Har Fredrikstad kommune glemt sine egne strategier for aktive liv?

Å legge til rette for fysisk aktivitet, trivsel og friluftsliv for alle grupper i samfunnet, er et av målene for flertallspartiene i Fredrikstad. Nina Frydenlund mener det nyopprettede aktivitetsrådet  kan bidra godt til dette.

Å legge til rette for fysisk aktivitet, trivsel og friluftsliv for alle grupper i samfunnet, er et av målene for flertallspartiene i Fredrikstad. Nina Frydenlund mener det nyopprettede aktivitetsrådet kan bidra godt til dette. Foto:

Av

Nina Frydenlund: – Når budsjettet fra Ap, MDG, Sp, Rødt, SV og Bymiljølista nå ikke finner plass til 250.000 kroner i støtte til Fredrikstad Aktivitetsråd, som på rekordtid er operativt, blir jeg veldig skuffet.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2. mai 2019 ble kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og marka vedtatt. Men allerede nå kan det se ut som at Fredrikstad kommune har glemt hvilke strategier de ville satse på.

Kommunedelplanen, som går under navnet «Aktive liv», har en strategidel som sier hvordan kommunen har tenkt å oppnå målet i planen, nemlig å få folk mer aktive. En av strategiene er å «Ivareta og utvikle samarbeidet mellom offentlig, frivillig og privat sektor ved å styrke samarbeidet med Fredrikstad idrettsråd og etablere aktivitetsråd for egenorganisert aktivitet og friluftsliv.» Her står det også at man skal «Styrke rammene for frivillige og lokale initiativ som gir økt fysisk aktivitet.»

Med utgangspunkt i dette gikk Norsk Friluftsliv og Tverga sammen om å finansiere et prøveprosjekt med aktivitetsråd, for å hjelpe kommunen på vei. Forum for natur og friluftsliv Østfold (FNF Østfold) etablerte tidlig kontakt med prosjektleder i aktivitetsrådet, og fordelen av et lokalt nettverk med fokus på aktivitet ble fort tydelig. FNF Østfold skal i hovedsak jobbe på regionalt nivå, men for å ivareta interessene til våre foreninger må vi også ha et øye på hva som skjer i kommunene.

Vi så for oss at Fredrikstad aktivitetsråd kunne være en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å ta vare på gode arealer for utøvelse av fysisk aktivitet og friluftsliv i alle former, for slik å få flere folk i aktivitet. Vi finner lignende samarbeid i forum for friluftsliv i Spydeberg, og Drammen friluftsforum. Dette er to eksempler på kommunale nettverk som, med hjelp av kommunen, er med å styrke forholdet mellom kommune og frivillighet, med mål om å få flere i aktivitet. Når Østfold blir en del av Viken tror jeg dette bare blir enda viktigere, for å sørge for at kommunene i vår region for den oppmerksomhet fra fylket som de fortjener.

Så når budsjettet fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Bymiljølista nå ikke finner plass til 250.000 kroner i støtte til Fredrikstad Aktivitetsråd, som på rekordtid er operativt og gjør seg sett og hørt i kommunen, blir jeg veldig skuffet.

Samarbeidspartiene peker på tre utfordringer:

■ De store og økende forskjellene mellom fattige og rike. Dette henger nøye sammen med likestilling mellom kjønn, og fordeling av makt og innflytelse.
■ Klimaendringene og redusert naturmangfold som krever umiddelbare og kraftfulle tiltak.
■ Den moderne folkevandringen, med flukt fra krig, undertrykkelse, fattigdom og miljøkatastrofer, og utfordringer med integrering.

For å takle dette har de noen strategier: -stimulere frivillig arbeid og kommunalt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner - opprettholde og styrke lokalsamfunnsutvalgene -sørge for at idrettsanlegg skal være tilgjengelige for alle -utrede aktivitetskort for barn og ungdom -legge til rette for fysisk aktivitet, trivsel og friluftsliv for alle grupper i samfunnet -etablere et frivillighus som skal stå til rådighet for alle innbyggere, frivillige lag og foreninger

Et aktivitetsråd kan være en konkret samarbeidspartner i alle disse strategiene. Prosjektlederen er allerede godt i gang med nettverksbygging og har stort fokus på involvering av lokale lag og foreninger. Det store engasjementet på fellesmøtet tirsdag 19. november inspirerte mange. Jeg mener det smarteste Fredrikstad kommune kan gjøre, er å prioritere å videreføre aktivitetsrådet, for på den måten slipper man å starte på null med de fine strategiene som budsjettforslaget legger til grunn.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags