lavest vekst i 2005–2012. Da vi kom til makten i 2013 overtok vi et forsvar med betydelige mangler og store utfordringer. Vi hørte en historie om at omstillingsprosessen var fullført og Forsvaret fullfinansiert.

Vi må velge mellom å beholde dagens forsvarsstruktur eller å øke vår forsvarsevne.

I det grundige arbeidet forsvarsministeren iverksatte viste det seg imidlertid at Forsvaret var enda dårligere stilt enn forventet. Utfordringene er så store at det må jobbes strukturert, med en klar plan og over flere år, for å snu utviklingen. Vi må velge mellom å beholde dagens forsvarsstruktur eller å øke vår forsvarsevne. Vårt svar er at det er tvingende nødvendig å øke vår forsvarsevne i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

Med den nye langtidsplanen sikrer regjeringen kampkraft og bærekraft i forsvaret. Vi øker forsvarsevnen og gjør forsvaret bærekraftig over tid med en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Forsvaret er i dag ikke tilpasset de utfordringene vi står overfor, og forsvarsevnen må styrkes.

Vi styrker den operative evnen. Soldatene våre må trene mer, fregattene må seile mer, og flyene må fly mer. Vi øker beredskapsbeholdningene og gjennomfører nødvendig vedlikehold for å gjøre våre militære styrker mer tilgjengelige og utholdende. Større deler av Forsvaret skal være tilgjengelig og klar til innsats på kort varsel.

NATO er hjørnestenen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge er NATO i nord. Vi ruster opp i nord ved at vi øker investeringer og stryker forsvaret med ubåter, maritime overvåkingsfly, langtrekkende luftvernsystemer og F-35 kampfly. Dette er viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne og til NATOs kollektive forsvarsevne.

Regjeringen anbefaler å lokalisere 339 skvadron med Bell 412-helikoptre til Rygge for å styrke spesialstyrkenes operative evne. Tiltaket styrker evnen til å bistå politiet på Østlandet, og til beredskapstroppen og spesialstyrkene i kontraterror-operasjoner. Helikoptrene får en tydeligere rolle i viktige og krevende oppdrag.

Tiltaket frigir ressurser til andre prioriterte kapasiteter ved at aktiviteten samles på ett sted og at antall helikoptre som opereres kan reduseres. Flyttingen skjer først etter at tilstrekkelig helikopter kapasitet er etablert i Nord-Norge, etter planen innen 2019. Helikoptrene i dag er spredt på to landsdeler og med ulike oppdrag utnyttes ikke kapasiteten optimalt.

Jeg forventer at også Arbeiderpartiet ser dette og støtter regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. Det gjenstår å se. Lokalt er dette viktig for Rygge militære lufthavn. Anbefalingen innebærer om lag 2,4 milliarder kroner i reduserte kostnader over en 20-årsperiode. Det er midler som kan nyttes på andre områder. På Rygge er det et beregnet investeringsbehov på om lag 20 millioner kroner.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags