Gå til sidens hovedinnhold

Helikopter, Rygge Flystasjon og det best mulige forsvar

Artikkelen er over 5 år gammel

Tillitsvalgte på Rygge frykter at Stortinget kan ta andre hensyn enn ønsket om et sterkest mulig forsvar når langtidsplanen for forsvaret skal behandles.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg endelig politisk behandling av langtidsplanen for forsvaret i Stortinget. Det ser ut til å bli politisk kamp rundt behandlingen av denne langtidsplanen også. Forslaget som er lagt frem av regjeringen er godt og balansert. Det kan se ut som at det er politisk aksept for at den teknologiske utviklingen av forsvaret har en annen kostnadsutvikling, enn andre samfunnsområder. Planen skisserer videre en styrking av viktige fremtidsrettede strategiske kapasiteter som kampfly, ubåter, maritime patruljefly og luftvern.

Det kanskje viktigste forholdet den nye planen tar inn over seg, er den endrede sikkerpolitiske situasjonen i Europa (og verden for øvrig). Det satses for å bygge opp det vi har av Forsvar i dag, samtidig som det anskaffes nye kapasiteter fortløpende. Planen forutsetter selvfølgelig at den finansieres i perioden, også dersom det skulle bli et politisk maktskifte.

Det er vanskelig for oss tillitsvalgte på Rygge Flystasjon å passivt sitte rolig og bivåne diskusjonen som foregår i media, rundt både Rygge flystasjon og flytting av helikopter fra Bardufoss til Rygge med mer. Vi ønsker derfor å nyansere noe av argumentasjonen som blir feilaktig brukt, i både riks- og lokal media.

Den første er flytting av Bell helikoptrene fra Bardufoss til Rygge. Regjeringen legger opp til å samle Bell 412-helikoptre på Rygge, som dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene. Dette er en prioritering for å øke den operative evnen til spesialstyrkene. Flyttingen av Bell 412 til Rygge styrker evnen til å bistå politiet på Østlandet, beredskapstroppen og spesialstyrkene i kontraterroroperasjoner.

Langtidsplanen sier at flyttingen gjennomføres når tilstrekkelig annen helikopterkapasitet er etablert i Nord-Norge, ved innfasing av NH90 og nye AW101 redningshelikoptre, etter planen innen 2019. Flyttingen har blitt møtt med stor skepsis, spesielt av politikere i nord. Argumenter som «rasering av Hæren, nedbygging av Nord Norge, sløsing med penger» med flere blir brukt som argumentasjon.  

Dette er ikke riktig. Det skal ikke «legges ned» noen helikopterbase på Bardufoss. Nybygget til NH-90 skal fremdeles benyttes til det som er oppgaven, nemlig til våre nye NH-90. Sist og ikke minst, det skal ikke flyttes helikopter før annen tilstrekkelig helikopterkapasitet er på plass.

Bardufoss skal altså fortsette å eksistere etter dette. Med en fungerende flyplass. I beste velgående. At det ti mil (i luftlinje) lenger sør, i samme fylke skal etableres en ny base (Evenes) i kategori «stor» i langtidsplanen, nevnes knapt. Med et pådrag av investeringer som hele regionen vil nyte godt av.

Det er heller ingen som «mener» at Hæren ikke skal ha helikopterstøtte. Virkeligheten er at med de økonomiske og personellmessige ressurser og den type transporthelikopter vi har i dag, er luftmobilitet til spesialstyrkene et bedre alternativ, enn å benytte de samme helikoptre til oppdragspekteret Hæren ønsker å bruke helikoptrene til. Hærens oppdrag i Troms vil bli utmerket løst, av nye og moderne helikoptre (NH-90), tilpasset fremtidens militære utfordringer.

Et annet forhold vi må kommentere er balansen i studien. Reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Forslaget til langtidsplan legger til grunn et realistisk kostnadsbilde. Forsvarets Forsknings Institutt (FFI) har produsert et kostnadsbilde for planen, og deler av planen er også kvalitetssikret av eksterne aktører.

Med slike solide forutsetninger for planen, er det viktig at de sammentrekninger av baser og forsvarsstruktur faktisk blir vedtatt. Dersom det blir drift på flere baser enn det som er foreslått i langtidsplanen, vil en rekke andre tiltak bli utsatt eller kansellert.  For eksempel hvis det koster 150 millioner å drifte en base pr år, vil dette gi tre milliarder i underfinansiering av planen i et 20-års perspektiv.

Samtidig vil opprettholdelse av flere baser også kreve mer egenbeskyttelse, som videre bryter ned forutsetningene for effektiv ressursutnyttelse. Sist og ikke minst blir det mindre penger til øvelse og trening, som igjen vil bryte ned evnen til løse oppgavene forsvaret er satt til å løse.

Flere av utspillene fra både politikere og andre samfunnsdebattanter i nord, har vært å fortsette med «alt som før». QRA på Evenes, overvåkingsfly på Andøya, og Bell helikopter på Bardufoss. Det er virkelig å fornekte de økonomiske og operasjonelle premissene i planen, og representerer ingen effektivitet eller gevinst. I bestefall ren distriktspolitikk med forsvarspenger.

Og økonomisk en svært ødeleggende retning for forsvarets utvikling, da konsolidering av baser er en av forutsetningene for langtidsplanen. Planer må lages ut ifra realistiske forutsetninger! Selv for små støttepartier må det forventes at de forstår at planen skal finansieres, av ekte penger.

Det er slående mange likheter i diskusjonene rundt forsvarets kapasiteter nå som før. Aftenposten 14.10.1981 kunne melde at Kløvkompaniet (ja, vi leverte forsyninger med hest lenge etter at andre nasjoner sluttet med det) burde bevares. Begrunnelsen var da at arbeidsplassene var viktige for regionen, og at hesten var et viktig kulturelt og miljømessig innslag i Målselv-området.

Til tross for dette ble Kløvkompaniet nedlagt på tidlig 80 tall, etter 30 års diskusjon. Vi kan også som resultat i dagens debatt risikere at vi feilaktig opprettholder kapasiteter eller skvadroner som ikke har effekt, dersom vi ikke «sorterer» vår argumentasjon.

Tillitsvalgte, og andre i vår posisjon, bruker alle de mulige demokratiske virkemidler vi kan, men argumentene må være riktige og rettferdige mot saken. Målet vårt er det samme, et sterkest og best mulig forsvar av hele landet, innenfor realistiske økonomiske rammer.

Det er ingen hemmelighet at det i forsvarsdebatten er mange interesser. Og valgkampen er i gang. Vi forutsetter at Stortinget denne gangen klarer å enes om en løsning som gir oss det best mulige forsvar.

Et forsvar tilpasset fremtiden, ikke fortiden.

Kommentarer til denne saken