Svar til Geir Holths innlegg Pernes - bare søppel!

Hyggelig at du som mange hundre andre tar turen om Pernes, Østsidens perle.

Som du påpeker, har høstens og vinterens stormflo ført med seg mye søppel i Neskilen. Neskilen er endestasjon for mye av denne delen av Oslofjordens drivende søppel ved kraftig (u)vær. Her blir det godt gjemt blant sivrør, krattskog og utilgjengelige fjellrabber. Her forsøker speiderne å rydde en gang i blant og kan hende den nye ryddetrenden når flere også i dette området. Når det var fjære en lengre periode i høst, forsøkte vi å høste en del gamle glasskår i Neskilen fra tidligere tider, her er det mer å hente.

Mange faste turgåere bruker området, sammen med sine firbente venner og godt er det å ha et sted å strekke beina, de fleste med lang line og grei kontroll på sine lekne hunder. De fleste er godt kjente etter hvert og tar hensyn til andre. At de legger igjen noen sorte små godteposer inne i mellom, klarer ikke å irritere oss speiderne på våre rydderunder.

Mange bruker grillplassene på speiderstedet og det avlaster bruken av engangsgriller i naturreservatet og dertil forsøpling der. Likevel tar vi ofte en runde i nærområdet og plukker med oss de engangsgrillene vi finner, i året blir det en god del. At noen legger igjen søppel ved Pernesstua klarer vi også å håndtere.

Vi har god dialog med Fredrikstad kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling om vår bruk av området. Vår speideraktivitet kan en gjerne få ha en mening om, når vi denne våren passerer femti år med speiderhytta i Pernes, med en snarlig bokutgivelse og vaffelsøndag for folket, da er det vel ikke vi som skiter i eget rede?

Speiderne gjør sitt etter beste evne og som speiderleder vet en at det er det meste vi kan kreve av ungdommen, så får vi eldre mane til en bedre håpefull og ansvarsfull fremtid for planeten vår, med forbud mot engangsgriller og mindre plastforsøpling i havet.