Gå til sidens hovedinnhold

Østfold bør starte debatten om nasjonal sikkerhet

Artikkelen er over 4 år gammel

Mitt spørsmål vil være hva vi som nasjon er villige til å betale for nasjonal sikkerhet. Svaret bør være «mer», skriver stortingsrepresentant Bengt Morten Wenstøb.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når Stortinget samles til høsten, er en av de viktigste sakene behandlingen av forsvarets langtidsplan. En plan som skal utmeisle hvordan vi ønsker å utvikle forsvaret for fremtiden og samtidig ivareta nasjonal sikkerhet.

De sikkerhetspolitiske utfordringene fremover er mange. Både i Europa og Midtøsten, men også i Asia. Felles for dem alle er at de påvirker Norge direkte eller indirekte. Vi må derfor ha en strategi som ivaretar nasjonal og lokal sikkerhet, samtidig som vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser.

NATO har og skal være en viktig del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitisk strategi. Utfordringen er på hvilken måte og hvilke forventninger andre allierte har til oss.

En viktig debatt i NATO har vært hvor mye det enkelte medlemsland skal være med å finansiere av alliansen kostnader. Mitt spørsmål vil være hva vi som nasjon er villige til å betale for nasjonal sikkerhet. Svaret bør være mer.

Det koster å drifte et forsvar, og et høyteknologisk forsvar krever samtidig at de ansatte får den beste utdanningen til å kunne betjene våpensystemene.

For mange ble det en vekker å skue utfordringene Tyrkia sliter med. For NATO er det alvorlig fordi det er en alliert. Det store spørsmålet blir hvordan situasjonen utvikler seg i Tyrkia og hvordan dette kan få konsekvenser for det totale sikkerhetspolitiske bildet i Midtøsten.

Destabilisering av stater i Midtøsten får direkte konsekvenser for Europa. Vi kan ikke late som om utfordringene ikke finnes. Vi kan heller ikke akseptere at noen stater utøver grove krigsforbrytelser uten at det får konsekvenser. Verdenssamfunnet må ta et oppgjør med de stater som krenker menneskerettighetene. Skal vi gjenreise stabilitet i Midtøsten kreves det gjensidig tillit og aksept for løsningene som velges. Kanskje skal vi i vesten lytte mer før vi handler?

Vi har gjennom mange år hatt et forutsigbart og avklart forhold til Russland. Dette ble satt på prøve under Ukraina-krisen. Det er i alles interesse at man finner løsninger som gjenoppretter tilliten. Ingen er tjent med eskalering av konflikten.

Valgkampen og valget i USA kan få konsekvenser for Norge i fremtiden. Velger USA økt militært nærvær i Asia og mindre i Europa kan det bety at Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet. Noe jeg for øvrig jeg mener vi må gjøre, uavhengig av det amerikanske valget.

Når nå både kvinner og menn på lik linje deltar i forsvaret er det gledelig.

 

Når nå både kvinner og menn på lik linje deltar i forsvaret er det gledelig. Jeg tror også at det vil gi økt oppslutning om forsvaret og behovet for et sterkt nasjonalt forsvar.

Fremtidens forsvar handler om teknologiske løsninger, en god analyse av de sikkerhetspolitiske utfordringene og hvilke kapasiteter Norge skal ha og hvilke som kan ivaretas gjennom vårt NATO samarbeid.

Det er nå nødvendig å diskutere forsvarets fremtid og ikke bare se det som en salderingspost i statsbudsjettet. Vi er nødt til å bli mer bevist i forhold til vår nasjonale sikkerhet. Vi må ha et forsvarspolitisk løft man kan samles om i Stortinget.

Nasjonalt sikkerhet handler også om lokal sikkerhet. Østfold har spilt en viktig rolle i norsk forsvarspolitisk historie og bør også gjøre det i fremtiden.

Det er viktig at Rygge blir en del av løsningen på våre sikkerhetspolitiske utfordringer når beslutningene fattes.

La oss derfor starte den forsvarspolitiske debatten nå før Stortinget fatter sin beslutning og samtidig komme med våre ønsker for Østfold.

Kanskje kan forsvarsforeningene i Østfold i samarbeid med litteraturhuset i Fredrikstad invitere til åpen debatt. Det handler om vår nasjonale sikkerhet. Kan det være noe som er viktigere?

Les også

Rygge er knutepunkt i særstilling

 

Kommentarer til denne saken