Gå til sidens hovedinnhold

Frevar rydder jevnlig, men områdene gjenspeiler avfallsaktiviteten som drives der

Artikkelen er over 3 år gammel

Etter den siste tids debatt om forsøpling ved Frevar forsikrer direktør Fredrik Hellström at bedriften gjør sitt for å holde det ryddig rundt seg. – Det er imidlertid viktig å være litt realistiske også.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har de siste dagene blitt stilt spørsmål rundt forsøpling, forurensing og dårlig lukt fra Øra. FREVAR arbeider utrettelig året rundt med disse utfordringene, og setter stor pris at andre også engasjerer seg.

Frevar, og de andre gjenvinningsbedriftene på Øra er her for å ta hånd om avfall og avløp som skapes av innbyggere og næringsvirksomhet i vårt velferdssamfunn. Av dette, som i utgangspunktet kan være både illeluktende og uønsket, lages det så miljøvennlig energi og materialer til ny produksjon. Dette bidrar til grønne fremtidsrettede arbeidsplasser, og utvikling i vårt distrikt.

Bilveien til fuglekikkertårnet går gjennom et deponiområde med aktive gjenvinningsbedrifter. FREVAR og de andre gjenvinningsbedriftene har rutiner for opprydding på egne områder. Det er imidlertid viktig å være litt realistiske også. Vi driver med avfallshåndtering på områder som er regulert til denne aktiviteten. Vi ønsker at områdene skal se ryddige ut, og rydder jevnlig, men områdene gjenspeiler avfallsaktiviteten som drives der.

Vi mener at vår virksomhet bidrar til bedre miljø, arbeidsplasser og viktig industriutvikling i Fredrikstad.

 

Det viktigste er at avfallet ikke lekker ut i naturreservatet eller resipienten, og dette mener vi at vi gjør en god jobb med.

Det er også viktig at alle som skal transportere avfall, både private og næringsdrivende, sikrer lasten. Vi rydder jevnlig langs Habornveien, men øvrige grøftekanter har nok også et forbedringspotensial.

Frevar beklager at virksomheten noen ganger kan oppfattes å være til sjenanse. Vi mener at vår virksomhet bidrar til bedre miljø, arbeidsplasser og viktig industriutvikling i Fredrikstad.

Frevar oppfordrer til at eventuell videre dialog foregår i fora som finnes for dette, for eksempel Øra miljøutvalg.

Kommentarer til denne saken