Gå til sidens hovedinnhold

Vi må få vite hva flyktningene koster oss

Artikkelen er over 5 år gammel

Flyktningestrømmen må stoppes og reverseres, er konklusjonen til Atle Korssjøen.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere har bekymringen i norsk flyktningepolitikk vært å plassere 5.000 mennesker i asylmottak ut i kommunene. Endelig våger norske kommuner å si at innvandringen koster mer enn tilskuddene fra staten. UDI oppgir 16.763 i asylmottak 21. september, og tallet stiger daglig med opptil 300.

Frp får kritikk for å overdrive antallet innvandrere som følge av familiegjenforening. Konkrete tall er vanskelige å finne. En artikkel fra Firdaposten i 2012 forteller at Bremanger kommune vedtok å ta imot 15 flyktninger. Familiegjenforening økte tallet raskt til 52. Artikkelen sier at en 22-barnsfar søker gjenforening for en av sine koner pluss 11 av barna.

Vi hører lite om familiegjenforening og kostnaden for innvandring i Fredrikstad. Ap-ordfører Nygård synes kanskje det er inhumant …

2015: Støre og Ap-landsmøtet klappet inn 10.000 syrere til Norge. Stortinget gikk for 8.000.

Finansavisen har nylig gjort regnskapet det offentlige ikke tar. Avisens beregning gjelder 100.000 syriske innvandrere som betyr en nettokostnad på 430 milliarder. Regnestykket er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. En gjennomsnittlig ikke-vestlig innvandrer får i løpet av et livsløp 4,2 millioner mer i ytelser fra staten enn man yter tilbake i skatt. Tallet 430 milliarder baserer seg på en sysselsetting på 54 prosent.

Med en sysselsetting på 28 prosent vil kostnaden bli ufattelige 1.000 milliarder. Hvem tar regningen? De eldre, syke, barna, fremtidige generasjoner?

Et regnskap for økt kriminalitet får vi heller ikke. Å bygge fengsler og fengselsplasser i utlandet er kostbart. De menneskelige kostnadene kan ingen fastslå …

UDI skal innkvartere 1000 flyktninger i et konferansesenter i Vestfold. Kostnaden er 19 millioner for fire uker (679 kroner dagen). En person i en flyktningeleir i eller utenfor Syria får 200 kroner i måneden til mat. Man kan trygt si at Frp/Høyre har litt rett når de sier man får mye mer for pengene i nærområdene.

Betaler UDI den samme summen (679 kroner per dag) for å bosette 100.000 flyktninger, blir de daglige bokostnadene på 68 millioner kroner. 25 milliarder for et år! I tillegg kommer kostnader til livsopphold, sosiale tiltak, medisinsk hjelp og så videre.

50.000 flyktninger antas norske kommuner å måtte bosette frem mot år 2020. Etter hvert som flyktningene strømmer på, så oppjusteres tallet. Det er galskap med enorme negative konsekvenser for den norske økonomien, folket, tryggheten og landets fremtid!

Svein Roald Hansen i et leserbrev 8. september: «Det handler om mennesker som flykter fra krig og terror. De må ha beskyttelse.» Hansen passer på å beskylde Frp for bare å ha fokus på at flyktningene vil utnytte våre velferdsordninger.

Tall fra Eurostat (EU sitt statistikkbyrå) viser at Syria sto for kun 21 prosent av asylsøknadene i 2. kvartal.

Dansk TV2 intervjuet i september en syrer på vei gjennom Danmark.

Journalist: «Hvorfor søker dere ikke asyl i et fredelig land som Danmark? Syrer: «Godt spørsmål. Det er to grunner. For det første faller ytelsen til flyktninger her med 50 prosent. Det viktigste er at andre land som for eksempel Finland tillater familiegjenforening etter to-tre måneder. I Danmark må man vente opptil ett og et halvt år.» Også Norge og Sverige har samme liberale politikk for gjenforening, (min tilføyelse).

Det ser i alle fall ut som de «fortvilte» flyktningene er ganske klar over sine rettigheter i de ulike landene.

Svenskene satt på gjerdet i tre tiår. Nå får Sverigedemokraterna 20–25 prosent av stemmene på meningsmålingene.

I Sverige har landets finansminister sagt at regjeringens reformer skal finansieres med egne penger. Krisen i Hellas kom, og finansministeren sa man kunne bli tvunget til å låne penger om situasjonen ble verre.

Så kom flyktningestrømmen i et land som allerede har hatt en massiv innvandring i flere tiår.

Norge har velferdsordninger som ikke er tilpasset mange flyktninger. Ønsker vi alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd, sosialhjelp, gode helse- og omsorgstjenester, barnetrygd, foreldrepermisjon, barnehager, skole til alle m.m. også i fremtiden?

Frp og Høyre ønsker å vokte våre velferdsordninger. De ser nødvendigheten av å satse i flyktningenes nærområder for å opprettholde et stabilt og økonomisk fungerende Norge og Europa. Vi kan ikke alle bli som Hellas eller Sverige.

Velferdsstaten står overfor en rekke utfordringer. Den største har vært en befolkning som lever lenger. Det ga oss pensjonsreformen. En stor utfordring nå er en massiv innvandring. Hvem tar regningen, og hvor stor blir den?

Setter 100.000 flyktninger standarden, så kan den altså i verste fall bli på ettusen milliarder over et livsløp. 14 prosent av dagens verdi på oljefondet. Ikke medregnet kostnader for forventet økt kriminalitet, kultursosiale utfordringer, fremtidige forpliktelser m.m.

Vi har allerede noen hundre tusen innvandrere i Norge hvor brorparten forsørges av Nav.

Norges håp og Syrias fremtidige håp er som statsminister Erna Solberg sier: «Svaret er ikke at alle kan komme til Norge. Svaret er vi må gjøre mer i de aktuelle områdene».

Flyktningestrømmen må stoppes og reverseres!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.