Jordmordagen: Vi kan kvinnehelse!

På jobb på jordmordagen: Et knippe jordmødre fra Jordmorforbundet NSF på jobb på fødeavdeling fredag: Jorun Vik, Jeanette Nordhagen, Tone Henriksen, Anette Havsjømoen og Anette Steelman.

På jobb på jordmordagen: Et knippe jordmødre fra Jordmorforbundet NSF på jobb på fødeavdeling fredag: Jorun Vik, Jeanette Nordhagen, Tone Henriksen, Anette Havsjømoen og Anette Steelman.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Etterspør jordmor der du bor - for jordmor kan kvinnehelse! Dette er oppfordringen fra Jordmorforbundet på den internasjonale jordmordagen, 5. mai.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

5. mai er den internasjonale jordmordagen, og i dag som alle andre dager, gjør jordmødre rundt om i hele verden en uvurderlig innsats for folkehelsen. Det aller viktigste tiltaket for at flere mødre og nyfødte i utviklingsland skal overleve, er å sikre at en jordmor eller annen kvalifisert fødselshjelper er tilgjengelig ved alle svangerskap og fødsler. Men visste du at jordmødre kan mye mer enn å ta imot barn?

Gjennom jordmødrenes grundige utdanning med en treårig bachelor i sykepleie og to år videreutdanning i jordmorfag på mastergradsnivå, kan vi i tillegg til å følge opp kvinner og deres barn gjennom svangerskapet, fødselen og barseltiden også gi råd og veilede om pubertet, ernæring og livsstil og familieplanlegging. Kvinner kan snakke med oss om seksuell helse, abort, overgangsalder og vold og seksuelle overgrep. Vi kan bistå praktisk med ultralyd i svangerskapet, celleprøver, forskriving av prevensjon, innsetting av spiraler og lignende.

Jordmødre og jordmortjenesten er den eneste nødvendige helseaktøren i friske kvinners liv. Jordmødre kan tilby alle nødvendige undersøkelser og medikamenter (prevensjon) friske kvinner trenger. Vi kan veilede og gi råd om alt fra pubertet til overgangsalder. En frisk kvinne som bærer på et frisk barn, med et normal svangerskap og som føder normalt til termin vil kun trenge å gå til jordmor.

Samtidig som det er jordmormangel i kommunene og i helseforetakene, sliter de nyutdannede jordmødrene med å få seg jobb.

Forskning viser at kvinner som går til jordmor i svangerskapet har bedre helse, får friskere barn og flere naturlige fødsler nærmere termin. Hjemmefødsel er også en mulighet for friske kvinner med forventet normal fødsel. Forskning viser at dette er et trygt alternativ i Norge fordi vi har gode kriterier for hvem som kan føde hjemme og retningslinjer som kvalitetssikrer tilbudet. I dag er ikke hjemmefødsel en del av det offentlige fødetilbudet, men tilbys av jormødre med privat avtale med HELFO og NPE.

Jordmortjenesten er gunstig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. LEON -prinsippet bygger på at helsetjenester skal utføres på «laveste effektive omsorgsnivå» (LEON) og her spiller jordmortjenesten en viktig rolle. Ved at jordmødre tar seg av friske kvinner vil det frigjøres tid hos legene slik at de kan ta seg av de som er syke eller trenger annen medisinsk oppfølging.

Jordmorforbundet Norsk Sykepleierforbund er opptatt av å ivareta kvinners valgfrihet. Vi jobber politisk og strategisk for å styrke jordmortjenesten, både i kommunen og i helseforetakene, slik at kvinner selv kan velge om de vil gå til jordmor eller lege for å eksempelvis ta en celleprøve. På kvinnedagen, 8. mars, lanserte vi #jordmorkan-kampanjen. Målet er å opplyse befolkningen generelt, og politikere spesielt, om den enorme kompetansen jordmødre besitter. Med folkeopplysning og informasjon håper vi å synliggjøre hvor viktig og samfunnsnyttig jordmortjenesten er, og hvorfor den er verdt å satse på.

Statistikk fra Medisinsk fødselsregister (MFR) og Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den kommunale jordmortjenesten er en salderingspost, og retningslinjer blir ikke fulgt. Blant annet så blir ikke kravet om at alle landets kommuner skal ha jordmor ansatt, fulgt opp. Kun halvparten av landets kommuner har jordmor ansatt. Videre vet vi at kun ti prosent av landets barselkvinner får hjemmebesøk av jordmor, tre år etter at barselretningslinjen ble vedtatt.

Samtidig som det er jordmormangel i kommunene og i helseforetakene, sliter de nyutdannede jordmødrene med å få seg jobb. Bare to prosent får fast hel stilling og i underkant av ti prosent får hele vikariatstillinger.

Etter dokumentasjon av faktiske forhold, og gjennomgang av innrapporterte tall og statistikk, begynner vi å se en tverrpolitisk enighet om å styrke jordmortjenesten. Det budsjetteres mer midler til helsestasjonene, og helseministeren har pålagt helseforetakene å følge kvalitetskravet om en-til-en omsorg for kvinner i aktiv fødsel. Høyre vedtok på sitt landsmøte i år å gi jordmødre større ansvar for kvinnehelse. Dette er ikke nok, men det er en start på en bedre og mer tilgjengelig jordmortjeneste for landets kvinner.

Jordmortjenesten er ikke bare til for den gravide. Jordmødres kunnskap er en uutnyttet ressurs, og vi er opptatt av at du som kvinne skal kunne velge jordmor. Etterspør jordmor der du bor - for jordmor kan kvinnehelse!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags