I de kommende ukene avholdes NATOs gigantøvelse Trident Juncture. Nærmere 50.000 militærpersonell fra over 30 land, med 130 fly, 70 sjøfartøy og 10.000 kjøretøy skal øve på bakke-, sjø- og luftkrig i flere fylker i landet, deriblant Østfold. Totalt er det 26 skip som ankommer Borg havn med 3200 militære kjøretøy som skal ta seg frem til øvelsesområdene og tilbake. I månedsskifte oktober-november ventes det i snitt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig, ifølge Statens Vegvesen.

Mange reagerer med sterk uro over den økte militære tilstedeværelsen. Helsedirektoratet har gått ut med advarsel og oppfordret de berørte kommunene til å gi råd og informasjon til foreldre og lærere. Spesielt barn og andre som har opplevd krig eller traumer tidligere kan få sterke reaksjoner. Informasjon- og tryggingstiltak er viktig og vi må være oppmerksomme på de sårbare rundt oss.

Krigsøvelsen skriver seg inn i regjeringens øvrige politikk hvor forverring av vårt forhold til Russland ser ut til å være regelen fremfor unntaket.

Dessverre er det også grunn til videre bekymring. Øvelsen er den største i Norge siden den kalde krigen, og den uttalte hensikten er å være militært forberedt i tilfelle det skulle bryte ut krig med Russland i fremtiden. Det vises også til at øvelsen har en avskrekkende karakter. At det må tydeliggjøres for Russland at videre aggresjon ikke vil gå upåaktet hen.

Spørsmålet er dog om øvelsen i virkeligheten representerer noe defensivt, eller kanskje tvert i mot er med på å utgjøre en opptrapping av spenningsnivået i Norden.

Krigsøvelsen skriver seg inn i regjeringens øvrige politikk hvor forverring av vårt forhold til Russland ser ut til å være regelen fremfor unntaket. Regjeringen har brutt med norsk sikkerhetspolitisk tradisjon og tillater USA å etablere militære baser i Norge, hvor de videre ymter om å øke den militære tilstedeværelsen. Rygge står for tur og det pågår nå forhandlinger om at det amerikanske luftforsvaret skal etablere en operasjonsbase for kampfly der.

Regjeringen lar også USA benytte norske etterretningsbaser for offensiv etterretning. I tillegg har Stortinget godkjent et satellittprosjekt som åpner for at amerikanske atomubåter kan bruke norske satellitter under en atomkrig. Norge vil faktisk være det eneste landet i verden som påtar seg den risikoen det innebærer å koble USAs atomvåpensystem til sine satellitter.

Videre ser regjeringen ut til å prioritere kjøp av amerikanske F35-kampfly til svimlende summer, fremfor å investere i vårt nasjonale forsvar, som igjen svekker den selvstendige norske forsvarsevnen.

På den ene siden viser regjeringen ingen vilje til å engasjere seg i tillitsskapende tiltak overfor Russland, og på den andre siden viser de seg mer en villige til å redusere Norge til en brikke i amerikanernes storpolitiske spill. Dette gjør Norge til et mulig bombemål og en potensiell krigsskueplass i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Russland.

Rødt Fredrikstad protesterer mot dette og krever et linjeskifte i norsk sikkerhetspolitikk. Vi trenger avspenning og gjensidige nedrustningsavtaler, ikke kapprustning og krigsøvelser.

Bildeserie

Nato-øvelsen «Trident Juncture» i gang.