Kanskje vi burde å slutte å bruke ordet eldreomsorg skriver sykepleier Mariann Hovda i Fredriksstad Blad 14. desember 2018. Hun bør få honnør for innlegget der hun blant annet spør om gamle skal kunne kreve hjemmehjelp og helsetjenester når de selv ikke gjør nok for å holde seg i form.

Ja, hvorfor skal gamle flytte i leilighet når de er friske? Bor man i hus, har man noe å gjøre både ute og inne. Flytter gamle fordi barn og barnebarn ikke «har tid/gidder» å yte små håndsrekninger, eller fordi de tror at 70-åringer ikke kan bo litt tungvint? Mariann Hovdas innlegg bør leses nøye av alle, både eldre og unge. Jeg håper også det blir diskutert i de politiske fora for her er det mye å hente.

Flere barn gir flere mennesker, veldig bra for å ta seg av eldrebølgen.

 

Innlegget gir tanker om flere sider av dagens samfunn. Aftenposten har 15. desember 2018 en leder som er relevant. Utgangspunktet er en mulig bevilgning på 3,7 milliarder kroner for rassikring av veier til ti mindre bygder og 600 mennesker. Aftenposten konkluderer med at «Det er --- mye et rikt land som Norge ikke tar seg råd til, på grunn av blant annet disse prioriteringene». Parallellen til Mariann Hovdas innlegg er øredøvende.

Aftenposten har 15. desember 2018 også et innslag vedrørende FNs klimatoppmøte i Katowice som her passer bra. Avisen forteller om Greta Thunberg – 15 år, som uttaler til møtedeltagerne: «Dere sier dere elsker barna deres over alt annet. Likevel stjeler dere fremtiden deres foran øynene på dem.» Dette kan sees i sammenheng med at Solberg-regjeringen har nedsatt et utvalg som skal påvirke norske kvinner til å få flere barn. Flere barn gir flere mennesker, veldig bra for å ta seg av eldrebølgen. Men flere barn gir også flere mennesker, mer forurensning og alt som nettopp dette klimamøtet skal forsøke å forhindre.

 

Les også

– Jeg tror hagearbeid er bedre enn medisiner

 

Hva vil jeg med alle disse vinklingene? Jeg vil at vi skal se kortsiktige og langsiktige utfordringer i en større sammenheng. La oss starte med Mariann Hovdas innlegg om at eldre selv bør sørge for å holde seg i form, gjerne via kommunale tiltak. Det kan gi mindre behov for helse- og hjemmetjenester, redusere behovet for kommunal helsevirksomhet, gi færre ansatte, mindre behov for nyrekruttering, bedre budsjett, mindre forbruk og mindre forurensning.

Hvis Fredrikstad kommune setter seg «hårete» klimamål for å skape et mindre klimafottrykk, blir det lettere også å se klimakonsekvensen av alle tiltak, små og store. Dette kan gi et godt totalt klimaresultat, til beste for oss som bor i Fredrikstad og som eksempel som andre kommuner. Også fylkeskommunen og staten kan ha glede av dette. Å sette klimamål i sentrum betyr mange vanskelige prioriteringer, upopulære avgjørelser, men en fremtid som imøtekommer 15-årige Greta Thunbergs ønske om en fremtid også for hennes barn.

  

Les også

Fysisk aktivitet hver dag er det beste som har skjedd siden røkeloven

 

 

Les også

Det er folkehelse i alt vi gjør