Gå til sidens hovedinnhold

Hans Ek gir en springende og ufullstendig fremstilling av Luftforsvarets historie

Artikkelen er over 4 år gammel

Tage Pettersen, H, svarer Hans Ek, Sp, i deres diskusjon om Luftforsvaret. Det startet med at Pettersen gledet seg over økt kampkraft når de første nye F35-flyene kommer om 100 dager.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiets Hans Ek avlegger meg en visitt i mandagens utgave av Fredriksstad Blad. At regjeringen med Høyre i spissen nå styrker forsvarsevnen og moderniserer Luftforsvaret etter mange tiårs forvitring – en forvitring som ikke minst ble ledet an av Eks eget parti – faller ham tydeligvis tungt for brystet.

Bakgrunnen for mitt innlegg er at det nå er mindre enn hundre dager til de første nye kampflyene av typen F-35 ankommer Norge. Det betyr starten på en ny æra for Forsvaret og for vår nasjonale forsvarsevne. Når de nye kampflyene gjennom de kommende årene fases inn, vi de tilføre Forsvaret en kapasitet man aldri tidligere har hatt. Flyene er noe langt mer enn en erstatning for våre aldrende F-16. De vil utgjøre kjernen i det fremtidige forsvaret av Norge.

Gjennom langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2017–2020 legger Høyre og regjeringen opp til et historisk økonomisk løft for Forsvaret. Det er helt nødvendig. Regjeringen har allerede levert en realvekst på nesten 11 prosent i forsvarsbudsjettet og frem til 2020 skal budsjettet øke med ytterligere 8 milliarder sammenlignet med 2016. Det er til sammenligning ti ganger høyere budsjettvekst enn Eks Senterparti la opp til i sin langtidsplan for Forsvaret for perioden 2009–2012. I sin plan for årene frem til 2016 ville Senterpartiet opprettholde et flatt budsjett – noe Forsvarssjefen i 2015 korrekt omtalte som en «styrt avvikling av Forsvaret».

Om Eks springende og ufullstendige fremstilling av Luftforsvarets historie kunne man skrevet mye, men jeg nøyer meg med å korrigere noen av hans feil som faktisk har relevans i dag.

Ørland utvikles nå til en topp moderne hovedbase for de nye kampflyene. Bygninger og nødvendig infrastruktur ferdigstilles i høyt tempo for å kunne ta imot F-35 i november. Utbyggingen er i rute og store deler av bygningsmassen åpner offisielt nå i august. Samtidig har man endret konseptet for flyenes hangarer og bygger nå nye hangarer til 24 fly. Man har altså gått bort fra den ubeskyttede løsningen den forrige regjeringen la til grunn. I tillegg legger regjeringene opp til en betydelig investering i morderne luftvernsystemer.

Samtidig bygges Evenes ut som en stor og solid beskyttet operasjonsbase i nord. Kampfly og nye maritime patruljefly samles her, sammen med nytt luftvern og baseforsvarsavdelinger. Med ca. 500 ansatte og 300 vernepliktige vil Evenes bli Luftforsvarets nye kraftsentrum i nord. Det planlegges omfattende gjenbruk av infrastrukturen – inkludert de eksisterende siste-generasjons shelterne.

I langtidsplanen legges det også opp til en fornyelse av samarbeidet med USA om såkalte COB-baser (Co-located Operating Bases), for forhåndslagret materiell for mottak av alliert luftstøtte. Norge har to forhåndsplanlagte støttepunkter for allierte fly med forhåndslagret utstyr og drivstoff. Disse har ligget på Sola og Bodø og er i dag utdatert skal flyttes. Regjeringens langtidsplanen har prioritert denne typen beredskap for alliert flystøtte og det er besluttet å gjenopprette COB-beredskapen på henholdsvis Rygge og Evenes. Dette er lokasjoner som har eiendomsmasse og infrastruktur som kan gjenbrukes og bygges videre på. Det vil også gi synergi og tilrettelegge for samarbeid, spesielt ved regelmessig alliert tilstedeværelse i fredstid.

Og for å glede oss over noe lokalt, så vil jeg igjen fremheve at regjeringen har bidratt til at sjefen for Luftforsvaret med sin stab blir værende på Rygge sammen med HV og ikke minst styrkingen av helikoptermiljøet. Dette bidrar til flere hundre arbeidsplasser i Østfold!

Kommentarer til denne saken