Beredskapen styrkes med Høyre i regjering

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Forsvaret har også blitt styrket i Østfold gjennom en kraftsamling på Rygge med bakgrunn i vedtaket om å stasjonere Forsvarets Bell-helikopter nettopp her, skriver Høyre-politikerne Tage Pettersen og Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen.

DEL

Leserbrev 

Høyre har styrket det norske Forsvaret og Heimevernet, og har hatt et politisk fokus på nasjonal beredskap gjennom hele denne stortingsperioden. Vi har ført en åpen og ærlig debatt om norsk forsvarsevne, som har blitt styrket av en forsvarsminister som har satt aktuelle utfordringer på dagsorden. Denne satsingen på Forsvaret og Heimevernet er viktig fordi vi ser en endret sikkerhetspolitisk utvikling blant annet i våre nærområder. Satsingen har vært viktig for Østfold gjennom kommende militær tilstedeværelse på Rygge og styrking av HV-02. Det rødgrønne regjeringsalternativet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen har skapt et rom for usikkerhet og usaklig kritikk i debatten om vår nasjonale beredskap. 

Høyre i regjering satser på vår nasjonale beredskap blant annet gjennom å snu nedbyggingen av Forsvaret. Dette er en observasjon som blant annet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har gjort seg ved redegjørelsen av årsrapporten for Forsvaret i 2016 der han uttalte at trenden var i ferd med å snu. Han kommenterte videre at Forsvaret har blitt hørt i sitt behov om økte bevilgninger og at effekten allerede er merkbar. I årsrapporten trakk forsvarssjefen blant annet frem Sjøforsvaret som har opplevd stor forbedring.

Våre innsatstyrker og HV områder trener nå også mer, noe som er viktig for den lokale sikkerheten til de ulike kommunene i Østfold.

Regjeringen har styrket vår forsvarsevne gjennom målrettede tiltak for å tilpasse det moderne trusselbildet. Det har blant annet blitt investert i nye ubåter og maritime overvåkningsfly, samt økte bevilgninger øremerket til vedlikehold og etterslep. Bare i 2017 har Forsvaret fått 2,2 milliarder kroner mer i bevilgninger. Denne satsningen har blant annet resultert til at det norske Forsvaret seilte med den største marinestyrken siden den kalde krigen under den internasjonale øvelsen FLOTEX. Forsvaret har også blitt styrket i Østfold gjennom en kraftsamling på Rygge med bakgrunn i vedtaket om å stasjonere Forsvarets Bell-helikopter nettopp her.

Høyre og regjeringen har snakket med en klar stemme i disse viktige politiske beslutningene, noe som står i kontrast til blant annet Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Støre snakker tydelig med to tunger om hvorvidt Forsvarets Bell-helikopter skal plasseres på Rygge eller ikke. Støre lover helikopter til Bardufoss gjennom en pressemelding, men også til Rygge gjennom et vedtak i Arbeiderpartiet. Her ser vi hvordan Arbeiderpartiets statsministerkandidat fører dobbeltkommunikasjon i en så viktig sak for Forsvaret og Østfold. Høyre støtter stortingsforliket i Langtidsplanen som innebærer en militær heliekoptervirkosomhet på Rygge. 

Heimevernet blir stadig viktige som aktør innen feltet for samfunnssikkerhet. Høyre har styrket Heimevernet gjennom å bruke over en halv milliard på nye feltvogner, samt innvesteringer til vedlikehold av militært utstyr for de ulike HV-distriktene. De ulike områdene har også startet en vellykket gjennomføring av omvæpning fra AG3 til det moderne angrepsvåpnet HK416. Våre innsatstyrker og HV områder trener nå også mer, noe som er viktig for den lokale sikkerheten til de ulike kommunene i Østfold.

Det er viktig å bedømme Høyre på bakgrunn av det arbeidet og de resultatene som har kommet i løpet av denne stortingsperioden. Dette gjelder også for tidligere regjeringer som har hatt ansvaret for utformingen av norsk forsvarspolitikk, og som nå deltar i den offentlige debatten. Når Senterpartiet kritiserer regjeringen for den forsvarspolitiske utformingen ovenfor Heimevernet er det viktig å huske på at det var Senterpartiet i regjering som la ned fire HV-distrikt og spesialavdelingen HV-016, samt at Sjøforsvarets kommandostruktur ble avviklet. Det er også meget pussig at tidligere forsvarssjef, og nå rådgiver for Senterpartiet, Harald Sunde, mener Heimevernet bør ha et soldatvolum på 45.000 soldater, mens han selv i embete ønsket å kutte dette volumet til 30.000.

Da Høyre inntok regjeringskontorene i 2013 arvet vi et Forsvar og et Heimevern med manglende reaksjonsevne, og et militært forsvar som i mange år hadde manglet penger. Nå har trenden snudd og våre HV-områder øver mer. Regjeringen gjennomfører også en landmaktutredning med formål om at de økonomiske midlene til landmakten skal brukes på best mulig måte. Høyre vil fortsette å sette politisk fokus på Forsvaret og Heimevernet, og fortsette å styrke vår nasjonale beredskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags