Denne helgen syklet jeg Birken sammen med tusenvis av mosjonister som bryr seg om helsen. Det ble en fantastisk tur over fjellet til Lillehammer. Hundrevis av østfoldinger deltok og det var en fest for alle. Ung og gammel. I fjor deltok jeg i Grenserittet. Fantastisk og helsebringende. Hvert tråkk betyr helse. God folkehelse og fysisk aktivitet er viktig for innbyggernes trivsel. Ny folkehelselov trådte i kraft i 2012. Loven medførte utvidede og mer omfattende plikter for kommunen. Det lønner seg for samfunnet at folk tar vare på sin fysiske og psykiske helse. Kortere helsekøer og mer trivsel til alle. Det gjør godt å være frisk.

Fredrikstad Høyre vil følge opp kommunens folkehelseplan og stimulere til fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Spesielt viktig er det at de friske eldre kan delta i fysisk trening som er tilpasset deres yteevne.

Vi vil legge til rette for trening i parker og fortsette utbygging av gang og sykkelstier. Trening i naturen skal være gratis. Det skal være godt og trygt å trene utendørs i skog og mark, i park og på sjøen.

Folkehelse er ikke bare et tungt og alvorstynget begrep. Det er kilde til en vinn-vinn situasjon mellom samfunnet og det enkelte menneske.

Høyre vil stimulere til fysisk aktivitet for alle. Noen sykler, andre løper. Noen svømmer, andre ror. Fritt valg - god helse i sentrum!