Øvelse Trident Juncture er den største øvelsen i NATO på mange år, og den største i Norge på mange tiår. 50.000 norske og allierte soldater deltar, og skal øve på å forsvare Norge. Det er viktig at vi øver på å forsvare landet vårt. Vi har øvd på denne oppgaven i samarbeid med NATO i nesten 70 år. De bør derfor ikke overraske noen at vi også i år skal øve på dette.

Øvelsen er en sterk og klar bekreftelse på NATOs vilje til å hjelpe oss med å forsvare landet vårt. Den er også en god anledning til å lære av hverandre, og en nyttig erfaring for allierte, da norsk terreng og klima kan være krevende å mestre. Samtidig er det god trening for Forsvaret å øve tett med allierte styrker på norsk territorium.

 

Øvelsen har positive ringvirkninger for mange andre enn Forsvaret, blant annet for norsk næringsliv.

 

 

 

Trident Juncture er en defensiv øvelse. Den viser fasthet, men også at vi ønsker en fredelig utvikling. Balansen mellom beroligelse og avskrekking har ligget fast i norsk utenrikspolitikk siden krigen. Det skal den fortsatt gjøre. På land vil øvelse Trident Juncture foregå fra Østfold i sør til Trøndelag i nord. Østfold, Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal vil se mest militær aktivitet. På sjøen og i lufta vil øvelsens nordligste punkt ligge i Troms.

En øvelse av såpass store dimensjoner vil merkes godt i store deler av landet, for eksempel i veitrafikken. For mange har øvelsen vært merkbar i flere måneder allerede. På Borg Havn i Fredrikstad har store mengder militært materiell og tusenvis av kjøretøy ankommet i en jevn strøm i flere uker. Også etterat øvelsen avsluttes i november, vil det militære nærværet merkes. Da skal det samme materiellet fraktes tilbake dit det kom fra.

Øvelsen har positive ringvirkninger for mange andre enn Forsvaret, blant annet for norsk næringsliv. Forsvaret har estimert at norske og allierte styrker kommer til å legge igjen minst 1,5 milliarder kroner hos lokalt næringsliv mens øvelsen pågår. Det skal vi være glade for.

 

 

Når vi øver med såpass mange soldater i Norge, er det viktig at vi er åpne om hva som skal skje. Derfor har myndighetene konsekvent kommunisert åpent overfor alle relevante parter, både på lokalt nivå og overfor andre land. Øvelsen har vært annonsert i flere år. Observatører fra mange land er invitert, og kommer til å delta. Norge forholder seg klart og tydelig til internasjonale avtaler om varsling av større militære øvelser. Det betyr at vi holder nabolandene våre, inkludert Russland, godt informert.

Trident Juncture vil prege Norge de neste ukene. Det skal vi være glade for. Det handler tross alt om samfunnets viktigste oppgave, nemlig å forsvare landet vårt.»

 

Les også

Protester mot krigsøvelsen Trident Juncture